Biblioteka Profesora
Jerzego Limona

O bibliotece, dzialy, spis książek, działalność

Biblioteka Profesora Jerzego Limona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim została otwarta 23 kwietnia 2022 roku. Mieści unikatowy księgozbiór o interdyscyplinarnym charakterze. Jest to prywatna kolekcja Jerzego Limona, obejmująca ok. 3200 pozycji.

To biblioteka humanistyczna w najpełniejszym rozumieniu tego słowa – reprezentuje bowiem iście renesansową skłonność jej właściciela do łączenia wielu aspektów rzeczywistości, dialogu rozmaitych dziedzin nauki oraz korespondencji sztuk. Gabinet z biblioteką był dla Profesora Limona ulubionym miejscem w domu, w którym pracował naukowo, pisał książki i generował wizjonerskie pomysły.

Stworzona w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim czytelnia służy przede wszystkim teatrologom, historykom i historykom sztuki, literaturoznawcom, filozofom, studentom kierunków humanistycznych i artystycznych, a także badaczom historii regionu oraz wszystkim tym, którzy chcieliby zapoznać się z bogatym i wszechstronnym dorobkiem Profesora Jerzego Limona. Mamy nadzieję, iż udostępniony księgozbiór pozwoli zainspirować kolejne pokolenia i wytyczyć nowe drogi dla myśli humanistycznej.

Co istotne, dzięki swemu umiejscowieniu Biblioteka w realny sposób łączy historię ze współczesnością. Po przekroczeniu jej progu znajdujemy się dokładnie w przestrzeni, w której wykopaliska archeologiczne i badania dendrochronologiczne potwierdziły istnienie Szkoły Fechtunku z 1635 roku – pierwszego teatru publicznego w Polsce, który funkcjonował w Gdańsku przez niemal 200 lat, goszcząc m.in. aktorów angielskich. Podczas lektury książek ze zbiorów Profesora Limona, czytelnicy mają okazję podziwiać pięknie wyeksponowane, autentyczne drewniane fragmenty Szkoły Fechtunku, które stanowią symbol odbudowy teatru elżbietańskiego w Gdańsku. Projektant Biblioteki Tomasz Krupiński w artystyczny sposób wkomponował je we współczesną przestrzeń, która w naturalny sposób prowokuje do dialogu z historią, działając na wyobraźnię i skłaniając odwiedzających do pełniejszego rozumienia specyfiki, kształtu oraz charakteru teatru, w którym się znalazły. W bibliotece zostały wyeksponowane również dziesiątki nagród, odznaczeń oraz historycznych dokumentów związanych z Jerzym Limonem, jak np. pismo królowej Elżbiety II z nadaniem Profesorowi Honorowego Orderu Imperium Brytyjskiego.

 

Fundatorem Biblioteki Prof. Jerzego Limona jest Amerykańskie Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Theatrum Gedanense i jego przewodniczący Charles Krause, księgozbiór Profesora zaś jest darem Jego żony, Justyny Marcinkiewicz-Limon.

Ze względu na unikatowość wielu egzemplarzy nie ma możliwości wypożyczania książek, do dyspozycji odwiedzających osób pozostaje jednak komfortowo zaprojektowana czytelnia. 

Działy

Wśród 340 pozycji znajdują się polsko- i anglojęzyczne wydania dzieł Williama Shakespeare`a oraz bogata kolekcja opracowań szekspirologicznych z całego świata, którą chcemy w przyszłości poszerzać. Ekspozycja w gablocie mieści przepiękne wydania dzieł Szekspira z XIX i początku XX wieku, z czego najstarsza pozycja – „The Plays of William Shakespeare (…), King Henry V, King Henry VI” – została wydana w 1814 roku.

Dział kryje panoramę Wielkiej Brytanii oraz Irlandii do końca czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem brytyjskiego renesansu oraz dramatu elżbietańskiego – jednych z wiodących tematów zainteresowań Jerzego Limona. Za gablotą obejrzeć można najstarszą książkę w zbiorach Jerzego Limona, czyli „The Miscellaneous Works in Verse and Prose” Josepha Addisona z 1777 roku, na półkach zaś znaleźć 285 pozycji z zakresu teatru, literatury, kultury, sztuki, obyczajowości i polityki Wysp Brytyjskich do końca XVIII wieku. Przyjęta cezura czasowa została podyktowana zarówno kierunkiem zainteresowań Jerzego Limona, jak i układem książek w Jego prywatnym gabinecie.

Największy dział Biblioteki Profesora Jerzego Limona mieści 582 interdyscyplinarne pozycje m. in. z zakresu historii, antropologii, etnografii, obyczajowości, semiologii, myśli filozoficznej, metafizyki, religioznawstwa i mitologii. Profesor Limon w duchu renesansowego humanizmu dawał przykład szerokiego spojrzenia na świat i czerpania z różnych dziedzin. Znaleźć tu więc można np. historię znaku, czasu, wszechświata, śmiechu, browarnictwa, jedzenia, ciała, seksualności, mody, medycyny, feminizmu, a ponadto pozycje z dziedziny psychologii, astrofizyki czy polityki. A także wiele, wiele więcej.

To wielowątkowa opowieść o historii, kulturze, sztuce i architekturze regionu pomorskiego. Obejmuje 200 pozycji opisujących dzieje tych terenów od pierwszych historycznych wzmianek po czasy współczesne. Wyraźne ślady zainteresowań Jerzego Limona regionem odnajdziecie w Jego prozie – należy ona do tego nurtu literatury pięknej, który jest głęboko zakorzeniony w historii Pomorza („Wieloryb”, „Młot na poetów”), Kaszub („Kaszubska Madonna”), Gdańska i Sopotu („Munchauseniada”, „Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy”).

315 książek składających się na ten dział to kopalnia wiedzy gatunkowej. Obejmuje ona opracowania dziejów literatury różnych krajów, analizy gatunkowe oraz różnorodne badania literaturoznawcze. Znajdziecie tu np. studia nad komizmem, ironią czy groteską, ale też pozycje z zakresu istoty, struktury, teorii, historii oraz psychologii języka i komunikacji, a ponadto liczne książki z dziedziny teorii i dziejów przekładu literackiego.

W tym dziale znajdziecie ponad 80 tekstów Jerzego Limona, w tym napisane przez Profesora powieści, pozycje z zakresu historii i teorii teatru, tłumaczenia oraz kilkadziesiąt artykułów w publikacjach zbiorowych. Obejrzycie tu m. in. pracę magisterską Jerzego Limona „A Critical Approach to the Reconstructions of the Elizabethan Theatre” oraz książki „Gdański teatr ‘elżbietański’” i „Gentleman of a Company: English Players in Central and Eastern Europe 1590-1660”, stanowiące symbol narodzin idei odbudowy teatru elżbietańskiego w Gdańsku.

Dział mieści bogactwo tematyki – zaczynając od historii teatru (od starożytności po czasy współczesne, na wszystkich kontynentach – z wyłączeniem teatru brytyjskiego), przez analizy gatunkowe, teorię i filozofię sztuk performatywnych, po badania języka teatru i teorii jego recepcji. Dowiecie się, czym jest antropologia teatru, czym różni się semiotyka tekstu i spektaklu, poczytacie m. in. o inscenizacji, zmysłach, wizualności, przestrzeni, formie, scenografii, przedmiocie, ciele, aktorstwie w kontekście neurobiologii poznawczej oraz… teorii klapy teatralnej.

Znajdziecie tu wszystkie publikacje wydane w ciągu 30 lat przez Fundację Theatrum Gedanense oraz Gdański Teatr Szekspirowski. To historia FTG, GTS, Festiwalu Szekspirowskiego, Teatru w Oknie oraz rozwijanej na wyjątkową skalę międzynarodowej działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej oraz wydawniczej. Historia Fundacji to historia konsekwentnego budowania z marzeń, doskonałe studium ruchu obywatelskiego, opowieść o realizacji immanentnie gdańskich idei wolności i solidarności oraz dekady promocji Gdańska na całym świecie.

Ten dział to podróż przez epoki, style, definicje, poszukiwania i pytania o istotę sztuki. Obfituje w rozważania nad dziejami pojęcia piękna, formy, twórczości, obrazu, kiczu i smaku estetycznego, jak też w analizy ikonograficzne, symboliczne czy psychologiczne. O tym, jak rozwijało się malarstwo i jak je czytać, dowiecie się tutaj najwięcej. Drugim filarem działu są nowe media: historia, teoria i semiotyka filmu, sztuka radiowa, telewizja, sztuki wizualne, multimedia, obraz w erze elektronicznej i internetowej, estetyka reklamy… Wśród 364 pozycji znajdują się także książki traktujące o historii muzyki.

Dział poświęcony literaturze obejmuje 475 utworów dramatycznych, prozatorskich oraz poetyckich różnych epok – z wyjątkiem pozycji, które swoje miejsce znalazły na półkach poświęconych Wielkiej Brytanii oraz dorobkowi Jerzego Limona Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, jaką poezję lubił Profesor, to możecie poszukać odpowiedzi w jego prywatnym księgozbiorze.

