Teatr w Oknie

Usytuowany w samym sercu Gdańska Teatr w Oknie jest pierwszym tego typu teatrem studyjnym na świecie. To, co czyni TwO wyjątkowym, to jego dwa duże okna, które stanowią naturalną sceniczną rampę, element scenografii bądź przestrzeń gry, kształtując trzy oblicza sceny: kameralną scenę wewnętrzną, otwartą scenę zewnętrzną oraz przestrzeń sceniczną połączoną kurtyną okien, dającą ogromne możliwości inscenizacyjne.

Scena powstała z inicjatywy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a uroczystego otwarcia TwO w dniu 30 marca 2009 roku dokonali Paweł Adamowicz, Jan Kozłowski, Profesor Jerzy Limon i Andrzej Wajda. Od 2015 roku jest prowadzona i finansowana przez Fundację Theatrum Gedanense w lokalu Gminy Miasta Gdańska. Od 2021 roku w Teatrze w Oknie znajduje się również siedziba Fundacji.

Od momentu otwarcia na scenie Teatru występowało wielu znakomitych artystów, przybywających do Gdańska z całego świata. Dzięki działalności o interdyscyplinarnej formule, program dociera do bardzo zróżnicowanej publiczności. W repertuarze TwO znajdują się spektakle dramatyczne, monodramy, przedstawienia lalkowe, etiudy taneczne, koncerty, spotkania literackie, czytania performatywne, happeningi, performanse, spotkania z opowiadaczami, filmy, warsztaty teatralne i muzyczne oraz wydarzenia skierowane do najmłodszych odbiorców. Największym atutem Teatru w Oknie jest otwarcie na szczery i bliski kontakt z widzami. To przestrzeń dialogu, w której rodzi się nowa jakość relacji między artystą a odbiorcą. Różnorodnymi działaniami Teatr dociera i aktywizuje mieszkańców, zmniejsza dystans oraz tworzy przestrzeń współpracy między reprezentantami środowisk twórczych a odbiorcami kultury, inspirując ich do działania. Zwiększa rolę teatru jako narzędzia wspomagania rozwoju ludzkiego od najmłodszych lat i otwiera na sztukę, która łączy ludzi ponad podziałami.

www.teatrwoknie.pl