Fundacja Theatrum Gedanense

Adres:
ul. Długa 50/51, 80-831 Gdańsk

E-mail:
sekretariat@ftg.pl

Informacje o warsztatach
„Pochwała szaleństwa”


Zapisy na warsztaty:
edukacja@ftg.pl

Biblioteka Jerzego Limona

Adres:
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

E-mail:
biblioteka@teatrszekspirowski.pl

Organizator:
Fundacja Theatrum Gedanense
ul. Długa 50/51, 80-831 Gdańsk

Godziny otwarcia biblioteki

Wtorek - Czwartek, 14:00 - 18:00

Adres

Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Księgozbiór przeznaczony głównie dla teatrologów, historyków, literaturoznawców, filozofów czy badaczy historii regionu.

Biblioteka jest również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.