Spis książek

autortytułrokwydawca
Armstrong, Jane, ed.The Arden Dictionary of Shakespeare Quotations2010Methuen Drama
Armstrong, William A. ed.Shakespeare’s Histories. An Anthology of Modern Criticism1972Penguin
Auden, W. H.Wykłady o Shakespearze2015Biblioteka Kwartalnika Kronos
Bałuk-Ulewiczowa, TeresaGoslicius` ideal senator and his cultural impact over the centuries: Shakespearean reflections2009Polska Akademia Umiejętności
Bałuk-Ulewiczowa, TeresaGoslicius` ideal senator and his cultural impact over the centuries: Shakespearean reflections2009Polska Akademia Umiejętności
Bałuk-Ulewiczowa, TeresaGoslicius` ideal senator and his cultural impact over the centuries: Shakespearean reflections2009Polska Akademia Umiejętności
Barber, C. L.Shakespeare’s Festive Comedy. A Study of Dramatic Form and Its Relation to Social Custom1972Princeton University Press
Bartlett, JohnA Complete Concordance or Verbal Index to Words, Phrases and Passages in the Dramatic Works of Shakespeare with a supplementary Concordance to the Poems1972Macmillan
Barton, AnneEssays, Mainly Shakespearean1994Cambridge University Press
Bartoszewicz, A., red.Czytania szekspirowskie 2004 (w jęz. rosyjskim)2006Rosyjska Akademia Nauk, Wydawnictwo „Nauka”
Bate, JonathanThe Genius of Shakespeare1997Picador
Bloom, HaroldHamlet. Poem Unlimited2003Riverhead Books
Bolewski, JacekObjawienie Szekspira2002Biblioteka Więzi
Bonheim, Helmut, ed.The King Lear Perplex1962Wadsworth Publishing Company
Boose, Lynda E. and Richard Burt, eds.Shakespeare, the Movie. Popularizing the plays on film, tv, and video1998Routledge
Boswell Stone, Walter GeorgeShakespeare’s Holinshed. The Chronicle and the Historical Plays Compared2005Adamant Media Corporation
Boyce, CharlesThe Wordsworth Dictionary of Shakespeare1990Wordsworth Reference
Bradbrook, M. C.Shakespeare. The Poet in His World1978Methuen
Bradley, A. C.Shakespearean Tragedy1971Macmillan
Brahms, Caryl and S. J. SimonNo Bed for Bacon. The Story of Shakespeare and Lady Viola in Love1999Black Swan
Brook, PeterWolność i łaska. Rozważania o Szekspirze2014słowo/obraz terytoria
Brooke, NicholasShakespeare: King Lear1963Barron`s Educational Series
Brown, John RussellShakespeare: Macbeth1963Barron`s Educational Series
Burgess, AnthonyEndery`s dark lady or no end to enderby1985Abacus
Burt, RichardUnspeakable Shaxxxespeares. Queer Theory and American Kiddie Culture1998St. Martin’s P
Cetera, AnnaEnter Lear. The Translator’s Part in Performance2008Warsaw University Press
Cetera, AnnaSmak morwy. U źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce2009Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Chambers, E. K.William Shakespeare. A Study of Facts and Problems vol. I1951Clarendon Press
Chambers, E. K.William Shakespeare. A Study of Facts and Problems vol. II1951Clarendon Press
Champion, Larry S.The Noise of Threatening Drum. Dramatic Strategy and Political Ideology in Shakespare and the English Chronicle Plays1990Associated University Presses
Chris Hassel Jr., R.Shakespeare’s Religious Language. A Dictionary2015Bloomsbury
Chwalewik, Witold, red.Szkice szekspirowskie1983Państwowy Instytut Wydawniczy
Conejero, Manuel ÁngelHamlet from Hamlet1994The Shakespeare Fundation of Spain
Coursen, H. R.Reading Shakespeare on Stage1995Associated University Presses
Crystal, DavidThe Oxford Dictionary of Original Shakespearean Pronunciation2016Oxford University Press
Crystal, David and Ben CrystalOxford Illustrated Shakespeare Dictionary2015Oxford University Press
Crystal, David and Ben CrystalShakespeare`s Words. A Glossary & Language Companion2004Penguin Books
Dalby, Andrew and Maureen DalbyThe Shakespeare Cookbook2012The British Museum Press
Davies, AnthonyFilming Shakespeare’s Plays. The adaptations of Laurence Olivier, Orson Welles, Peter Brook and Akira Kurosawa1994Cambridge University Press
Dessen, Alan C.Recovering Shakespeare’s Theatrical Vocabulary1995Cambridge University Press
Dollimore, Jonathan and Alan Sinfield, eds.Political Shakespeare. New Essays in Cultural Materialism1985Manchester University Press
Downing, Sarah JaneFashion In The Time of William Shakespeare2014Bloomsbury Publishing
Edmondson, Paul and Stanley WellsShakespeare’s Sonnets2013Oxford University Press
Elam, KeirShakespeare’s Universe of Discourse. Language-Games in the Comedies1984Cambridge University Press
Ellis-Fermor, UnaShakespeare’s Drama, ed. K. Muir1980Methuen
Elsom, John, ed.Is Shakespeare Still Our Contemporary?1989Routledge
Fabiszak, JacekPolish Televised Shakespeares. A Study of Shakespeare’s Productions Within the Television Theatre Format2005Motivex
Fabricius, JohannesSyphilis in Shakespeare’s England1994Jessica Kingsley Publishers
Folkerth, WesThe Sound of Shakespeare2002Routledge
Geckle, George L., ed.Twentieth Century Interpretations of Measure for Measure1970Prentice Hall
Gibińska, MartaPolish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradition1999Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
Gibińska, MartaThe Functioning of Language in Shakespeare’s Plays: A Pragma-Dramatic Approach1987Uniwersytet Jagielloński
Granville-Barker, HarleyPrefaces to Shakespeare. Hamlet1968B. T. Batsford
Greenblatt, StephenTyrant. Shakespeare on Power2019Vintage
Grzegorzewska, MałgorzataKamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira2007Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Grzegorzewska, MałgorzataKamienny ołtarz. Horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira2007Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Guilfoyle, CherrellShakespeare’s Play Within Play. Medieval Imagery and Scenic Form in „Hamlet”, „Othello”, and „King Lear”1990Western Michigan University
Habicht, WernerShakespeare and the German Imagination1994International Shakespeare Association
Hager, AlanShakespeare’s Political Animal. Schema and Schemata in the Canon1990Associated University Presses
Hahn, WiktorShakespeare w Polsce. Bibliografia1958Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Halio, Jay L.Understanding Shakespeare’s plays in performance1988Manchester University Press
Halliday, F. E.A Shakespeare Companion 1564-19641964Penguin
Halliday, F. E.The Poetry of Shakespeare’s Plays1964Gerald Duckworth
Harbage, Alfred, ed.Shakespeare. The Tragedies1964Prentice Hall
Hawkes, Terence, ed.Coleridge’s Writings on Shakespeare1959Putnam’s Sons
Heilman, Robert BechtoldThis Great Stage. Image and Structure in „King Lear”1963University of Washington Press
Helsztyński, StanisławCzłowiek ze Stratfordu1964Instytut Wydawniczy Pax
Helsztyński, StanisławCzłowiek ze Stratfordu1964Instytut Wydawniczy Pax
Hindle, MauriceStudying Shakespeare on Film2007Palgrave Macmillan
Hirsh, JamesShakespeare and the History of Soliloquies2003Associated University Presses
Hoenselaars, Ton, ed.Shakespeare and the Language of Translation2004Thomson Learning
Höfele, AndreasStage, Stake, & Scafflod. Humans & Animals in Shakespeare`s Theatre2011Oxford University Press
Jackson, Russell, ed.The Cambridge Companion to Shakespeare on Film2010Cambridge University Press
Jacobson, HowardShylock się nazywam. „Kupiec Wenecki” Szekspira opowiedziany na nowo2016Wydawnictwo Dolnośląskie
Jankowski, AndrzejShakespeare’s Idea of Art.1988Adam Mickiewicz University Press
Keenan, SiobhanActing Companies and their Plays in Shakespeare’s London2014Bloomsbury Publishing
Kennedy, DennisLooking at Shakespeare. A Visual History of Twentieth Century Performance1996Cambridge University Press
Kermode, FrankShakespeare’s Language2000Penguin
Kernan, AlvinShakespeare, the King’s Playwright. Theater in the Stuart Court, 1603-16131995Yale University Press
Kiernan, PaulineFilthy Shakespeare. Shakespeare’s Most Outrageous Sexual Puns2008Gotham Books
Kiernan, PaulineShakespeare’s Theory of Drama1996Cambridge University Press
Kiernan, PaulineStaging Shakespeare at the New Globe1999Macmillan
Kinney, Arthur F.English Literary Renaissance, Re-contextualizing Shakespeare, Vol. 30, number 2. spring 20002000English Literary Renaissance
Kizelbach, UrszulaThe Pragmatics of Early Modern Politics: Power and Kingship in Shakespeare’s History Plays2014Rodopi
Knight, Wilson G.The Shakespearian Tempest1932Oxford University Press
Knychalska, KatarzynaSzekspir by Legnica2011Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Komorowski, JarosławMakbet Williama Shakespeare`a1989Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Komorowski, JarosławPiramida zbrodni. „Makbet” w kulturze polskiej 1790-19892002Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Kott, JanPoskromienie złośników1957Państwowy Instytut Wydawniczy
Kujawinska-Courtney, KrystynaTh’ Interpretation of the Time: The Dramaturgy of Shakespeare’s Roman Plays1993University of Victoria
Kujawińska-Courtney, KrystynaKrólestwo na scenie. Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej1997Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Kujawińska-Courtney, Krystyna, ed.On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture2000Universitas
Kulczyński, JanRozbieranie Hamleta1997Wydawnictwo Krąg
Kurek, KrzysztofPolski Hamlet z historii idei i wyobraźni narodowej1999Poznańskie Studia Polonistyczne
Laroque, FrançoisShakespeare. Court, Crowd and Playhouse, trans. A. Campbell1997Thames and Hudson
Lerner, Laurence, ed.Shakespeare’s Comedies. An Anthology of Modern Criticism, ed. L. Lerner1967Penguin
Lerner, Laurence, ed.Shakespeare’s Tragedies. An Anthology of Modern Criticism1968Penguin
Leyland, James and James GodingWho Will Believe My Verse? The Code in Shakespeare’s Sonnets2018Australian Scholarly Publishing
MacGregor, NeilShakespeare’s Restless World. An Unexpected History in Twenty Objects2014Penguin
Mancewicz, AnetaBiedny Hamlet!2010Księgarnia Akademicka
Mancewicz, AnetaIntermedial Shakespeares on European Stages2014Palgrave Macmillan
Marrapodi, M, et al, ed.Shakespeare’s Italy. Functions of Italian Locations in Renaissance Drama1993Manchester University Press
Matus, Irvin LeighShakespeare, in Fact1994Continuum
Matus, Irvin LeighShakespeare: The Living Record1991Macmillan
McAlindon, T.Shakespeare’s Tragic Cosmos1991Cambridge University Press
McDonald, RussShakespeare and the Arts of Language2001Oxford UP
McEachern, Claire, ed.The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy2011Cambridge University Press
McElroy, BernardShakespeare’s Mature Tragedies1973Princeton University Press
McLeish, KennethLongman Guide to Shakespeare’s Characters. A Who’s Who of Shakespeare1986Longman
McPherson, David C.Shakespeare, Jonson, and the Myth of Venice1990Associated University Presses
Mercer, PeterHamlet and the Acting of Revenge1987University of Iowa Press
Michell, JohnWho Wrote Shakespeare? With 116 illustrations1999Thames and Hudson
Milward, PeterShakespeare’s Religious Background1973Loyola University Press
Mincoff, MarcoThings Supernatural and Causeless. Shakespearian Romance1987Izdatelstvo na Blgarskata Akademyia Naukte
Mowat, Barbara A.The Dramaturgy of Shakespeare’s Romances1976University of Georgia Press
Mroczkowski, PrzemysławSzekspir elżbietański i żywy1966Wydawnictwo Literackie
Mydla, JacekSpectres of Shakespeare. Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic2009Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Mydla, JacekThe Dramatic Potential of Time in Shakespeare2002Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nicholl, CharlesThe Lodger. Shakespeare on Silver Street2008Penguin Books
Nyberg, LennartThe Shakespearean Ideal. Shakespeare Production and the Modern Theatre in Britain1988Uppsala University
Omkarananda, SwamiThe Heroines in William Shakespeare`s Plays1972Divine Light Zentrum
Onions, C. T.A Shakespeare Glossary, rev. and enlarged by R. D. Eagleson1988Clarendon Press
Onions, C. T.A Shakespeare Glossary. Second Edition, Revised1977Clarendon Press
Oyama, Toshikazu, ed.Shakespeare Worldwide, 131991Yushodo Shoten
Palfrey, SimonDoing Shakespeare2011Bloomsbury
Partridge, EricShakespeare’s Bawdy. A Literary & Psychological Essay and a Comprehensive Glossary1968Routledge & Kegan Paul
Persons, Keith and Pamela MasonShakespeare in performance1995Salamander books
Pinciss, G. M.Literary Creations. Conventional Characters in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries1988D. S. Brewer
Pinciss, Gerald M.Forbidden Matter. Religion in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries2000Associated University Presses
Pinciss, Gerald M.Why Shakespeare. An Introduction to the Playwright’s Art2006Continuum
Proocházka, Martin, ed.Litteraria Pragensia. Vol. 12, 23/2002, Shakespeare`s Illyrias: Heterotopias, Identities, (Counter)histories2002Charles University
Quarshie, HughSecond Thoughts about Othello1999Internationak Shakespeare Association
Quealy, GerritBotanical Shakespeare. An Illustrated Compendium of All Flowers, Fruits, Herbs, Trees, Seeds and Grasses Cited by the World`s Greatest Playwright2018Harper Collins
Rasmus, AgnieszkaFilming Shakespeare, from Metatheatre to Metacinema2008Peter Lang
Richman, DavidLaughter, Pain, and Wonder. Shakespeare’s Comedies and the Audience in the Theater1990Associated University Presses
Romanowska, AgnieszkaHamlet po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze2005Księgarnia Akademicka
Romanowska, AgnieszkaZa głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego2017Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rosenberg, MarvinThe Adventures of a Shakespeare Scholar. To Discover Shakespeare`s Art1997Associated University Presses
Rosenberg, MarvinThe Masks of King Lear1972Associated University Presses
Rosenberg, MarvinThe Masks of Othello. The Search for the Identity of Othello, Iago, and Desdemona by Three Centuries of Actors and Criticss. a.Associated University Presses
Rozik, EliExperimental Shakespeare. A Novel Reading of His Play-Scripts2016Sussex Academic Press
Rubinstein, FrankieA Dictionary of Sexual Puns and Their Significance. Second Edition1989Macmillan
Saccio, PeterShakespeare’s English Kings. History, Chronicle, and Drama1977Oxford University Press
Sadowski, PiotrHamlet mityczny1991Zaklad Wydawniczy „Nomos”
Salked, DuncanShakespeare and London2018Oxford University Press
Satin, JosephShakespeare and His Sources1966Houghton Miflin
Schmidt, AlexanderShakespeare – Lexicon. A Complete Dictionary of All the English Words, Phrases and Constructions in the Works of the Poet, Volume I1902Georg Reimer
Schmidt, AlexanderShakespeare – Lexicon. A Complete Dictionary of All the English Words, Phrases and Constructions in the Works of the Poet, Volume II1902Georg Reimer
Segan, FrancineShakespeare`s Kitchen. Renaissance Recipes for th Contemporary Cook2003Random House
Shakespeare, WilliamA Midsummer Night’s Dream, ed. H. F. Brooks Arden1979Methuen
Shakespeare, WilliamA Midsummer Night’s Dream, ed. R. A. Foakes New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamA Midsummer Night’s Dream, ed. R. A. Foakes New Cambridge1984Cambridge UP
Shakespeare, WilliamA Midsummer Night’s Dream, ed. R. Woodbury Pence1925University Publishing Company
Shakespeare, WilliamA Midsummer Night’s Dream, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1993Washington Square P
Shakespeare, WilliamAll’s Well That Ends Well, ed. B. Everett New Penguin1970Penguin
Shakespeare, WilliamAll’s Well That Ends Well, ed. R. Fraser New Cambridge1985Cambridge UP
Shakespeare, WilliamAntony and Cleopatra, ed. D. Bevington New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamAntony and Cleopatra, ed. E. Jones New Penguin1977Penguin
Shakespeare, WilliamAs You Like It, ed. H. J. Oliver New Penguin1968Penguin
Shakespeare, WilliamAs You Like It, eds J. Strzetelski and K. Urbisz1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Shakespeare, WilliamBurza, przeł. M. Słomczyński1980Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamBurza, Zimowa Opowieść, przeł. Stanisław Barańczak1991W drodze
Shakespeare, WilliamCoriolanus, ed. G. R. Hibbard New Penguin1967Penguin
Shakespeare, WilliamCymbeline, ed. J. M. Nosworthy Arden1969Methuen
Shakespeare, WilliamCytaty1924Wydadwnictwo K. Paszkowskiego
Shakespeare, WilliamDramaty. Tom II1858S. Orgelbrand
Shakespeare, WilliamDzieła dramatyczne. Tom II: Troilus i Kressyda, przekł. L. Ulrich
Shakespeare, WilliamDzieła dramatyczne. Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H. C. Selousa, przekł. St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. Tom 1: dramata1875Nakład spółki wydawniczej księgarzy.
Shakespeare, WilliamHamlet, ed. H. Jenkins Arden1981Methuen
Shakespeare, WilliamHamlet, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamHamlet, eds R. Andrews and R. Gibson Cambridge School1994Cambridge UP
Shakespeare, WilliamHamlet, przeł. A. W. von Gchlegel, (w jęz. niemieckim)Philipp Reclam jun.
Shakespeare, WilliamHamlet, przeł. J. Paszkowski1997Siedmioróg
Shakespeare, WilliamHamlet, przeł. S. Barańczak1997Wydawnictwo Znak
Shakespeare, WilliamHamlet, przeł. W. Tarnawski, red. S. Helsztyński1966Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Shakespeare, WilliamHamlet, rev. ed. A. Thompson and N. Taylor Arden2006Bloomsbury
