Inicjatywa nadania imienia prof. Jerzego Limona Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu

  • 2023-06-25

Profesor Jerzy Limon, pomysłodawca i twórca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, był wybitnym naukowcem, pasjonatem, wizjonerem, który w 1990 roku założył Fundację Theatrum Gedanense w celu odbudowy teatru z XVII wieku architektonicznie nawiązującego do teatrów epoki Szekspira. Taki teatr, zwany Szkołą Fechtunku, istniał w Gdańsku przez blisko 200 lat i był pierwszą publiczną sceną Rzeczypospolitej. Pomysł odbudowy historycznej sceny był oddolną inicjatywą obywatelską, dla której profesor Limon zyskał szerokie wsparcie: lokalnych i krajowych władz, międzynarodowych instytucji, sponsorów, wybitnych osobistości i środowisk artystycznych i naukowych z kraju i ze świata, lokalnych mieszkańców, a także patronat ówczesnego następcy tronu brytyjskiego JKW Księcia Walii, obecnego Króla Karola III.

W 2014 roku, po 24 latach walki i zmagań profesora Jerzego Limona i jego zespołu, Gdański Teatr Szekspirowski został uroczyście otwarty. Na rzecz tej inicjatywy profesor Limon działał społecznie z ogromnym poświęceniem przez wiele lat jako prezes Fundacji Theatrum Gedanense, a potem z równym zaangażowaniem i oddaniem pracował przez kolejne 13 lat jako dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Profesor Jerzy Limon był również pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który pod jego dyrekcją otrzymał prestiżową nagrodę EFFA dla jednego z najlepszych festiwali w Europie, oraz pomysłodawcą licznych inicjatyw, które w nowatorski i wyjątkowy sposób wypromowały i nadal promują Miasto Gdańsk w kraju i za granicą.

Był jedynym Polakiem nagrodzonym prestiżową Pragnell Shakespeare Award. Jako jeden z nielicznych Polaków został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego przez JW Królową Elżbietę II. Otrzymał także Nagrodę im. profesora Aleksandra Gieysztora za „stworzenie żywego miejsca kultury”.

Inicjatywa budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego odniosła spektakularny sukces i jest wspaniałym przykładem skutecznego działania małej instytucji pozarządowej. Nadanie Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu imienia profesora Jerzego Limona byłoby godnym i szlachetnym sposobem wyrażenia przez władze Miasta Gdańska uznania dla pasji, oddania, wytrwałości i obywatelskiej postawy jego niestrudzonego ambasadora.

Dzisiaj szczególnie potrzebujemy pozytywnych wzorców, ludzi potrafiących inspirować i jednoczyć wokół szczytnych celów. Taką postacią był bez wątpienia profesor Jerzy Limon. Nie budował Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jako pomnika dla siebie. Budował go dla ukochanego Gdańska, by rozsławiać jego bogatą, różnorodną, wielowiekową kulturę i przywrócić miastu należne miejsce na mapie Europy. Dlatego nadanie Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu imienia profesora Jerzego Limona będzie symbolicznym uznaniem nie tylko społecznikowskiej i obywatelskiej postawy Jerzego Limona, lecz także widocznym dowodem wsparcia Władz Miasta dla społeczeństwa obywatelskiego działającego na rzecz swojej małej i dużej ojczyzny.

Podpisz petycję do prezydenta miasta Gdańska o nadanie Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu imienia profesora Jerzego Limona:

Treść petycji

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podziękowania za wsparcie inicjatywy

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które złożyły wnioski do władz Gdańska o nadanie Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu imienia prof. Jerzego Limona:

  • wybitnym aktorom scen polskich: Krystynie Jandzie, Mai Komorowskiej, Januszowi Gajosowi, Jerzemu Radziwiłowiczowi, Andrzejowi Sewerynowi, Jerzemu Stuhrowi,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Polskiej Akademii Umiejętności,
  • Uniwersytetowi Gdańskiemu,
  • Polskiemu Towarzystwu Szekspirowskiemu,
  • Stowarzyszeniu Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej – PASE.

Dziękujemy także za wsparcie inicjatywy Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce – IATEFL Poland.

Oraz wszystkim osobom, które podpisały petycję. Państwa wsparcie oraz komentarze zamieszczane pod petycją na stronie: https://www.petycjeonline.com/gts_imienia_profesora_jerzego_limona są wzruszające i pokazują jak ważna jest nasza pamięć.

Dziękujemy z całego serca i prosimy o dalsze udostępnianie petycji.

Fundacja Theatrum Gedanense

 

Prezentacja inicjatywy „Podpisz petycję”

Pismo Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego

Pismo Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej – PASE