Utopia. Dystopia. Nie/rzeczywistość.

  • 2024-03-08

Rozmowy o literaturze i teatrze w Bibliotece prof. Jerzego Limona

9 kwietnia 2024, godz. 18:00

Pierwszym gościem będzie prof. Artur Blaim, wybitny anglista specjalizujący się w badaniach nad utopią, dystopią.

Wykład poświęcony będzie różnym sposobom rozumienia pojęć utopii, dystopii i anty-utopii oraz relacjom pomiędzy konstrukcjami możliwie najlepszych i najgorszych światów w literaturze i filmie oraz ich oddziaływaniu na rzeczywistość społeczną. Współczesne utopie przybierają najrozmaitsze formy. Najnowszym przejawem tej orientacji stało się zjawisko, które można nazwać „mgławicową utopią”. W przeciwieństwie do starannie zaprojektowanych i z detalami opisanych klasycznych utopii, utopia mgławicowa występuje w postaci sloganu obiecującego przyszły stan bliżej nieokreślonej szczęśliwości. Przykładami takich utopijnych „mikro-tekstów” obiecujących nadejście idealnego porządku są Dobra Zmiana, Węgierskie Węgry, Brexit, „Uczyńmy Amerykę znowu wielką”, Chińskie Marzenie i Russkij Mir.

Artur Blaim, profesor w Zakładzie Translatoryki Anglistycznej, Uniwersytet Gdański, członek Academia Europea, laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze: utopia/dystopia w filmie i literaturze, semiotyka kultury, William Szekspir. Najważniejsze publikacje: Gazing in Useless Wonder. English Utopian Fictions 1516-1800; Robinson Crusoe and His Doubles, Utopian Visions and Revisions, współredaktor Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema, Spectres of Utopia, Mediated Utopias. From Literature to Film; współredaktor serii wydawniczych Bibliotheca Utopiana i Mediated Fictions.

Wstęp na wydarzenie wolny.