Shakespeare, WilliamHamlet, The Texts of 1603 and 1623, ed. A. Thompson and N. Taylor Arden2006Bloomsbury
Shakespeare, WilliamHamlet. Książę Dani, przeł. R. Długołęcki2013Arspol
Shakespeare, WilliamHamlet: The Quest of the Original, ed. I. Peshkov (with Commentary in Russian)2003Labirynt
Shakespeare, WilliamHenry IV, Part One, ed. M. A. Shaaber Pelican1957Penguin
Shakespeare, WilliamHenry VI, Part Two, ed. R. Warren Oxford Shakespeare2003Oxford UP
Shakespeare, WilliamHenryk IV część I i II, przeł. S. Barańczak1998Wydawnictwo Znak
Shakespeare, WilliamJulius Caesar, ed. A. Humphreys Oxford Shakespeare1984Oxford UP
Shakespeare, WilliamJulius Caesar, ed. M. Spevack1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamJulius Caesar, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamJuliusz Cezar, przeł. S. Barańczak1993W drodze
Shakespeare, WilliamJuliusz Cezar, przeł. S. Barańczak1993W drodze
Shakespeare, WilliamJuliusz Cezar, przeł. S. Barańczak1993W drodze
Shakespeare, WilliamJuljusz Cezar, przeł. J. Kasprowicz, red. S. Helsztyński1929Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”
Shakespeare, WilliamKing Edward III, ed. G. Melchiori New Cambridge1998Cambridge UP
Shakespeare, WilliamKing Henry VI, The First Part, ed. M. Hattaway New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamKing Henry VI, The First Part, ed. M. Hattaway New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamKing Henry VIII, ed. J. Margeson New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamKing Henry VIII, ed. R. A. Foakes Arden1968Methuen
Shakespeare, WilliamKing John, ed. A. C. Honigmann Arden1967Methuen
Shakespeare, WilliamKing Lear, ed. D. Bevington1980Bantam
Shakespeare, WilliamKing Richard II, ed. A. Gurr New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamKing Richard II, ed. P. Ure Arden1976Methuen
Shakespeare, WilliamKing Richard III, ed. A. Hammond Arden1981Routledge
Shakespeare, WilliamKomedia omyłek, przeł. M. Słomczyński1979Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamKomedia Omyłek, Stracone Zachody Miłości, przeł. S. Barańczak1994W drodze
Shakespeare, WilliamKomedie, przeł. S. Barańczak2012Znak
Shakespeare, WilliamKoriolan, przeł. Stanisław Barańczak1995W drodze
Shakespeare, WilliamKoriolan, przeł. Z. Siwicka1955Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamKról Henryk Szósty. Część druga, przeł. M. Słomczyński1987Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamKról Henryk Szósty. Część trzecia, przeł. M. Słomczyński1988Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamKról Henryk V, przeł. S. Barańczak1999Wydawnictwo Znak
Shakespeare, WilliamKról Henryk VI, przeł. B. Drozdowski1983Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamKról Lear, przeł. R. Długołęcki2019Arspol
Shakespeare, WilliamKról Lear, przeł. S. Barańczak1991W drodze
Shakespeare, WilliamKról Lear, przeł. W. Chwalewik1964Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamKról Lir, przeł. J. Paszkowski1925Gebethnera i Wolffa
Shakespeare, WilliamKról Ryszard Drugi, przeł. W. Tarnawski1956Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamKról Ryszard III, przeł. S. Barańczak1996W drodze
Shakespeare, WilliamKupiec wenecki, przeł. P. KamińskiWydawnictwo wab
Shakespeare, WilliamMacbeth, ed. D. Bevington1980Bantam
Shakespeare, WilliamMacbeth, ed. K. Muir Arden1964Methuen
Shakespeare, WilliamMacbeth, ed. R. Gibson Cambridge School1993Cambridge UP
Shakespeare, WilliamMacbeth, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamMacbeth, przeł. Dr. L. von Sallwürf, (w jęz. niemieckim)1906Derlag von Delhagen & Klafing
Shakespeare, WilliamMakbet, przeł. J. Kasprowicz1950Gebethnera i Wolffa
Shakespeare, WilliamMeasure for Measure, ed. B. Gibbons New Cambridge1991Cambridge UP
Shakespeare, WilliamMeasure for Measure, ed. J. M. Nosoworthy New Penguin1969Penguin
Shakespeare, WilliamMuch Ado About Nothing, ed. F. H. Mares New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamMuch Ado About Nothing, ed. R. A. Foakes New Penguin1968Penguin
Shakespeare, WilliamNajżałośniejsza Rzymska Tragedia Titusa Andronicusa, przeł. M. Słomczyński1986Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamOtello, przeł. J. Paszkowski1925Gebethnera i Wolffa
Shakespeare, WilliamOtello, przeł. S. Barańczak1993W drodze
Shakespeare, WilliamOthello, ed. D. Bevington1980Bantam
Shakespeare, WilliamOthello, ed. K. Muir New Penguin1968Penguin
Shakespeare, WilliamOthello, ed. M. R. Ridley Arden1962Methuen
Shakespeare, WilliamOthello, ed. N. Sanders New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamOthello, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1993Washington Square P
Shakespeare, WilliamPoematy, przeł. M. Słomczyński1981Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamPoskromienie złośnicy, Dwaj panowie z Werony, przeł. S. Barańczak1992W drodze
Shakespeare, WilliamPoskromienie złośnicy, Dwaj panowie z Werony, przeł. S. Barańczak1992W drodze
Shakespeare, WilliamPoskromienie złośnicy, przeł. J. S. Sito1972Czytelnik
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet, ed. G. Blakemore Evans New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet, ed. J. O’Connor Longman School2004Pearson Longman
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet, ed. T. J. B. Spencer New Penguin1967Penguin
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet. Parallel Texts of Quarto I (1597) and Quarto 2 (1599), ed. J. L. Halio2008Delaware UP
Shakespeare, WilliamRomeo i Julia, przeł. J. Paszkowski1962Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamRomeo i Julia, przeł. S. Barańczak1990W drodze
Shakespeare, WilliamRyszard II, przeł. P. Kamiński2009Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Shakespeare, WilliamSen nocy letniej, przeł. S. Barańczak2000Wydawnictwo Znak
Shakespeare, WilliamSen nocy letniej, przeł. W. Tarnawski, red. P. Mroczkowski1987Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Shakespeare, WilliamSen nocy letniej, przeł. W. Tarnawski, red. P. Mroczkowski1987Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Shakespeare, WilliamShakespeare: Essential works: Hamlet, King Lear, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet (wyd. dwujz. – ang/rumuński)2006Fortuna Publishing House
Shakespeare, WilliamShakespeare: Essential works: Much Ado About Nthing, The Merchant of Venice, The Taming of the Shrew, The Tempest, Troilus and Cressida (wyd. dwujz. – ang/rumuński)2008Fortuna Publishing House
Shakespeare, WilliamShakespeare`s Sonnets. eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1993Washington Square P
Shakespeare, WilliamShakespeare’s Sonnets, ed. S. Booth1977Yale University Press
Shakespeare, WilliamShakespeare’s Sonnets. For the First Time Globally Reprinted, eds M. Pfister, J. Gutsch2009Dozwil TG Schweiz
Shakespeare, WilliamSonety, przeł. R. Długołęcki2015Arspol
Shakespeare, WilliamSonety, przeł. S. Barańczak1996Wydawnictwo a5
Shakespeare, WilliamStracone zachody miłości, przeł. Z. Siwicka1976Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamThe Comedy of Errors, ed. T. S. Dorsch New Cambridge1988Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Complete Works of Shakespeare. The Korean Version. The Third Revised Edition, ed. Jae-nam Kim1995Ulchi Book Co.
Shakespeare, WilliamThe Complete Works, gen. eds S. Wells and G. Taylor The Oxford Shakespeare1988Clarendon P
Shakespeare, WilliamThe Merchant of Venice, ed. M. M. Mahood New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Merchant of Venice, ed. W. Moelwyn Merchant New Penguin1967Penguin
Shakespeare, WilliamThe Merchant of Venice, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamThe Merry Wives of Windsor, ed. G. Melchiori Arden2000Bloomsbury
Shakespeare, WilliamThe Plays of William Shakespeare, Vol. X: King Henry V, King Henry VI, Part One1814Vienna: Printed for Anton Doll
Shakespeare, WilliamThe Riverside Shakespeare, ed. G. Blakemore Evans1972Houghton Mifflin Company
Shakespeare, WilliamThe Second Part of King Henry IV, ed. G. Melchiori New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Sonnets, illustrated by I. Penney1988Barrie & Jenkins
Shakespeare, WilliamThe Sonnets, red. M. Hilsky (wyd. dwujz. – ang/czeski)2007Atlantis
Shakespeare, WilliamThe Taming of the Shrew, ed. A. Thompson New Cambridge1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Taming of the Shrew, ed. G. R. Hibbard New Penguin1968Penguin
Shakespeare, WilliamThe Taming of the Shrew, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1992Washington Square P
Shakespeare, WilliamThe Tempest, ed. A. Rghter New Penguin1968Penguin
Shakespeare, WilliamThe Tragedy of King Lear, ed. L. Halio New Cambridge1992Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Twelfth Night, ed. E. Story Donno New Cambridge1989Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Two Gentlemen of Verona, ed. K. Schlueter1990Cambridge UP
Shakespeare, WilliamThe Winter’s Tale, ed. J.H.P. Pafford Arden1963Methuen
Shakespeare, WilliamTitus Andronicus1948Cambridge UP
Shakespeare, WilliamTitus Andronicus, rev. ed. J. Bate Arden2018Bloomsbury
Shakespeare, WilliamTragedia Coriolanusa, przeł. M. Słomczyński1984Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamTragedie i Kroniki, przeł. S. Barzńczak2013Znak
Shakespeare, WilliamTragiczna historia Hamleta Księcia Dani, przeł. M. Słomczyński1978Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamTroilus and Cressida, ed. K. Muir Oxford Shakespeare1982Oxford UP
Shakespeare, WilliamTroilus and Cressida, ed. K. Palmer Arden1981Methuen
Shakespeare, WilliamTroilus i Cressida, przeł. M. Słomczyński1985Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamTwelfth Night or What You Will, eds M. Gibińska Marzec and J. Strzetelski1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Shakespeare, WilliamTwelfth Night, ed. J. M. Lothian, T. W. Craik Arden1975Methuen
Shakespeare, WilliamTwelfth Night, eds B. Mowat and P. Werstine New Folger Library Shakespeare1993Washington Square P
Shakespeare, WilliamTytus Andronikus, przeł. L. Ulrich2000Świat Literacki
Shakespeare, WilliamUcieszna i wybornie ułożona komedia o Sir Johnie Falstaffie i wesołych niewiastach z Windsoru, przeł. M. Słomczyński1983Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamWiele hałasu o nic, przeł. M. Słomczyński1985Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamWiele hałasu o nic, przeł. S. Barańczak1994W drodze
Shakespeare, WilliamWiersze i poematy, przeł. M. Słomczyński (wyd. dwujęz.)1977Wydawnictwo Literackie
Shakespeare, WilliamWszystko dobre co się dobrze kończy, przeł. M. Słomczyński1966Państwowy Instytut Wydawniczy
Shakespeare, WilliamWszystko dobre co się dobrze kończy, przeł. S. Barańczak2001Wydawnictwo Znak
Shakespeare, WilliamŻywot Timona z Aten, przeł. M. Słomczyński1986Wydawnictwo Literackie
Shapiro, James1599. A Year in the Life of William Shakespeare2005Faber & Faber
Shapiro, James1606. Shakespeare and the Year of Lear2016Faber & Faber
Shapiro, JamesContested Will. Who Wrote Shakespeare?2011Faber & Faber
Shapiro, JamesShakespeare and the Jews1996Columbia University Press
Shapiro, JamesShakespeare in a Divided America2020Faber & Faber
Shaugnessy, Robert, ed.Shakespeare on Film. Contemporary Critical Essays1998Palgrave Macmillan
Sherbo, ArthurRichard Farmer, Master of Emmanuel College, Cambridge. A Forgotten Shakespearean1992Associated University Presses
Sokolinsky, M. G.Ponowne czytanie Szekspira. Dzieła różnych lat (w jęz. rosyjskim)2000AstroPrint
Spencer, T.J.B., ed.Shakespeare’s Plutarch1968Penguin Books
Spurgeon, CarolineShakespeare’s Imagery, and What It Tells Us1996Cambridge University Press
Stanton, KayShakespeare’s 'Whores’. Erotics, Politics, and Poetics2014Palgrave Macmillan
Sugiera, MałgorzataInny Szekspir2009Księgarnia Akademicka
Świątkowska, WandaHamleci Jerzego Grotowskiego2016Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Świątkowska, WandaHamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej2019Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Świątkowska, WandaHamlet.pl. Myślenie „Hamletem” w powojennej kulturze polskiej2019Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tames, RichardShakespeare’s London on Five Groats a Day2009Thames and Hudson
Tarnawski, WładysławO Polskich przekładach dramatów Szekspira1914Akademia Umiejętności
Tassinari, LambertoJohn Florio. The Man Who Was Shakespeare2009Giano Books
Thompson, Ann and Neil TaylorWilliam Shakespeare. Hamlet1996Northcote House
Tieck, LudwigO cudowności u Shakespeare`a i inne pisma krytyczne2006słowo/obraz terytoria
Waith, Eugene M., ed.Shakespeare. The Histories. A Collection of Critical Essays1965Prentice Hall
Weitz, MorrisHamlet and the Philosophy of Literary Criticism1966Meridian Books
Wells, StanleyShakespeare & Co.2007Penguin Books
Wells, StanleyShakespeare, Sex, and Love2012Oxford University Press
Wells, StanleyShakespeare, Sex, and Love2012Oxford University Press
Wells, Stanley, ed.The Cambridge Companion to Shakespeare Studies1986Cambridge University Press
Wells, Stanley, et al.William Shakespeare. A Textual Companion1987Clarendon Press
Willen,Gerald and Victor B. Reed, eds.A Casebook on Shakespeare’s Sonnets1964Thomas Y. Crowell Company
Williams, GordonA Glossary of Shakespeare’s Sexual Language1997Athlone
Wilson, F. P.The Plague in Shakespeare`s London1999Oxford University Press
Wilson, RichardSecret Shakespeare. Studies in Theatre, Religion and Resistance2004Manchester University Press
Winterson, JeanettePrzepaść czasu. „Zimowa opowieść” Szekspira opowiedziana na nowo2015Wydawnictwo Dolnośląskie
Worthen, W. B.Shakespeare and the Force of Modern Performance2003Cambridge University Press
Zabuska, KalinaSzekspirowska dekada Chodowieckiego. Lata 1779-1788 w twórczości Daniela Chodowieckiego2013słowo/obraz terytoria
Zabuska, KalinaSzekspirowska dekada Chodowieckiego. Lata 1779-1788 w twórczości Daniela Chodowieckiego2013słowo/obraz terytoria
Zbierski, HenrykWilliam Shakespeare1988Wiedza Powszechna
Zelent, Magdalena, Łukasz Jaroń i Martyna Pilas, red.Shakespeare po polsku. 20 lat Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego2016Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Żurek, JerzyPo Hamlecie i inne sztuki2001słowo/obraz terytoria
Żurowski, AndrzejCzytając Szekspira1996Spółka Wydawniczo-Księgarska
Żurowski, AndrzejDemon? Błazen? Cynik? Czyli żywot sceniczny „Ryszarda III” Williama Szekspira w teatrze polskim2000Państwowy Teatr Wybrzeże
Żurowski, AndrzejPrehistoria polskiego Szekspira2007Literatura net pl Wydawnictwo
Żurowski, AndrzejSam z Szekspirem na scenie. O monodramie szekspirowskim2007Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Żurowski, AndrzejScenariusze Szekspirowskie2013Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Żurowski, AndrzejScenariusze Szekspirowskie2013Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Żurowski, AndrzejSzekspir w cieniu gwiazd2001Tower Press
Żurowski, AndrzejSzekspiriady Polskie1976Instytut Wydawniczy Pax
Around the Globe. The magazine of Shakespeare`s Globe, 2006, Issue 34
Around the Globe. The Magazine of the International Shakespeare Globe Centre, 1997
King Lear. A Selection of Critical Essays, ed. F. Kermode1969Macmillan
Much Ado About Nothing and As You Like It. A Selection of Critical Essays, ed. J. R. Brown1979Macmillan
Shakespeare Quarterly, 1978, Volume 29, Number 1
Shakespeare Quarterly, 1986, Volume 37, Number 3
Shakespeare Quarterly, 1986, Volume 37, Number 4
Shakespeare Quarterly, 1987, Volume 38, Number 2
Shakespeare Quarterly, 1987, Volume 38, Number 4
Shakespeare Quarterly, 1987, Volume 38, Number 5
Shakespeare Quarterly, 1988, Volume 39, Number 2
Shakespeare Quarterly, 1989, Volume 40, Number 3
Shakespeare Quarterly, 1989, Volume 40, Number 4
Shakespeare Quarterly, 1990, Volume 41, Number 1
Shakespeare Quarterly, 1990, Volume 41, Number 3
Shakespeare Quarterly, 1990, Volume 41, Number 4
Shakespeare Quarterly, 1990, Volume 41, Number 5
Shakespeare Quarterly, 1996, Volume 47, Number 1
The Shakespeare Newsletter, 2008, No. 275
Twelfth Night. A Selection of Critical Essays, ed. D. J. Palmer1972Macmillan
W. Shakespeare „Burza” / Teatr Rozmaitości w Warszawie / reż. K. Warlikowski – program teatralny (Teatr Rozmaitości w Warszawie, 2003)
W. Shakespeare „Der Kaufmann von Venedig” / Volkstheater Wien / reg. A. Badora – program teatralny (Volkstheater, 2018/19)
W. Shakespeare, H. Müller „Titus Andronicus” / Teatr Polski we Wrocławiu, Staatsschauspiel Dresden / reż. J. Klata – program teatralny (Teatr Polski we Wrocławiu, 2012)
W. Shakespeare, H. Müller „Titus Andronicus” / Teatr Polski we Wrocławiu, Staatsschauspiel Dresden / reż. J. Klata – program teatralny (Teatr Polski we Wrocławiu, 2012)
W. Szekspir „Jak wam się podoba” / Teatr Żeromskiego w Kielcach / reż. M. Kleczewska – program teatralny:Gazeta teatralna 69 (Teatr Żeromskiego w Kielcach, 2018)

