Teksty o publikacjach Jerzego Limona

„Kiedy patrzę na siebie w lustrze.”, „Migotania, Przejaśnienia. Wielodniowa gazeta literacka” nr 1 (2002): 6.

„TeaTr Sztuki.”, „Migotania, Przejaśnienia” nr 1-2/2007

Godziny otwarcia biblioteki

Wtorek - Czwartek, 14:00 - 18:00

Adres

Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk

Księgozbiór przeznaczony głównie dla teatrologów, historyków, literaturoznawców, filozofów czy badaczy historii regionu.

Biblioteka jest również dostępna dla organizatorów seminariów naukowych, spotkań literackich i zajęć edukacyjnych.