Recenzje

„Hamlet, czyli inferno Jacka Głomba.”, recenzja spektaklu: „Hamlet, książę Danii”, reż. Jacek Glomb, „Nietak-t” nr 18 (2014): 38-41.

„Poczekalnia. 0 Krystiana Lupy. Kilka uwag teoretyka teatru.”, „Teatr” nr 2 (2012): 39-44.

„Teatr jako prze/życie.”, recenzja książki: Erika Fischer-Lichte „Estetryka performatywności [Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008],
„Notatnik Teatralny: nr 60/61 (2010): 403-415.

Godziny otwarcia biblioteki

Wtorek - Czwartek, 14:00 - 18:00

Adres

Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Księgozbiór przeznaczony głównie dla teatrologów, historyków, literaturoznawców, filozofów czy badaczy historii regionu.

Biblioteka jest również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.