autortytułrokwydawca
Addison, JosephThe Miscellaneous Works in Verse and Prose, vol. 21777W. Strahan, et al.
Adolph, AnthonyBrutus of Troy and the Quest for the Ancestry of the British2015Pen & Sword Books
Alexander, Michael and Felicity Riddy, eds.Macmillan Anthologies of English Literature. Volume 1. The Middle Ages1989Macmillan
Alford, StephenLondon’s Triumph. Merchant Adventures and the Tudor City2018Penguin
Alford, StephenThe Watchers. A Secret History of the Reign of Elizabeth I2013Penguin Books
Altieri, JoanneThe Theatre of Praise. The Panegyric Tradition in Seventeenth-Century English Drama1986Associated University Presses
AnonimArden z Feversham1977Wydawnictwo Literackie
Anthony Bale, red.The Book of Margery Kempe2015Oxford University Press
Arnold, CatherineCity of Sin. London and Its Vices2010Simon & Schuster
Arnold, CatherineThe Sexual History of London. From Roman Londinum to the Swinging City – Lust, Vice, and Desire Across the Ages2010St. Martin’s Press
Aubrey, JohnAubrey`s Brief Lives2016Vintage
Aydelotte, FrankElizabethan Rogues and Vagabonds 1913 /ReprintFranklin Classics
Baldwin Smith, LaceyThis Realm of England, 1399 to 16881971D. C. Heath and Company
Barańczak, StanisławAntologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia1991Państwowy Instytut Wydawniczy
Barańczak, StanisławAntologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia1982Państwowy Instytut Wydawniczy
Barańczak, Stanisław, red.„Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej1992Znak
Barańczak, Stanisław, red.Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci1993Wydawnictwo Znak
Barańczak, Stanisław, red.Zwierzę słucha zwierzeń. Małe bestiarium z angielskiego, albo: trzydzieści sześć wierszy trzydziestu sześciu poetów (…)1992Itaka
Barber, PeterLondon. A history in maps2012The British Library
Barczyk-Barakońska, LilianaMelancholy Discourse in the Baroque. A Reading of Robert Burton’s „Anatomy of Melancholy”2009Agencja Artystyczna PARA
Barnet, Sylvan, Morton Berman and William Burto, eds.The Genius of the Early English Theatre1962A Mentor Book
Barton, AnneBen Johnson, dramatist1984Cambridge University Press
Beardsley, Martyn R.The Gunpowder Deceit2018Pen and Sword Books
Beaumont, Francis and John FletcherThe Faithful Friends, ed. G. M. Pinciss1975The Malone Society Reprints
Beaumont, Francis and John FletcherThe Knight of the Burning Pestle, ed. S. P. Zitner2004Manchester University Press
Beaumont, Francis and John FletcherThe Woman Haters.a.Amazon Fulfillment
Beaumont, Francis and John FletcherTragedia dziewicy1977Wydawnictwo Literackie
Berington, SimonPamiętniki Gaudentia di Lucca2019Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Europejskie Centrum Solidarności
Bhoghal, Harman and Liam HaydonAn Analysis of Christopher Hill`s „The World Turned Upside Down”. Radical Ideas During the English Revolution2017Routledge
Białostocki, JanHogarth1959Wydawnictwo Arkady
Bindoff, S. T.The Pelican History of England, vol. 5. Tudor England1962Penguin
Blaim, ArturFailed Dynamics. The English Robinsonade of the Eighteenth Century1987Maria Curie-Skłodowska University
Blake, WilliamPoezje wybrane1972Państwowy Instytut Wydawniczy
Blake, WilliamSongs of Innocence and of Experience1970Oxford University Press
Błaszkiewicz, BartłomiejOral-Formulaic Diction in the Middle English Verse Romance2009Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Bober, AndrzejAnglia, Szkocja, Irlandia. Teksty źródłowe do historii kościoła i patrystyki I-IX w. 1991Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Bodkin, ThomasThe Wilton Diptych in the National Gallery, London. English School XIV Centurys. a.Percy Lund Humphries & Company Ltd
Boitani, Piero and Jill Mann, eds.The Cambridge Chaucer Companion1986Cambridge University Press
Bowden, MurielA Reader’s Guide to Geoffrey Chaucer1982Thames and Hudson
Bradbrook, M. C.John Webster. Citizen and Dramatist1980Weidenfeld and Nicholson
Braunmuller, A. R. and Michael Hattaway, eds.The Cambridge Companion to English Renaissance Drama1990Cambridge UP
Breverton, TerryThe Tudor Cookbook. From Gilded Peacock to Calves’ Feet Pie2019Amberley Publications
Bucklow, SpikeThe Anatomy of Riches. Sir Robert Paston’s Treasure2018Reaktion Books
Burford, E. J.Bawds and Lodgings. A History of the London Bankside Brothels, c. 100-16751976Peter Owen
Burford, E. J.Bawdy Verse. A Pleasant Collection1982Penguin Books
Burford, E. J.Queen of the Bawds. The True Story of Madame Britannica Holandia and Her House of Obscenitie, Hollands Leaguer1973Neville Spearman
Burford, E. J.The Bishop’s Brothels1976Robert Hale
Burford, E. J.The Orrible Synne. A Look at London Lechery from Roman to Cromwellian Times1973Calder & Boyars
Butler, MartinTheatre and Crisis 1632-16421984Cambridge University Press
Bystydzieńska, GrażynaThe English Mock-Heroic Poem of the 18th Century1982PWN
Cahill, ThomasJak Irlandczycy ocalili cywilizację. Nieznana historia heroicznej roli Irlandii w dziejach Europy po upadku Cesarstwa Rzymskiego1999Media Rodzina of Poznań
Campion, Thomas33 pieśni1995Wydawnictwo Znak
Carey, JohnJohn Donne. Life, Mind and Art1981Faber and Faber
Cargill Thompson, JohnAn introduction to 50 British Plays 1660-19001979Pan Books
Cavendish, MargaretŚwiat blasku2019Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Cawdrey, RobertThe First English Dictionary 16042015Bodleian Library
Cawley, A. C., ed.Everyman and Medieval Miracle Plays1976J.M. Dent and Sons
Chapman, GeorgeBussy d’Amboised1979Manchester UP
Chaucer, GeoffreyOpowieść Rycerza1988Wydawnictwo Literackie
Chaucer, GeoffreyThe Canterbury Tales1967Washington Square Press
Chaucer, GeoffreyThe Complete Works by Geoffrey Chaucer. Student’s Cambridge Editions.a.Oxford University Press
Chaucer, GeoffreyThe Tales of Cantenbury. Complete1974Houghton Mifflin Company
Chaucer, GeoffreyTroilus i Criseyda1978Wydawnictwo Literackie
Chettle, HenryThe Tragedy of Hoffman1983Nottingham Drama Texts
Chettle, HenryThe Tragedy of Hoffman1950The Malone Society Reprints
Chwalewik, Witold, ed.Anglo-polish renaissance texts. For the use of Shakespeare students1968Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Clarke, Danielle, ed.Isabella Whitney, Mary Sidney and Aemilia Lanyer. Renaissance Women Poets2000Penguin Books
Clements, Arthur L.Poetry of Contemplation. John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, and the Modern Period1990State University of New York Press
Corns, Thomas N., ed.The Cambridge Companion to English Poetry. Donne to Marvell1995Cambridge UP
Costa de Beauregard, RaphaëlleSilent Elizabethans2000Université Paul-Valéry – Montpellier III
Coulton, G. G.Panorama średniowiecznej Anglii1976Państwowy Instytut Wydawniczy
Daileader, Celia R.Eroticism on the Renaissance Stage. Transcendence, Desire, and the Limits of the Visible1998Cambridge University Press
Danielson, Dennis, ed.The Cambridge Companion to Milton1996Cambridge University Press
Danziger, Marlies K. and Wendell Stacy Johnson, eds.A Poetry Anthology1968Random House
Davidson, CliffordIllustrations of the Stage and Acting in England to 15801991Medieval Institute Publications
Davies, JohnA History of Wales2007Penguin Books
Davies, NormanWyspy. Historia2012Wydawnictwo Znak
DeForest Lord, GeorgeClassical Presences in Seventeenth-Century English Poetry1987Yale University Press
Dekker, ThomasCnotliwa Ladacznica1976Wydawnictwo Literackie
Dekker, ThomasCzarownica z Edmonton1980Wydawnictwo Literackie
Dekker, ThomasSzewskie Święto albo Szlachetne Rzemiosło1979Wydawnictwo Literackie
Dekker, ThomasSzewskie Święto albo Szlachetne Rzemiosło1979Wydawnictwo Literackie
Dekker, ThomasThe Seven Deadly Sins of London2015Forgotten Books
Dekker, Thomas and R. B. McKerrowThe King`s Library. The Gull`s Hornbooks.a.Leopold Classic Library
Dölvers, HorstFables Less and Less Fabulous. English Fables and Parables of the Nineteenth Century and Their Illustrations1997Associated University Presses
Donne, John77 wierszy1998Wydawnictwo Znak
Drabble, Margaret, ed.The Oxford Companion to English Literature1985Oxford University Press
Du Maurier, DaphneThe Winding Star. Francis Bacon, His Rise and Fall2006Virago Press
Evans, JenniferAphrodisiacs, Fertility and Medicine in Early Modern England2019The Boydell Press
Evans, Maurice, ed.Elizabethan Sonnets1977Dent
Fanous, Samuel and Henrietta Leyser, eds.The life of Christina of Markyate2008Oxford University Press
Fisiak, JacekAn outline history of English. Vol 1. External history1995Kantor Wydawniczy SAWW
Fletcher, JohnThe Island Princess2002Nick Hern Books
Fletcher, John The Tamer Tamed or, The Woman’s Prize2006Manchester University Press
Flower, Raymond and Michael Wynn JonesLloyd`s of London. An illustrated history1974Lloyd`s of London Press LTD
Ford, John’Tis Pity She’s a Whore, ed. M. Wiggins2015Bloomsbury
Ford, JohnFive Plays, ed. H. Ellis1957Hill and Wang
Fraser, FloraThe Unruly Queen. The Life of Queen Caroline1996Macmillan
Galant, Justyna LauraPainted Devils, Siren Tongues. The Semiotic Universe of Jacobean Tragedy2015Peter Lang
Galloway, David, ed.The Elizabethan Theatre II1970Macmillan
Galloway, David, ed.The Elizabethan Theatre III1973Macmillan
Gardner, Helen, ed.The Metaphysical Poets1979Penguin Books
Gassner, John ed.Medieval and Tudor Drama1971Bantam Books
Geoffrey of MonmouthThe History of the Kings of Britain, trans. L. Thorpe1966Penguin Books
Gil Harris, Jonathan and Natasha Korda, eds.Staged Properties in Early Modern English Drama2006Cambridge University Press
Girouard, MarkLife in the English Country House1980Penguin Books
Glassie, Henry, ed.Irish Folk Tales1985Panteon Books
Godden, Malcolm and Michael Lapidge, eds.The Cambridge Companion to Old English Literature1994Cambridge University Press
Görlach, ManfredIntroduction to Early Modern English1991Cambridge University Press
Gray, Ronald and Ernest FranklOxford Gardens1987The Pevensey Press
Green, Martin, ed.The Old English Elegies. New Essays in Criticism and Research1983Associated University Presses
Grueninger, NatalieDiscovering Tudor London. A Journey Back in Time2017History Press
Grzegorzewska, MałgorzataGeorge Herbert and Post-phenomenology. A Gift for Our Times2016Peter Lang
Grzegorzewska, MałgorzataThe Medicine of Cherries. English Renaissance Theories of Poetry2003Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Grzybowski, StanisławElżbieta Wielka1989Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Gurr, AndrewPlaygoing in Shakespeare’s London1987Cambridge University Press
Guy, John„My Heart is My Own” The Life of Mary Queen of Scots2009Fourth Estate
Guy, JohnDrake & The Elizabethan Explorers1998ticktock Publishing Ltd.
Hakluyt, RichardWyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików1988Wydawnictwo Morskie
Hakluyt, RichardWyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików1988Wydawnictwo Morskie
Hampden, John, ed.Eighteenth Century Plays 1905J.M. Dent & Sons Ltd. / Everyman`s Library
Hampden, John, ed.The Beggar`s Opera and other Eighteenth-Century Plays1975J.M. Dent & Sons Ltd. / Everyman`s Library
Harmsen, T. H. B. M.John Gee`s „Foot out of the snare” (1624)1992The Cicero Press
Harris, John, ed.The Garden. A Celebration of One Thousand Years of British Gardening1979New Perspectives Publishing Limited
Haselkorn, Anne M.Prostitution in Elizabethan and Jacobean Comedy1983The Whitston Publishing Company
Haynes, AlanSex in Elizabethan England1999Sutton Publishing
Haynes, AlanThe Elizabethan Secret Services2004Sutton Publishing
Haywood, IanThe Making of History. A Study of the Literary Forgeries of James Macpherson and Thomas Chatterton in Relation to 18th-century Ideas of History and Fiction1986Associated University Presses
Heinemann, MargotPuritanism & Theatre. Thomas Middleton and Opposition Drama under the Early Stuarts1980Cambridge University Press
Helsztyński, StanisławSpecimens of English Poetry and Prose. Część II. Wiek XVII-XIX1976Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Herrick, Robert77 wierszy, tłum. S. Barańczak1992Wydawnictwo Arka
Hibbard, George, ed. The Elizabethan Theatre IV. Papers given at the International Conference on Elizabethan Theatre held at the University of Waterloo, Ontario, in July 19721974Macmillan
Hibbert, ChristopherLondon. The Biography of a City1980Penguin
Hill, ChristopherThe Pelican Economic History of Britain, vol. 2. 1530-1780 From Reformation to Industrial Revolution1980Penguin
Hill, ChristopherThe World Turned Upside Down. Radical Ideas During the English Revolution1991Penguin
Hogarth, WilliamAnaliza piękna, tłum. M. Lachman2008Słowo / obraz terytoria
Holinshed, Raphael et al.Holinshed`s Chronicles of England, Scotland, and Ireland ..s.a.Lightning Source UK Ltd.
Hume, DavidThe history of England. From the invasion of Julius Cesar to the revolution in 1688. Vol. II1789J. J. Tourneisen
Hume, DavidThe history of England. From the invasion of Julius Cesar to the revolution in 1688. Vol. V1789J. J. Tourneisen
Hume, DavidThe history of England. From the invasion of Julius Cesar to the revolution in 1688. Vol. VI1789J. J. Tourneisen
Hume, DavidThe history of England. From the invasion of Julius Cesar to the revolution in 1688. Vol. VII1789J. J. Tourneisen
Jardine, LisaGoing Dutch. How England Plundered Holland`s Glory2008Harper Press
Jennings, PaulThe Local. A History of the English Pub2011The History Press
Jones, Ann Rosalind and Peter StallybrassRenaissance Clothing and the Materials of Memory2000Cambridge University Press
