Redakcje

[z Agnieszką Żukowską] „An Atomizing Theatre”, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria, 2014.

[z Małgorzatą Grzegorzewską i Jackiem Fabiszakiem] „Shakesplora tions: Essays in Honour of Professor Marta Gibińska”, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.

[z Agnieszką Żukowską] „Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru”, Gdańsk: słowo/obraz terytoria i Fundacja Theatrum Gedanense, 2011.

[z Agnieszką Żukowską] „Theatrical Blends: Art in the Theatre-Theatre in the Arts“, Gdańsk: słowo/obraz terytoria i Fundacja Theatrum Gedanense, 2010.

[z Daniel J. Vitkus] Andraeas Locaechius [tłumaczenie i adaptacja: Thomas Middleton] „Sir Robert Sherley his Entertainment in Cracovia (1609)“ w „Thomas Middleton and Early Modern Textual Culture: A Companion to the Collected Works“, red. Gary Taylor i John Lavagnino, 598-599, Oxford: Clarendon Press, 2007.

[z Daniel J. Vitkus] Andracas Locacchius [tłumaczenie i adaptacja: Thomas Middleton] „Sir Robert Sherley his Entertainment in Cracovia“ w „Thomas Middleton: The Collected Works“, red. Gary Taylor i John Lavagnino, 670-678, Nowy Jork: Oxford University Press, 2007.

„The Masque of Heroes, or, the Inner Temple Masque (1619).“ w „Thomas Middleton and Early Modern Textual Culture: A Companion to the Collected Works“, red. Gary Taylor i John Lavagnino, 646-647, Oxford: Clarendon Press, 2007.

[z James Knowles] „The Masque of Heroes, or, the Inner Temple Masque.“ w „Thomas Middleton:The Collected Works“, red. Gary Taylor i John Lavagnino, 1320-1330. Nowy Jork: Oxford University Press, 2007.

[z Martą Gibińską] „Hamlet East-West”, Gdańsk: Fundacja Theatrum Gedanense, 1998.

[z Jay L. Halio] „Shakespeare and His Contemporaries: Eastern and Central European Studies“, Newark: University of Delaware Press; London: Associated University Presses, 1993.

Godziny otwarcia biblioteki

Wtorek - Czwartek, 14:00 - 18:00

Adres

Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Księgozbiór przeznaczony głównie dla teatrologów, historyków, literaturoznawców, filozofów czy badaczy historii regionu.

Biblioteka jest również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.