Inne

Z kurtyną i bez

Data wydania: 2023 (dostępna wkrótce), wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Książka zawiera zbiór felietonów publikowanych w magazynie „Prestiż” w latach 2016–2021.

Profesor Jerzy Limon pojawił się na łamach „Prestiżu” już w 2014 roku. Jeszcze nie jako felietonista, ale bohater okładki. Dziennikarce Marcie Jaszczerskiej udało się „wyciągnąć” od profesora nie tylko zwierzenia natury zawodowej, ale także dotyczącej sfery prywatnej. To było nie lada wyzwanie, rozmówcą był wszakże wybitny anglista, a do tego szekspirolog. Już samo to określenie wzbudza niemały respekt, niosąc z sobą cały strumień podprogowych i pełnych dostojeństwa skojarzeń: Anglia, królowe i królowie, dynastie, wielka historia. Szekspir i jego nieśmiertelne „Być albo nie być”. Fakt, że ów szekspirolog był założycielem i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a przy tym uznanym profesorem, potęgował jeszcze te odczucia. (…) Od tego momentu Profesor stał się częścią „prestiżowej” redakcji, a jego felietony publikowane w cyklu „Z kurtyną i bez” stały się jednym z najjaśniejszych elementów każdego wydania. Połączyć Szekspira z otaczają nas codziennością, pikantnie, dowcipnie i bez nadęcia? Przez 52 odcinki? Któż miał to zrobić jak nie Profesor Limon. ~ Michał Stankiewicz, redaktor naczelny magazynu „Prestiż Trójmiasto”

Ilustracje: Henryk Cześnik

Książka dostępna wkrótce na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/z-kurtyna-i-bez/

[z Bogusław Deptuła] „Robert Florczak. Retrospective, Recycling, Remix”, Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2018.

„Henryk Cześnik i poeci” red. Tadeusz Dąbrowski, Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense, 2016.

„Teatr dwóch czasów: Spacer po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim / A Theatre of Two Times: A Stroll Around the Gdansk Shakespeare Theatre.” [tłumaczenie na język angielski: Tadeusz Wolański], Gdańsk: Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum Gedanense, 2016.

Kolumna „Z kurtyną i bez” w „Prestiż. Magazyn Trójmiejski” nr 64-113 (2016-2020).

[z Agatą Brzóską i Katarzyną Steńczyk] „Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense (1991-2011)”, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria i Fundacja Theatrum Gedanense, 2011.

„Potyczki z obrazem.” wywiad Jerzego Limona z malarzem Kiejstutem Bereźnickim, „Sztuka” nr 1 (4) (1974)

Godziny otwarcia biblioteki

Wtorek - Czwartek, 14:00 - 18:00

Adres

Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Księgozbiór przeznaczony głównie dla teatrologów, historyków, literaturoznawców, filozofów czy badaczy historii regionu.

Biblioteka jest również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.