Jones, Edmund D., ed.English Critical Essays (XVI-XVIII Centuries)1922Oxford University Press
Jonson, Ben[Works], The Oxford Authors: Ben Jonson1985Oxford University Press
Jonson, BenAlchemik1982Wydawnictwo Literackie
Jonson, BenKażdy w swoim humorze1984Wydawnictwo Literackie
Jonson, BenThe New Inn1984Manchester University Press
Jonson, BenThe Selected Plays, vol. 11989Cambridge University Press
Jonson, BenTwo Comedies: Volpone, or the Fox, Bartholomew Fair1978Higher School
Jonson, BenVolpone albo lis1962Państwowy Instytut Wydawniczy
Jonson, BenVolpone albo lis1982Wydawnictwo Literackie
Jonson, Ben, John Marston and George ChapmanEastword Ho!2002Nick Hern Books
Jordan, Don and Michael WalshThe King’s Revenge. Charles II and the Greatest Manhunt in British History2012Abacus
Kane, GeorgeChaucer1984Oxford University Press
Kazik, Joanna, ed.Studies in English Drama and Poetry.Vol 1: Reading English Drama and Poetry2007Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Kinney, Arthur, ed.Rogues, Vagabonds & Sturdy Beggars. A New Gallery of Tudor and Early Stuart Rogue Literature1990The University of Massachusetts Press
Kogan, StephenThe Hieroglyphic King. Wisdom and Idolatry in the Seventeenth-Century Masque1986Associated University Presses
Kokot, JoannaHistoria literatury angilskiej. Tablice chronologiczne1994Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kolkovich, ElizabethThe Elizabethan Country House Entertainment2016Cambridge University Press
Kowalik, Barbara„Betwixt engelaunde” and „englene londe”. Dialogic Poetics in Early English religious Lyric2010Peter Lang
Kowalik, BarbaraArtistry and Christianity in „Pearl”1994Wydawnictwo Gdańskie
Kowalik, BarbaraSir Gawain and the Green Knight: an Ingenious Knot1996Wydawnictwo Gdańśkie
Kowalik, BarbaraSir Gawain and the Green Knight: an Ingenious Knot1996Wydawnictwo Gdańśkie
Kraye, Jill, ed.The Cambridge Companion to Renaissance Humanism1996Cambridge University Press
Kroll, A.English painting of the XVIth-XIXth centuries at the Hermitage Museum1961Hermitage Museum
Krzeczkowski, Henryk , Jerzy S. Sito i Juliusz Żuławski, red.Poeci języka angielskiego1974Państwowy Instytut Wydawniczy
Kubińska, Olga, red.Retoryka umierania. Angielskie mowy pożegnalne doby Tudorów i Stuartów 2016Fundacja terytoria książki
Kyd, ThomasThe Spanish Tragedy1977Manchester University Press
Kyd, ThomasThe Spanish Tragedy1977Manchester University Press
Kyd, ThomasTragedia hiszpańska1982Wydawnictwo Literackie
Kyd, ThomasTragedia hiszpańska1982Wydawnictwo Literackie
Langland, WilliamWidzenie o Piotrze Oraczu1983Wydawnictwo Literackie
Laroque, Francois, ed.The Show Within: Dramatic and Other Insets. English Renaissance Drama (1550-1642)1992Université Paul-Valéry – Montpellier III
Lasoniowa, Irena, oprac.Dramat elżbietański I1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Lasoniowa, Irena, oprac.Dramat elżbietański II1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Lewis, C. S. English Literature in the Sixteenth Century Excluding Drama1973Oxford University Press
Licence, Amy1520. The Field of the Cloth of Gold2020Amberley
Licence, AmyIn Bed with the Tudors. The Sex Lives of a Dynasty from Elizabeth of York to Elizabeth I2013Amberley
Lindley, David, ed.Court Masques. Jacobean and Carolne Entertainments 1605-16401998Oxford University Press
Lindley, David, ed.The Court Masque1984Manchester University Press
Lloyd, Christopher and Simon ThurleyHenry VIII. Images of a Tudor King1995Phaidon Press
Lodge, ThomasRozalinda1978Wydawnictwo Literackie
Luthman, JohannaLove, Madness, Scandal. The Life of Frances Coke Villiers, Viscountess Purbeck2017Oxford University Press
Machyn, HenryThe Diary of Henry Machyn, ed. J. G. Nichols2012Forgotten Books
Marlowe, ChristopherEdward II, przeł. J. S. Sito1965Państwowy Instytut Wydawniczy
Marlowe, ChristopherEdward the Second2001A&C Black
Marlowe, ChristopherMasakra w Paryżu1975Wydawnictwo Literackie
Marlowe, ChristopherTamerlan Wielki1977Wydawnictwo Literackie
Marlowe, ChristopherTragiczna Historia Doktora Fausta1982Wydawnictwo Literackie
Marlowe, Christopher and Thomas Heywood, John Webster, John DrydenFour English Tragedies of the 16th and 17th Centuries: Edward The Second; A Woman Killed with Kindness; The Duchess od Malfy; All for love, ed. J. M. Morell1953Penguin Books
Marston, JohnThe Malcontent2002Nick Hern Books
Martin Wigging, ed.Four Jacobean Sex Tragedies1998Oxford University Press
Martz, Louis L.Milton. Paradise Lost. A Collection of Critical Essays1966Prentice Hall Inc.
Marvell, Andrew24 wiersze1990Wydawnictwo Literackie
Massinger, PhilipThe Selected Plays: The Duke of Milan; The Roman Actor; A New Way to Pay Old Debts; The City Madam1978Cambridge University Press
Maus, Katherine EisamanFour Revenge Tragedies1998Oxford University Press
McCarthy, Conor, ed.Love, Sex and Marriage in the Middle Ages. A Sourcebook2004Routledge
McCrum, Robert, William Cran and Robert MacNeilThe Story of English1986Viking
Meagher, John C.Method and Meaning in Jonson’s Masques1966University of Notre Dame Press
Middleton, ThomasA Chaste Maid in Cheapside1974Ernest Benn
Middleton, Thomas i William RowleyZwodnica1983Wydawnictwo Literackie
Mierzwa, Edward AlfredAnglia a Polska w pierwszej połowie XVII w. 1986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Mierzwa, Edward AlfredPolska a Anglia w XVII wieku2003Wydawnictwo Adam Marszałek
Milton, JohnRaj utracony1974Wydawnictwo Literackie
Miner, Earl, ed.John Dryden1972G. Bell & Sons
Morawski, PiotrUstanawianie świętości. Kulturowa historia angielskich widowisk religijnych w XVI wieku2015Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Mortimer, IanThe Time Traveller`s Guide to Elizabethan England 2013Vintage Books
Morton, A. L., ed.Freedom in Arms. A Selection of Leveller Writings1975Seven Seas Publishers
Moulton, Ian FrederickBefore Pornography. Erotic Writing in Early Modern England2000Oxford University Press
Mroczkowska-Brand, KatarzynaThe Theatrum Mundi. Metaphor in Spanish and English Drama1993Universitas
Nashe, ThomasThe Unfortunate Traveller and other works1972Penguin Books
Nicholl, CharlesThe Reckoning. The Murder of Christopher Marlowe1992Picador
Novak, Maximillian E.William Congreve1971Twayne Publishers
Oliver, Robert T.The Influence of Rhetoric in the Shaping of Great Britain. From the Roman Invasion to the Early 19th Century1986Associated University Presses
Orridge, Benjamin BrogdenIllustrations of Jack Cade`s Rebellion, From Researches in the Guildhall Records. Together With Some Newly-Found Letters of Lord Bacon, &Cs.a.Forgotten Books
Ostrowski, WitoldRomans i dramat. Angielsko-polskie studia renesansowe1970Instytut Wydawniczy PAX
Parnell, ThomasCollected Poems, eds. C. Rawson and F. P. Lock1989Associated University Presses
Partridge, A. C.Tudor to Augustan English1969André Deutsch
Patrides, C. A., ed.The English Poems of George Herbert1974Dent
Patterson, AnnabelCensorship and Interpretation. The Conditions of Writing and Reading in Early Modern England1984The University of Wisconsin Press
Paulson, RonaldWilliam Hogarth1984Państwowy Instytut Wydawniczy
Peacock, JohnThe Stage Designs of Inigo Jones. The European Context1995Cambridge University Press
Pevsner, NikolausThe Englishness of English Art1955British Broadcasting Corporation
Pickering, KennethDrama in the Cathedral. A Twentieth Century Encounter of Church and Stage2001J. Garnet Miller
Pinciss, Gerald M. and Roger Lockyer, eds.Shakespeare’s World. Background Readings in the English Renaissance1989Continuum
Pope, AlexanderPorwany Lok1982Wydawnictwo Literackie
Porter, JohnAnglo-Saxon Riddles1995Lightning Source UK
Pritchard, R. E., ed.Shakespeare’s England. Life in Elizabethan and Jacobean Times2010The History Press
Purser, JohnScotland`s Music. A Histry of the Tradional and Classical Music of Scotland from Earliest Times to the Present Day1992Mainstream Publishing
Rasmussen, Steen EilerLondon. The unique city. 1961Penguin Books
Rogers, MalcolmMontacute House2004The National Trust
Rolle, RichardThe Fellowship of Angels. The English Writings of Richard Role. Translated into modern English by Henrietta Hick2008Gracewing
Ronberg, GertA Way with Words. The Language of English Renaissance Literature1992Edward Arnold
Ross, DavidWales. History of a Nation2010Waverley Books
Rowley, William, Thomas Dekker and John FordThe Witch of Edmonton, ed. P. Corbin and D. Sedge1999Manchester University Press
Rowse, Alfred LeslieAnglia w epoce elżbietańskiej. Tom 11976Państwowy Instytut Wydawniczy
Rowse, Alfred LeslieAnglia w epoce elżbietańskiej. Tom 21976Państwowy Instytut Wydawniczy
Rozbicki, MichałSamuel Hartlib. Z dziejów polsko-angielskich związków kulturalnych w XVII wieku1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Sadowski, PiotrThe Knight of His Quest. Symbolic Patterns of Transition in ” Sir Gawain and the Green Knight”1996Associated University Presses
Salgādo, GāminiThe Elizabethan Underworld1977Book Club Associates
Sharpe, JamesA Fiery & Furious People. A History of Violence in England2016Arrow Books
Sidney, PhilipAn Apology for Poetry1980Manchester University Press
Sim, AlisonFood and Feast in Tudor England1997Sutton Publishing
Sim, AlisonThe Tudor Housewife1996Sutton Publishing
Sinko, Grzegorz, red.Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. G. Lillo, E. Moore, S. Foote1955Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Sokolski, Jacek, oprac.Czyściec Świętego Patryka2014Oficyna Wydawnicza Atut
Somerset, J. A. B., ed.Four Tudor Interludes 1974The Athlone Press
Spenser, EdmundSelected Poetry1966The New American Library
Spenser, EdmundThe Faerie Queene1987Penguin
Stacey, NicolaFramlingha Castle2015English Heritage
Stone, Brian, ed.Sir Gawain and the Green Knight1984Penguin Classics
Stone, LawrenceThe Family, Sex and Marriage in England 1500-18001979Penguin Books
Stone, Lawrence and Jeanne C. Fawtier StoneAn Open Elite? England 1540-18801995Clarendon Press
Stow, JohnThe survey of Londons.a.Amazon Fulfillment
Streitberger, W. R.Edmond Tyllney: Master of the Revels and Censor of Plays. A Descriptive Index to His Diplomatic Manual on Europe1986AMS Press
Summerson, JohnGeorgian London1962Pelican Books
Sutherland, Sarah P.Masques in Jacobean Tragedy1983AMS Press
Szőnyi, György E. and Rowland Wymer, eds.The Iconography of Power. Ideas and Images of Rulership on the English Renassaince Stage2000University of Szeged
Szőnyi, György E. and Rowland Wymer, eds.The Iconography of Power. Ideas and Images of Rulership on the English Renassaince Stage2000University of Szeged
Tolkien, J.R.R., E. V. Gordon and Norman Davis, eds.Sir Gawain and the Green Knight1984Oxford University Press
Tourneur, CyrilThe Plays, ed. G. Parfitt1978Cambridge University Press
Travers, JamesThe Gunpowder Plot. Terror in Shakespeare’s England2019Amberley
Traversi, DerekThe Canterbury Tales. A Reading1983University of Delaware Press
Trevelyan, George MacaulayA Shortened History of England1980Penguin Books
Trevelyan, George MacaulayEngland Under the Stuarts1965Methuen
Trussler, Simon, ed.Burlesque plays of the Eighteenth Century1969Oxford University Press
Uchman, Jadwiga i Andrzej Wicher, red.Studies in English Drama and Poetry Vol. 12007Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
UnknownArden of Feversham2018Bloomsbury
Vaughan, Henry33 wiersze2000Wydawnictwo Znak
Wace, Robert and LayamonArthurian Chronicles1978Dent
Watt, IanThe Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding1979Penguin Books
Webster, JohnThe Duchess of Malfi, ed. E. M. Brennan1967Ernest Benn Limited
Webster, JohnThe Duchess of Malfi, ed. J. R. Brown1977Manchester University Press
Webster, JohnThe White Devil, ed. E. M. Brennan1969Ernest Benn Limited
Webster, John and Cyril TourneurFour Plays, ed. J. A. Symonds, E. Bentley1956Hill and Wang
Weldon, AnthonyThe Court And Character of King James (1817)s.a.Kessinger Publishing
Western, J. R.Monarchy and Revolution. The English State in the 1680s1972Blandford Press
Wikander, Matthew H.The Play of Truth & State. Historical Drama from Shakespeare to Brecht1986The Johns Hopkins University Press
Wilenski, R. H.An outline of English Painting1969Faber and Faber
Wilenski, R. H.English outdoor Paintingss.a.The Faber Gallery
Williams, W.E. A Book of English Essays1977Penguin Books
Woolley, BenjaminThe Queen’s Conjuror. The Life and Magic of Dr Dee2002Flamingo
Zgorzelski, Andrzej, ed.Lectures on British Literature. A historical survey course part 1 (till 1700)1993Wydawnictwo Gdańskie
Zimmerman, Susan, ed.Erotic Politics. Desire of the Renaissance Stage1992Routledge
Zins, HenrykPolska w oczach Anglików XIV-XVI w.s.a.Państwowy Instytut Wydawniczy
A Book of Masques1980Cambridge University Press
A short history of Grimsthorpes.a.Beric Tempest & Co. Ltd.
Baśnie i legendy Wysp Brytyjskich, tłum. Przedpełska-Trzeciakowa A., M. Skibniewska, K. Tarnowska, E. Życieńska1985Nasza Księgarnia
Cahiers Élisabéthains. A Biannual Journal of English Renassance Studies, 2007, Special Issue
Hogarth i jego wiek / Hogarth and his century – katalog wystawy2001Międzynarodowe Centrum Kultury
The Suffolk Collection. Ranger`s House Blackheath. Catalogue of Paintingss.a.Greater London Council
Thomas Gainsborough1963Państwowe Wydawnictwo Sztuk Pięknych Moskwa
Treasures of Britain and treasures of Ireland1972Drive Publications Limited
William Hogart1963Państwowe Wydawnictwo Sztuk Pięknych Moskwa

autortytułrokwydawca
Abramowska, Janina, red.Alegoria2003słowo/obraz terytoria
Adamczewski, LeszekZaginiona komnata1993Dziennikarska Spółdzielnia Pracy „Głos”
Agacinski, SylvianeTime Passing. Modernity and Nostalgia2003Columbia University Press
Agamben, GiorgioIdea prozy2018Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego
Albala, KenThe Banquet. Dining in the Great Courts of Late Renaissance Europe2007University of Illinois Press
Alejchem, SzołemDzieje Tewji Mleczarza1989Wydawnictwo Dolnośląskie
Appleby, Joyce, Lynn Hunt i Margaret JacobPowiedzieć prawdę o historii2000Zysk i S-ka Wydawnictwo
Appleyards, J. A. Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood to Adulthood1991Cambridge University Press
Arrian, FlawiuszWyprawa Aleksandra Wielkiego2004Ossolineum, De Agostini
AthanasiusThe life of Anthony, ed. S. Cairns2006Harper Collins
Attali, Jacques14921992Czytelnik
Attwater, DonaldThe Penguin Dictionary of Saints1973Penguin Books
Auden, W. H. Starożytni i my. Eseje o przemijaniu i wieczności2017Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Augusiewicz, Sławomir, Janusz Jasiński i Tadeusz OrackiWybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek2005Wydawnictwo Littera
Augustyniak, PiotrTrans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego2017Fundacja terytoria książki
Aureliusz, MarekRozmyślania1958Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Bachelard, GastonFilozofia która mówi nie2000słowo/obraz terytoria
Bachelard, GastonKształtowanie się umysłu naukowego2002słowo/obraz terytoria
Bachelard, GastonPoetyka marzenia1998słowo/obraz terytoria
Bagby, PhilipKultura i historia1958Państwowy Instytut Wydawniczy
Baigent, Michael, Richard Leigh i Henry LincolnŚwięty Graal. Święta Krew1994Książka i Wiedza
Bajka, Zbigniew i in., red.An Outline History of Polish Culture1984Interpress
Balcerzan, Edward i Seweryna Wysłouch, red.Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Balicki, Jan i Maria BoguckaHistoria Holandii1989Ossolineum
Bałus, WojciechMundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki1996Universitas
Baran, BogdanPostmodernizm1992Inter Esse
Baranowska, Monika, red.Świat polskich Wazów2019Arx Regia
Baranowski, Bohdan i Krzysztof BaranowskiHistoria Azerbejdżanu1987Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Bartkiewicz, MagdalenaPolski ubiór do 1864 roku1979Ossolineum
Bartoszewicz, WłodzimierzPiórkiem o Warszawie1987Krajowa Agencja Wydawnicza
Bataille, GeorgesErotyzm1999Słowo / obraz terytoria
Baudrillard, JeanSymulakry i symulacja2005Sic!
Bauman, ZygmuntPonowoczesność jako źródło cierpień2000Sic!
Bayard, PierreJak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?2008Państwowy Instytut Wydawniczy
BedeThe history of the English church and people1979Penguin Books
Beeching, Cyril Leslie Słownik dat1995Real Press
Bettelheim, BrunoRany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska1989Czytelnik
Bettenson, Henry and Chris Maunder, eds.Documents of the Christian Church1999Oxford University Press
Białas, TadeuszLiga morska i kolonialna 1930-19391983Wydawnictwo Morskie
Biały, LeszekDzieje inkwizycji hiszpańskiej1989Książka i Wiedza
Biskup, MarianWojna pruska czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich cz. II1991Pojezierze
Biskup, Marian i Gerald LabudaDzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia1986Wydawnictwo Morskie
Blaim, Artur i Ludmiła Gruszewska-BlaimSpectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions2012Peter Lang
Bleau, JoanWielki atlas XVII-wiecznego świata1990Wydawnictwo Studio
Bloom, PaulHow pleasure works. Why we like what we like2011Vintage Books
Blunt, Rev. John Henry, ed.Book of Common Prayer. Being a historical, ritual, and theological commentary on the devotional system1866Rivingstons
Błoński, JanMikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku1967Wydawnictwo Literackie
BoecjuszO pocieszeniu, jakie daje filozofia2006Wydawnictwo Marek Derewiecki
Bogucka, Maria i Jerzy Kowecki, red.Kultura polska a kultura europejska1987Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Bois, Jean-PierreHistoria starości. Od Montaigne`a do pierwszych emerytur1996Oficyna Wydawnicza Volumen
Bonfante, LarissaJęzyk etruski1998Wydawnictwo RTW
Boockmann, HartmutZakon Krzyżacki1998Volumen
Boras, ZygmuntBogusław i Anna. W 500-setną rocznicę ślubu księcia Pomorza Zachodniego Bogusława X i Anny Jagiellonki 2 luty 1491 w Szczecinie1991Polskie Pismo i Książka Szczecin
Boras, ZygmuntGustaw Eryksson Waza i jego żywot tułaczy1985Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Boras, ZygmuntKsiążęta Pomorza Zachodniego1968Wydawnictwo Poznańskie
Boras, ZygmuntZwiązki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku1981Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Boras, Zygmunt i Maciej Serwański, red.Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe1978Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Borawska, Teresa i Karol GórskiUmysłowość średniowiecza1993Instytut Wydawniczy PAX
Borawski, Piotr i Aleksander DubińskiTatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje1986Iskry
Borowski, AndrzejIter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary relationships between the commonwealth of Poland and The Netherlands in the 16th and 17th Centuries2007Księgania Akademicka
Botting, DouglasAlexander von Humboldt. Biographie Eines Grossen Forschungsreisden1989Prestel Verlag Munchen
Bowker, JohnSens śmierci1996Państwowy Instytut Wydawniczy
Brodzka, Alina, Maryla Hopfinger i Janusz Lalewicz, red.Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Bronowski, J. and Bruce MazlishThe Western Intellectual Tradition. From Leonardo to Hegel1975Harper & Row
Brückner, AleksanderMitologia słowiańska i polska1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Brückner, AleksanderStarożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne1985Wydawnictwo Pojezierze
Bryńska, AnitaZaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Rozpoznanie, etiologia, terapia poznawczo-behawioralna2007Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Buczyńska-Garewicz, Hanna Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze2003Universitas
Bugaj, RomanHermetyzm1991Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Bugaj, RomanHermetyzm. Tom 11998Orion
Bugaj, RomanHermetyzm. Tom 21998Orion
Bugaj, RomanNauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Bugajski, LeszekSeks, druk i rock and roll2006MUZA
Butler, JudithGender Trouble1990Routledge
Caillois, RogerŻywioł i ład1973Państwowy Instytut Wydawniczy
Canetti, EliasMasa i władza1996Czytelnik
Carrithers, MichaelDlaczego ludzie mają kultury. Uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej1994Państwowy Instytut Wydawniczy
Carroll, NoëlFilozofia sztuki masowej2011słowo/obraz terytoria
Cezar, JuliuszO wojnie domowej1990Czytelnik
Chłodnicki, Marek i Lech Krzyżaniak, red.Pipeline of Archeological Treasures / Gazociąg pełen skarbów archeologicznych1998EuRoPol Gaz S.A., Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne
Chojecki, AndrzejW stronę niewiedzy. Antyontologia1991Oficyna Wydawnicza „Graf”
Chrzanowski, TadeuszWędrówki po Sarmacji europejskiej1988Wydawnictwo Znak
Chwistek, LeonPisma filozoficzne i logiczne1961Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Chyliński, JanJaki był Bolesław Bierut. Wspomnienia syna1999Oficyna Drukarska
Chynczewska-Hennel, Teresa Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców1993Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Cieślak, EdmundW obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego1986Wydawnictwo Morskie
Clark, GrahamePrzestrzeń, czas i człowiek. Spojrzenie badacza prehistorii1998Państwowy Instytut Wydawniczy
Cline, Eric H. 1177 B.C. The Year Civilization Collapsed2015Princeton University Press
Collini, StefanWhat are universities for?2012Penguin Books
Copenhaver, Brian P.Hermetica. The Greek „Corpus Hermeticum” and the Latin „Asclepius” in a new English translation with notes and introduction1996Cambridge University Press
Cremo, Michael A. i Richard L. ThompsonUkryta Historia Człowieka. Zakazana Archeologia1998Wydawnictwo ARCHE
Crombie, A.C.Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. II, Nauka w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych w okresie XIII-XVII w.1960Instytut Wydawniczy Pax
Czaja, RomanMiasta pruskie a Zakon Krzyżacki. Studia nad stosunkami między miastem a władzą terytorialną w późnym średniowieczu1999Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Czapliński, WładysławAkta do dziejów Polski na morzu tom VII 1632-1648 część I1951Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Czapliński, WładysławAkta do dziejów Polski na morzu tom VII 1632-1648 część II A1959Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Czekanowicz, Anna i Stanisław Rosiek, red.Punkt po punkcie. Rok czwarty, zeszyt czwarty: Grzech2003słowo/obraz terytoria
Czekanowicz, Anna i Stanisław Rosiek, red.Punkt po punkcie. Rok piąty, zeszyt piąty: Ból2004słowo/obraz terytoria
Czekanowicz, Anna i Stanisław Rosiek, red.Punkt po punkcie. Rok piąty, zeszyt piąty: Ból2004słowo/obraz terytoria
Czekanowicz, Anna i Stanisław Rosiek, red.Punkt po punkcie. Rok szósty, zeszyt szósty: Śmiech2005słowo/obraz terytoria
Czekanowicz, Anna i Stanisław Rosiek, red.Punkt po punkcie. Rok trzeci, zeszyt trzeci: Dusza2002słowo/obraz terytoria
Czernyszewski, MikołajZasada antropologiczna w filozofii1956Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Daniel-RopsDzieje Chrystusa1968Instytut Wydawniczy PAX
Daniel-RopsKościół pierwszych wieków1969Instytut Wydawniczy PAX
Darrigol, OliverA History of Optics. From Greek Antiquity to the Nineteenth Century2012Oxford UP
Data, Jan, red.Miasto, kultura, literatura – wiek XIX1993Wydawnictwo Gdańskie
Dawson, ChristopherSzkice o kulturze średniowiecznej1966Instytut Wydawniczy PAX
de Man, PaulIdeologia estetyczna2000Słowo / obraz terytoria
de Montaignr, Michel Próby. Księga II1985Państwowy Instytut Wydawniczy
de Montaignr, Michel Próby. Księga III1985Państwowy Instytut Wydawniczy
de Roche, MaxPokarmy miłosne. Ich cudowne zalety i magiczne właściwości. Tajemne recepty na najróżniejsze znakomite potrawy miłosne i sprawdzone afrodyzjaki1991Watra
de Spinoza, BenedyktPisma wczesne1969Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Debord, GuySpołeczeństwo Spektaklu1998Słowo / obraz terytoria
Dekker, Rudolf M. and Lotte C. van de PolThe Tradition of Female Transvestitism in Early Modern Europe1989Macmillan
Delorme, JeanŚredniowiecze. Daty godne uwagi1998Wydawnictwo Agade
Delumeau, JeanHistoria Raju1996Państwowy Instytut Wydawniczy
Delumeau, JeanReformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 11986Instytut Wydawniczy PAX
Delumeau, JeanReformy chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Tom 21986Instytut Wydawniczy PAX
Demandt, AlexanderHistoria niebyła1999Państwowy Instytut Wydawniczy
Demianowicz Uspienski, Piotr Czwarty wymiar. Przegląd ważniejszych teorii i prób zbadania dziedziny niemierzalnego2001słowo/obraz terytoria
Dentith, SimonParody2005Routledge
di Nola, Alfonso M.Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość1997Universitas
Diakon, PawełHistoria rzymska. Historia Longobardów1995Instytut Wydawniczy Pax
Dickson, D. Bruce The dawn of belief. Religion in the Upper Paleolithic of Southwestern Europe1996The University od Arizona Press
Dillon, Myles i Nora K. ChadwickZe świata celtów1967Państwowy Instytut Wydawniczy
Dobrowolski, WitoldMity morskie antyku1987Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Domański, JuliuszTekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce2002Wydawnictwo Antyk
Dopierała, BogdanPolskie losy Pomorza Zachodniego1970Wydawnictwo Poznańskie
Drawicz, AndrzejSpór o Rosję1992Oficyna Wydawnicza Interim
Dröscher, Vitus B. Cena miłości1979Wiedza Powszechna
Drtina, FranciszekRozwój umysłowy ludów Europy1904Nowy Świat
Drucker, JoannaThe Alphabetic Labyrinth. The letters in History and Imagination1999Thames and Hudson
Durandeaux, JacquesWieczność w życiu codziennym1968Instytut Wydawniczy PAX
Dybel, Paweł i Michał Głowiński, red.Psychoanaliza i literatura2001słowo/obraz terytoria
Dzwonkowski, WłodzimierzRosja a Polska1991Oficyna Wydawnicza Interim
Eco, UmbertoSemiologia życia codziennego1996Czytelnik
Edighoffer, RolandRóżokrzyżowcy1998Oficyna Wydawnicza Volumen
Edoyan, HenrikA Religius Philosophical Critical Approach to Western Literature20131392
Edson, EvelynMapping Time and Space. How Medieval Mapmakers Viewed Their World1999British Library
Eliot, T. S.Szkice krytyczne1972Państwowy Instytut Wydawniczy
Elsom, JohnMissing the point. The rise of High Modernity and the decline of everything else2007The Lutterworth Press
Engler, Balz und Georg Kreis, Hrsg.Das Festspiel: Formen, Funktionen, Perspektiven1988Theaterkultur-Verlag
Erazm z RotterdamuTrzy rozprawy. Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii, Zbożna biesiada1960Instytut Wydawniczy Pax
Etmanowicz, Agata i Joanna Sanetra-Szeliga, red.Europa – szansa dla kultury. Polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury2005Punkt Kontaktowy ds.. Kultury, Ministerstwo Kultury
Euzebiusz z CezareiHistoria Kościelna. O Męczennikach Palestyńskich1993Wydawnictwo WAM
Evans-Wentz, W. Y., ed.The tibetan book of the dead1980Oxford University Press
Evers, LizHistoria czasu. Od kalendarzy i zegarów po cykle Księżyca i lata świetlne2014Bellona S.A.
Falkiewicz, AndrzejByć może2002słowo/obraz terytoria
Falkiewicz, AndrzejIstnienie i metafora1996Wydawnictwo A
Fantuzzi, GiacomoDiariusz podróży po Europie (1652)1990Instytut Wydawniczy Pax
Fauconnier, Gilles and Mark TurnerThe way we think. Conceptual blending and mind`s hidden complexities2002Basic Books
Fielding, CharlesKabała praktyczna1997Ravi
Filipowicz, AnnaSztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji2013Fundacja Terytoria Książki
Filostratos, FlawiuszŻywot Apolloniosa z Tyny2000Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Fish, StanleyInterpretacja, retoryka, polityka2002Universitas
Fisher, H. A. L. A History of Europe. Volume I. From the Earliest Times to 17131982Fontana/ Collins
Fisiak, JacekEnglish Studies in Poland: A Historical Survey1983Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Foreman, AmandaGeorgiana. Duchess of Devonshire1998Harper Collins
Foucault, MichelHistoria seksualności1995Czytelnik
Foucault, MichelHistoria szaleństwa w dobie klasycyzmu1987Państwowy Instytut Wydawniczy
Foucault, MichelNadzorować i karać. Narodziny więzienia1993Aletheia-Spacja
Foucault, MichelPorządek dyskursu2002słowo/obraz terytoria
Foucault, MichelPorządek dyskursu2002słowo/obraz terytoria
Freya, D.O rzeczy najważniejszej1991Atext
Fritz, VolkmarArcheologia biblijna. Mały słownik1995Verbinum
Fritzhand, MarekGłówne zaganienia i kierunki metaetyki1970Książka i Wiedza
Gajl, TadeuszHerbarz Polski od średniowiecza do XX wieku2007L&L
Gamble, CliveTimewalkers. The prehistory of global colonization1993Penguin Books
Gardner, MartinTime travel and other mathematical bewilderments1988W. H. Freeman
Gellatly, Angus and Oscar ZarateMind & Brain. A graphic guide to the science of your grey matter2005Icon Books Ltd.
Geremek, BronisławLitość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia1989Czytelnik
Gfoucault, MichelHistoria seksualności. Tom 1: Wola wiedzy. Tom 2: Użytek z przyjemności2020słowo/obraz terytoria
Gfoucault, MichelHistoria seksualności. Tom 4: Wyznania ciała2019słowo/obraz terytoria
Gierowski, Józef Andrzej Historia Włoch1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Gimpel, JeanThe Medieval Machine. The Industrial Revolution of the Middle Ages1992Pimlico
Głowiński, Michał, red.Ironia2002słowo/obraz terytoria
Głowiński, Michał, red.Symbole i symbolika1991Czytelnik
Goffman, ErvingCzlowiek w teatrze życia codziennego2000Wydawnictwo KR
Goldberg, JakubŻydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej Szlacheckiej2012Polska Akademia Umiejętności
Goldie, Peter and Elisabeth Schellekens, eds.Philosophy & Conceptual Art.2009Oxford University Press
Gow, JamesA companion to School Classics1906Macmillan and Co.
Gracjan, BaltazarBrewiarz Dysplomatyczny2004Instytut Wydawniczy Pax
Grant, MichaelGladiatorzy1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Graves, RobertMity greckie2009Vis-a-vis Etiuda
Gravett, ChristopherBitwa pod Hastings 10662010Osprey Publishing
Greenblatt, StephenPoetyka kulturowa. Pisma wybrane2006Universitas
Greenblatt, StephenPoetyka kulturowa. Pisma wybrane2006Universitas
Greene, JudithPsycholinguistics1979Penguin Books
Grębecka, Zuzanna i in.Człowiek w kulturze. Podręcznik do wiedzy o kulturze2006Wydawnictwo Szkolne PWN
Griffin, Emilie, ed.Athanasius. The life of Antony1980Harper One
Grodziński, StanisławWzdłuż Wisły, Dniestru i Zbrucza. Wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją, samochodem2016Wydawnictwo Grell
Gromczyński, WiesławCzłowiek, świat rzeczy, Bóg w filozofii Sartre`a1969Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Grun, BarnardThe Timetables of History. A Horizontal Linkage of People and events1963Simon & Schuster
Grzymała Goślicki, Wawrzyniec O senatorze doskonałym. Księgi dwie2000Arcana
Habachi, RenéU źródeł człowieczeństwa1969Instytut Wydawniczy Pax
Haftka, MieczysławZamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów1999Wydawnictwo Consort
Hagen, AndersDie Wikinger Schiffsfunde1960Universitetets Oldsaksamling
Hall, AleksanderOsobista historia III Rzeczypospolitej2011Rosner & Wspólnicy
Hall, Donald E. Subjectivity2004Routledge
Hammersley, BenNow for Then: How to Face the Digital Future Without Fear2013Hodder
Hartnell, JackMedieval Bodies. Life, Death and Art. In the Middle Ages2019Profile Books
Hass, LudwikWolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku1982Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Hawkes, TerenceStrukturalizm i semiotyka1988Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Hawking, Stephen and Leonard MlodinowThe Grand Design2012Bantam Books
Hawking, Stephen W.Ilustrowana teoria wszystkiego. Powstanie i losy wszechświata2016Zysk i s-ka
Hawking, Stephen W. i Roger PenroseNatura czasu i przestrzeni1996Zysk i s-ka
Heaney, MarieZa dziewiątą falą. Księga legend irlandzkich1996Wydawnictwo Znak
Heidegger, MartinBycie i czas2008Wydawnictwo Naukowe PWN
Heidegger, MartinPodstawowe problemy fenomenologii2009Fundacja Aletheia
Heller, MichałGranice nauki2014Copernicus Center Press
Hensel, WitoldSłowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej1987Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Heraklit z EfezuZdania2005słowo/obraz terytoria
Heraklit z EfezuZdania2005słowo/obraz terytoria
Heraklit z EfezuZdania2005Słowo / obraz terytoria
HerodotDzieje 2005Czytelnik
Herrmann, JoachimGwiazdy1997GeoCenter
Hertz, AleksanderŻydzi w kulturze polskiej1988Biblioteka Więźi
Hetmański, Marek, red.Epistemologia współczesna2007Universitas
Hilberg, RaulZagłada Żydów Europejskich t. I2014Fundacja Wydawnictwo Naukowe Textura
Hilberg, RaulZagłada Żydów Europejskich t. II2014Fundacja Wydawnictwo Naukowe Textura
Hilberg, RaulZagłada Żydów Europejskich t. III2014Fundacja Wydawnictwo Naukowe Textura
Hoffman, EvaTime2011Profile Books
Hofstadter, Douglas R. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid1980Vintage Books
Holland, JackA Brief History of Misogyny. The World’s Oldest Prejudice2006Robinson
Holmes, J. Derek and Barnard W. BickersA short history of the Catholic Church1984Burns & Oates
Homer, SeanJacques Lacan2005Routledge
Hoskins, JanetThe Play of Time. Kodi Perspectives on Calendars, History and Exchange1997University of California
Howard, MichaelWojna w dziejach Europy1990Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Hrochowie, Wera i MirosławW obronie grobu Chrystusa. Krzyżowcy w Lewancie1992Wydawnictwo Ancher
Huizinga, JohanHomo ludens1985Czytelnik
Husserl, EdmundIdea fenomenologii2008Wydawnictwo Naukowe PWN
Husserl, EdmundOn the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time (1893-1917)1991Kluwer Academic Publishers
Hyży, EwaKobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku2003Universitas
Ingardien, RomanSpór o istnienie świata1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ion, Narcis DorianResidences and Families of the Nobility in Romania2007Institutul Cultural Roman
Jaczynowska, MariaReligie świata rzymskiego1990Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Janion, MariaHumanistyka: poznanie i terapia1982Państwowy Instytut Wydawniczy
Jasienica, PawełPolska Piastów1979Państwowy Instytut Wydawniczy
Jasiński, BogusławEstetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego2008Ethos
John WilliamsSabin Americana – Print Editions 1500-1926: Farther observations on the discovery of America, by Prince Madog ab Owen Gwynedd, about the year, 1170: containing the account given by General Bowles, the Creek or Cherokee Indian, lately in London, and by several others, of a Welsh tribe or tribesSabin Americana
Johnson, MarkThe Meaning of the Body. Aesthetics of human understanding2008The University of Chicago Press
Jones, DanThe Templars. The Rise and Fall of God’s Holy Warriors2018Head of Zeus
Józefaciuk, Malgorzata, red.Wybitni uczeni we wspomnieniach: Jerzy Vetulani2019Polska Akademia Nauk
Jung, C.G.Dreams1982Routledge
Jung, C.G.Psychologia a alchemia1999Wrota
Jung-Palczewska, Elżbieta, red.Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku2000Wydawnictwo Naukowe PWN
Kadulska, IrenaAkademia Płocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812-18202004Wydawnictwo Uniwesytetu Gdańskiego
Kalinowski, W. i J. RychlickiDogmatyka katolicka2001Wydawnictwo Te Deum
Kalita Skwirzyńska, Kazimiera i Eugeniusz Cnotliwy, red.Gmina Wolin. Katalog zabytków Pomorza Zachodniego1992Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Szczecin
Kaniewska, Irena, oprac.Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Kant, ImmanuelLogika2005Słowo / obraz terytoria
Kant, ImmanuelO formie i zasadach świata2004Zielona Sowa
Kant, ImmanuelProlegomena2005Zielona Sowa
Kapciak, Alina, Leszek Korporowicz i Andrzej Tyszka, red.Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania1996Instytut Kultury
Kaszyński, Stefan H., red.Polen-Deutchland-Europa. Bedürfnisse, Möglichkeiten und Beispiele Wissenschaftlicher Zusammenarbeit1994Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Keiling, JerzyIgnacy Chrzanowski: historia, naród, kultura1991Wydawnictwo Gdańskie
Kermode, FrankZnaczenie czasu2010Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kielanowski, TadeuszRozmyślania o przemijaniu1976Wiedza Powszechna
King, HelenThe Disease of Virgins. Green Sickness, Chlorosis and the Problems of Puberty2004Routledge
King, Preston, ed.The History of Ideas1983Barnes and Noble
Kirsch, JonathanThe Harlot by The Side of the Road. Forbidden Tales of the Bible1997Ballantine Books
Kizik, Admund, red.Po co nam historia?2013Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Kizik, Edmund, red.Prusy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454-17722012Muzeum Narodowe w Gdańsku
Klaniczay, TiborRenesans, manieryzm, barok1986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Klonder, AndrzejBrowarnictwo w Prusach Królewskich (2 połowa XVI-XVII wieku)1983Ossolineum
Kobiela, FilipFilozofia czasu Romana Ingardena. Wobec sporów o zmienność świata2011Universitas
Kobielus, StanisławCzłowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza1997Instytut Wydawniczy PAX
Kobielus, StanisławKrzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory2000Instytut Wydawniczy Pax
Kobos, Andrzej M.Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. Tom 12007Polska Akademia Umiejętności
Kobos, Andrzej M.Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. Tom 22007Polska Akademia Umiejętności
Kobos, Andrzej M.Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. Tom 32008Polska Akademia Umiejętności
Kolakowski, LeszekMarxism and Beyond. On historical understanding and individual responsibility1971Paladin
Kołakowski, LeszekBergson2008Wydawnictwo Znak
Kołakowski, LeszekJednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy1958Państwowe Wydawnictwo Naukowe
König, RenèPotęga i urok mody1979Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Konopacka, Joanna, red.101991Wydawnictwo Atext
Kopaliński, WładysławSłownik Mitów i Tradycji Kultury1985Państwowy Instytut Wydawniczy
Kopaliński, WładysławSłownik symboli1990Wiedza Powszechna
Kosseski, A. i S. Kuśmierski, red.Teoria i praktyka propagandy1985Książka i wiedza
Kotarbski, TadeuszAbecadło praktyczności1972Wiedza Powszechna
Kotarbski, TadeuszSprawność i błąd1970Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Kotarski, Edmund, red.Trzymajmy się morza. Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku1985Wydawnictwo Morskie
Kotula, TadeuszBarbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej.2004Polska Akademia Umiejętności
Kowalewski, M. M.Rozwój stosunków ekonomicznych w Zachodniej Europie1902Wydawnictwo „Poradnika dla czytających książki”
Kowalski, Andrzej P. Symbol w kulturze archaicznej1999Wydawniwto Naukowe Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu
Kowalski, KrzysztofAmfory, beczki, butelki. Szkice z dziejów wina1989Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Kowalski, PiotrLeksykon Znaki Świata. Omen, przesąd, znaczenie.1998Wydawnictwo Naukowe PWN
Koyré, AlexandreMistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI wieku1995słowo / obraz
Koyré, AlexandreOd zamkiętego świata do nieskończonego wszechświata1998słowo/obraz terytoria
Kozłowski, Eligiusz i Mieczysław WrzosekDzieje oręża polskiego 1794-19381973Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Kozłowski, Kazimierz, Krystyna Muszyńska i Mieczysław StelmachPomorze Zachodnie w dokumentach 19451986Krajowa Agencja Wydawnicza
Kozłowski, Kazimierz, red.Skarby szczecińskiego archiwum1979Krajowa Agencja Wydawnicza
Kras, PawełHusyci w piętnastowiecznej Polsce1998Towarzystwo Naukowe KUL
Kravitz, DavidWho`s who in Greek and Roman Mythology1976Clarkson N. Potter Inc./ Publisher
Kristiansen, KristianEurope Before History2000Cambridge University Press
Kromer, MarcinHistoryja prawdziwa o przygodzie żałosnej książecia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny1983Pojezierze
Krzyżowski, JanuszNatręctwa, obsesje i kompulsje2003Medyk
Kubiak, ZygmuntMitologia greków i rzymian1998Świat Książki
Kubińska, OlgaPrzybyłem tu, by umrzeć. Relacje z placów straceń2013Fundacja Terytoria Książki
Kul-Want, Christopher, ed.Philosophers on Art. From Kent to the postmodernists. A critical reader.2010Columbia University Press
Kuroń, JacekRzeczpospolita dla moich wnuków2004Rosner i Wspólnicy
Kwak, JnaObyczajowość miast górnośląskich w XVI-XVIII wieku1986Instytut Śląski w Opolu
Kwapiński, Marian i Henryk Paner, red.Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich1993Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Labuda, Gerald, red.Dzieje Szczecina. Wiek X-18051985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Lacroix, JeanHistoria a tajemnica1989 Instytut Wydawniczy Pax
Lakoff, George and Mark JohnsonPhilosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to western thought1999Basic Books
Lakoff, George i Mark JohnsonMetafory w naszym życiu1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Lakoff, George i Mark JohnsonMetafory w naszym życiu1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Lang, HermannJęzyk i nieświadomość 2005słowo/obraz terytoria
Langland, WilliamPiers the ploughman1974 Penguin Books
Le Goff, JacquesNarodziny czyśćca1997Państwowy Instytut Wydawniczy
Leader, Darian and Judy GrovesLacan. A graphic guide2010Icon Books Ltd.
Legowicz, JanHistoria filozofii średniowiecznej Europy zachodniej1986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Lehr-Spławiński, Tadeusz, red.Apostołowie Słowian. Żywoty Konstantyna i Metodego1988Instytut Wydawniczy PAX
Leszczyński, Andrzej C.Owoc tamtego grzechu2013Myślnik
Levine, RobertA Geography of Time. The Temporal Misadventures of a Social Psychologist or How Every Culture Keeps Time Just a Little Bit Differently2006One World
Levine, Steven Z. Lacan. Reframed2008I.B.Tauris
Lévi-Strauss, ClaudeDrogi masek1985Wydawnictwo Łódzkie
Lew-Starowicz, ZbigniewSeks w kulturach świata1988Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Lichański, Jakub Zdzisław, red.O zwyczaju morskiej bitwy1984Wydawnictwo Morskie
Lileyko, JerzyRegalia Polskie1987Krajowa Agencja Wydawnicza
Lordkipanidze, TamarNino Jorjadze. World War I through the eyes of a Georgian Woman2015Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia
Lubieniecki, AndrzejPoloneutychia1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Lucretius Carus, TitusO naturze wszechrzeczy1957Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Lurker, ManfredDictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons1987Routledge
Łotman, JurijKultura i eksplozja1998Państwowy Instytut Wydawniczy
Łowmiański, HenrykPrusy – Litwa – Krzyżacy1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Łowmiański, HenrykReligia Słowian i jej upadek1986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Łuczyński, EdwardStaropolskie słownictwo związane z żeglugą XV i XVI wiek1986Wydawnictwo Morskie
MacGregor, NeilA history of the world in 100 objects2012Penguin Books
Machiavelli, NiccolòThe Discourses1981Penguin Books
Maciejewski, TadeuszNarzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic1997Wydawnictwo Miscellanea
Mademoiselle TheroigneKatechizm libertyński2016słowo/obraz terytoria
Mallory, J. P.In search of the Indo-Europeans. Language, Archeology and Myth1999Thames and Hudson
Marcel, GabrielDziennik metafizyczny1987Instytut Wydawniczy PAX
Marcuse, HerbertCzlowiek jednowymiarowy1991Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Margul, TadeuszMity z pięciu części świata1966Wiedza Powszechna
Markowski, Michał Paweł Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza1999słowo/obraz terytoria
Matthews-Grieco, Sara F., ed.Cuckoldry, Impotence and Adultery in Europe (15th-17th century)2018Routledge
Mc Luhan, MarshallWybór tekstów2001Zysk i s-ka
Michałowska, Teresa, red.Wyobraźnia średniowieczna1996Instytut Badań Literackich
Milewski, StanisławSekrety starych więzień1984Wydawnictwo Prawnicze
Minois, GeorgeHistoria Piekła1996Państwowy Instytut Wydawniczy
Misha, Edward J.Spór o wzrost gospodarczy1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Misterska, Elźbieta, red.Gunterus Grass. Doctor Honoris Causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis1991Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mithen, StevenThe Singing Neanderthals. The Origin of Music, Language, Mind and Body2006Phoenix Paperback
Mizielińska, JoannaPłeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer2006Universitas
Mode, HeinzStwory mityczne i demony. Fantastyczny świat istot mieszanych1977Wydawnictwa Artytyczne i Filmowe
Moran, DermotEdmund Husserl. Founder of Phenomenology2005Polity
More, ThomasUtopia1975Penguin Books
Morris, DesmondNaga kobieta. Studium kobiecego ciała2006Wydawnictwo Albatros
Moulin, LéoŻycie zakonników w średniowieczu1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Moynahan, BrianLeningrad. Oblężenie i symfonia2013Grupa Wydawnicza Foksal
Murray, CraigSikunder Burnes. Master of the great game2016Birlinn Ltd
Musiał, DanutaAntyczne korzenie chrześcijaństwa2001Wydawnictwo Trio
Nadolski, AndrzejPolska Broń. Broń Biała1974Ossolineum
Narekatsi, St. Grigor Speaking with God from the Depths of the Heart2002Thomas J. Samuelian, Vem Press
Neumann, FranzBehemot. Narodowy Socjalizm. Ustrój i fukcjonowanie 1933-19442016Fundacja Wydawnictwo Naukowe Textura
Niesiobędzki, JerzyCiemniejący horyzont2014Fundacja Światło Literatury
Nixey, CatherineThe Darkening Age. The Christian Destruction of the Classical World2017Macmillan
North, JohnHistoria astronomii i kosmologii1994Wydawnictwo „Książnica”
Norwich, John Julius Sicily. A Short History from the Ancient Greeks to Cosa Nostra2015John Murray
Nowak, Jerzy RobertWęgry bliskie i nieznane1980Iskry
Nowak, PiotrHodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego2014Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
Nowak, ZbigniewJan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty1982Ossolineum
Nowakowski, AndrzejArms and armour in the medieval Teutonic Order’s State in Prussia1994Oficyna Naukowa MS
Nowicki, AndrzejGiordano Bruno1979Państwowe Wydawnictwo „Wiedza powszechna”
Nowożenowska, Zoja i Tatiana KananowiczTekst jako kultura. Kultura jako tekst2016Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Ochocki, KazimierzSpory o pojęcie materii1972Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna
Ojciec Kościoła Święty Wincent z LerynuW obronie wiary katolickiej. Przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. Commonitorium1998Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski
Okulicz-Kozaryn, Łucja Dzieje Prusów1997Wydawnictwo Leopoldinum
Opman, Artur/ OR-OTAbecadło wolnych dzieci1986Międzyzakładowa Struktura Solidarności
Orłowski, HubertPolnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce1998Wspólnota Kulturowa Borussia
Ossoliński, JerzyPamiętnik1976Państwowy Instytut Wydawniczy
Ossowska, MariaEthos rycerski i jego odmiany1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Oświecimski, StefanZeus daje znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie1989Ossolineum
Otwinowska, Barbara i Janusz Pelec, red.Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze Polskiej1984Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Overbeck, FranzNietzche. Zapiski przyjaciela2008słowo/obraz terytoria
OwidiuszPrzemiany1999Siedmioróg
OwidiuszPrzemiany1969Nasza Księgarnia
OwidiuszPrzemiany1969Nasza Księgarnia
Page, R. I. Pismo Runiczne1998Wydawnictwo RTW
Paner, Henryk, red.African Reports1998 Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Paner, Henryk, red.Na szlaku gotów, czyli tajemnice kamiennych kręgów (I-III wiek n.e.)1997Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Parrinder, Geoffrey, ed.World Religions From Ancient History to the Present1983Hamlyn Publishing Group
Parry, J.H. The Spanish Seaborne Empire1966Hutchinson of London
Pascal, BlaiseMyśli2004Zielona Sowa
Pelc, JerzyWstęp do semiotyki1982Wiedza Powszechna
Pernoud, RégineTemplariusze1995Wydawnictwo Marabut
Peyre, HenriCo to jest klasycyzm?1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pękała, Elzbieta, red.O przyszłości miast historycznych2000Nadbałtyckie Centrum Kultury
Pfister, ManfredThe Fatal Gift of Beauty: The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology1966Rodopi
Pickover, Clifford A. Czas. Najbardziej tajemnicze zjawisko Wszechświata1998Amber
Pietras, HenrykPoczątki teologii kościoła2000Wydawnictwo WAM
Pietrzykowski, MichałMitologia starożytnej Gracji1979Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Piszczek, Zdzisław, red.Mała encyklopedia kultury antycznej1983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pizuński, PawełKrzyżacy od A do Z – leksykon1999Wydawnictwo Arenga
Pizuński, PawełPoczet wielkich mistrzów krzyżackich1997Marpress
PlatonThe Republic1974Hackett Publishing
Plutarch z CheroneiŻywoty sławnych mężów1976Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Pobóg-Malinowski, Władysław Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945. Tom III. Okres 1939-19451981Wydawnictwo „Krąg”
Podhorodecki, LeszekWazowie w Polsce1985Ludowa Spódzielnia Wydawnicza
Pomian, KrzysztofPrzeszłość jako przedmiot wiedzy1992Fundacja Aletheia
Poniatowski, ZygmuntIstota religii1958Stowarzyszenie ateistów i wolnomyślicieli
Postman, NeilTechnopol. Triumf techniki nad kulturą1995Państwowy Instytut Wydawniczy
Postman, NeilW stronę XVIII stulecia1999Państwowy Instytut Wydawniczy
Potkowski, EdwardCrécy-Orlean 1346-14291986Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Powierski, JanPrusowie, Mazowsza i sprowadzenie Krzyżaków do Polski t.I1996Muzeum Zamkowe w Malborku
Powierski, Jan i Błażej Śliwiński, red.Ludzie, władza, posiadłości. Gdańskie studia z dziejów średniowiecza1994Uniwersytet Gdański
Procházka, Martin and Ondřej Pilný, eds.Time Refigured. Myths, Foundation Texts and Imagined Communities2005Litteraria Pragensia
Przyboś, Adam, red.Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r.1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pseudo-PlatonZimorodek i inne dialogi1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pullat, RaimoŚwiat rzeczy mieszkańca Tallina w dobie oświecenia2018Polska Akademia Umiejętnośćni
Putnam Tong, Rosemarie Myśl feministyczna. Wprowadzenie2002Wydawnictwo Naukowe PWN
Quispel, GillesGnoza1988Instytut Wydawniczy PAX
Radliński, I.Historja nauki o człowieku. (Historja Antropologji). Tom I1902Wydawnictwo „Poradnia dla czytających książki”
Radzimiński, AndrzejBiskupstwa Państwa Krzyżackiego w Prusach XIII-XV wieku. Z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa1999Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rahner, HugoKościół i państwo we wczesnym chrześcijaństwie1986Instytut Wydawniczy PAX
Ramaekers, Yves, ed.Marcel Hicter1983Rémy Magermans
Rawik, JoannaMaestra. Opowieść o Wandzie Wiłkomirskiej1993Twój Styl
Renfrew, ColinArcheology and language. The Puzzle of Indo-European Origins1998Pimlico
Renfrew, ColinBefore Civilization. The radiocarbon revolution and prehistoric Europe1990Penguin Books
Renfrew, Colin and Ezra B. W. Zubrow, eds.The ancient mind. Elements of cognitive archeology1994Cambridge University Press
Reynolds, BryanTransversal subjects. From Montaigne to Deleuze after Derrida2009Palgrave Macmillan
Reynolds, BryanTransversal subjects: from montaigne to deleuze after derrida2009Palgrave Macmillan
Richards, E. G.Odmierzanie czasu. Kalendarz i jego historia1999Wydawnictwo Amber
Ricoeur, PaulCzas i opowieść. T.3 Czas opowiadany2008Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ricoeur, PaulPamięć, historia, zapomnienie2000Universitas
Robert Traba i in.Rok 1945 (nie-)powroty. Inne opowieści o historii Polski2017Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Roberts, Benjamin B.Sex, Drugs and Rock’n’roll in the Dutch Golden Age2017Amsterdam UP
Roberts, J. M. The Pelican History of the World1984Penguin Books
Roeske, Malgorzata„Piwnica bliżej śmierci, strych bliżej nieba”. Etnografia ukrutych przestrzeni domu2018Polska Akademia Umiejętności
Rolbiecki, WaldemarPrzewidywanie przyszłości. Elementy prognozologii1970Wiedza Powszechna
Rosen-Przeworska, JaninaReligie Celtów1971Książka i Wiedza
Rosiek, StanisławWładza słowa2011 Słowo / obraz terytoria
Rosiek, Stanisław, red.Punkt po punkcie. Zeszyt drugi, zeszyt drugi: Miłość2001słowo/obraz terytoria
Rottermund, Andrzej i in., red.Kronika Zamkowa. Roczniki 6/20192020Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rożek, MichałThe Royal Cathedral at Wawel1981Interpress Publishers
Rubinkiewicz, RyszardWprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu1987Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rudgley, RichardLost civilisations of the Stone Age1999Arrow Books
Rudolph, KurtGnoza1995Zakład Wydawniczy NOMOS
Rudowska, IrenaKosmetyka wczoraj i dziś1989Wydawnictwo sSpółdzielcze
Rudwin, MaximilianDiabeł w legendzie i literaturze1999Wydawnictwo Znak
Rusak, Elżbiera, red.Między Wileńszczyzną a Prusami. Polityka. Spełeczeństwo. Kultura (XIII-XX w.)1998Marpress
Rysiewska, TeresaStruktura rodowa w społecznościach pradziejowych. Cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w południowej Polsce1996Wydawnictwo Leopoldinum
Sajkowski, AlojzyOpowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych1991Wydawnictwo Poznańskie
Sallmann, Jean-MichelCzarownice. Oblubienice szatana1994Wydawnictwo Dolnośląskie
Salmonowicz, StanisławFryderyk II1981Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Samsonowicz, Henryk, red.Polska Jana Długosza1984Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sanders Peirce, Charles Wybór pism semiotycznych1997Znak-Język-Rzeczywistość, Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Sądek, Grzegorz i Sylwia Bedyńska, red.Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu2010Wydawnictwo Naukowe PWN
Schimmel, SolomonThe Seven Deadly Sins. Jewish, Christian, and Classical Reflections on Human Psychology1997Oxford UP
Schlögel, KarlOdkrywanie nowoczesnej Europy – próba archeologii2017Słowo / obraz terytoria
Schmandt-Besserat, Denise How Writing Came About1996University of Texas Press
Schwarzer, AliceMarion Dönhoff. Życie pod prąd1999Wydawnictwo książkowe „Twój Styl”
Searle, John R.Umysł na nowo odkryty1999Państwowy Instytut Wydawniczy
Searle, John R.Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość1999Wydawnictwo CIS, Wydawnictwo ABW
Semkowicz, WładysławPaleografia łacińska2002Universitas
Serczyk, Władysław A.Kultura rosyjska XVIII wieku1984Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Sędziwój, MichałTraktat o kamieniu filozoficznym1971Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Shapley, HarlowGalaktyki1968Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sherman Loomis, RogerGraal. Od celtyckiego mitu do symbolu chrześcijańskiego1998Wydawnictwo Znak
Sikorski, Jerzy i Stanisław Szostakowski, red.Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, tom 1. Od pradziejów do 1870 roku1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sinka, TarsycjuszZarys liturgii1997Instytut Teologiczny Księży Misjonaży
Skórzyński, JanKrótka historia Solidarności 1980-19892014Europejskie Centrum Solidarności
Skwara, Marek i Seweryna Wysłouch, red.Ut pictura poesis2006słowo/obraz terytoria
Skwara, Marek, red.Retoryka2008słowo/obraz terytoria
Sławek, TadeuszŚladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie2020Fundacja Terytoria Książki
Sławek, TadeuszThe Outlined Shadow. Phenomenology, Grammatology, Blake1985Uniwersytet Śląski
Słowiński, MirosławBłazen. Dzieje postaci i motywu1993Prolog
Snell, R. J.Acedia and Its Discontents. Metahysical Boredom in an Empire of Desire2015Angelico Press
Sorelius, Gunnar and Michael Srigley, eds.Cultural Exchange between European Nations during the Renaissance1994Uppsala University
Sosnowski, Jerzy, red.Mity PRL-u2018Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Spież, Jan Andrzej, red.W kręgu żywotów świętego Wojciecha1997Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Sprenger, Jacob i Henryk KraemerMłot na czarownice. Postępek zwierzchowny o czarach a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający2008Wydawnictwo XXL
Stabryła, Stanisław, red.Tadeusz Sinko 1877-1966 w służbie nauki i narodu2013Polska Akademia Umiejętności
Steiner, GeorgeDziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli2007słowo/obraz terytoria
Steiner, GeorgeRzeczywiste obecności1997Słowo / obraz terytoria
Stephens, WalterDemon Lovers. Witchcraft, Sex, and the Crisis of Belief2002U of Chicago P
Stępkowski, Aleksander, red.O senatorze doskonałym. Studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego2009Kancelaria Senatu
Stieblin-Kamienski, MichałZe świata sag1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Strawson, JohnHitler As Military Commander1973Sphere Books
Strzelczyk, JerzyApostołowie Europy1997Instytut Wydawniczy PAX
Strzelczyk, JerzySzkice średniowieczne1987Wydawnictwo Poznańskie
Strzelczyk, Jerzy, red.W poszukiwaniu królestwa Kapłana Jana2006Novus Orbis
Stuart, Gene S.America`s Ancient Cities1988National Geographic Society, Washington, D. C.
Suchodolski, BogdanRozwój nowożytnej filozofii człowieka1967Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Super, PaulElements of Polish culture as seen by a resident foreignerBaltic Institute
Swienko, HenrykMagia w życiu człowieka1983Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Szczucki, LechHumaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku2006Polska Akademia Umiejętności
Sznajderman, MonikaBłazen. Maski i metafory2000Słowo / obraz terytoria
Szostakowski, StanisławDzieje Warmii i Mazur w wypisach1964Państwowe Zakłady Wydawnictw szkolnych
Szumowski, WładysławHistoria medycyny1961Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Szumowski, WładysławHistoria medycyny1961Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Szwagrzyk, KrzysztofListy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-19561995Klio
Szyłak, JerzyKomiks i okolice pornografii1996Akia
Szymański, JózefNauki pomocnicze historii2002Wydawnictwo Naukowe PWN
Św. AugustynWyznania1994Wydawnictwo Znak
Św. AugustynWyznania2018Znak
Świderkówna, AnnaRozmowy o Biblii. Nowy Testament2000Wydawnictwo Naukowe PWN
Świderkówna, AnnaŻycie codzienne w Egipcie greckich papirusów1983Państwowy Instytut Wydawniczy
Święty AugustynDialogi filozoficzne1999Wydawnictwo Znak
Talvacchia, BeteTaking Positions. On the Erotic in Renaissance Culture1999Princeton UP
Targosz, KarolinaUczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667). Z dziejów polsko-francuskich stosunków naukowych1975Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Tazbir, JanuszMyśl polska w nowożytnej kulturze europejskije1986Nasza Księgarnia
Tazbir, JanuszSzlaki kultury polskiej1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Tazbir, JanuszTradycje tolerancji religijnej w Polsce1980Książka i Wiedza
Temple, Robert K. G. Dzieje Gnozy: Rozmowy z wiecznością1991Brama
Terlecki, OlgierdWładysław Sikorski 1881-19811981Krajowa Agencja Wydawnicza
Tikkanen, HenrikWojna trzydziestoletnia. Po bohaterskiej śmierci2002słowo/obraz terytoria
Tilley, ChristopherInterpretative Archaeology1993Berg Publishers
Tomalin, ClaireSamuel Pepys. The Unequalled Self2003Penguin Books
Tomasello, MichaelKulturowe źródła ludzkiego poznawania1999Państwowy Instytut Wydawniczy
Topolski, Jerzy, red.Studia nad świadomością historyczną Polaków1994Wydawnictwo Poznańskie
Toporow, WładimirMiasto i mit2000Słowo / obraz terytoria
Toporow, Władimir N. Przestrzeń i rzecz2003Universitas
Torańska, TeresaOni1985Przedświt
Torbus, TomaszZamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach2014Słowo / obraz terytoria
Tossaint-Samat, MaguelonneHistoria naturalna i moralna jedzenia2002Wydawnictwo W.A.B.
Trevelyan, G. M. English Social History. A Survey of Six Centuries – Chaucer to Queen Victoria1980Penguin Books
Truitt, E. R.Medieval Robots. Mechanism, Magic, Nature, and Art.2015U of Pennsylvania P
Tuan, Yi-FuPrzestrzeń i miejsce1987Państwowy Instytut Wydawniczy
Tubielewicz, JolantaWielkie odkrycia i zagadki japońskiej archeologii1996Wydawnictwo Trio
Tudge, ColinThe day before yesterday1995Pimlico
Tugarinow, W. P.O wartościach życia i kultury1964Książka i Wiedza
Turner, MarkThe Literary Mind. The Origins of Thought and Language1998Oxford University Press
Tuszyńska, AgataRosjanie w Warszawie1992Oficyna Wydawnicza Interim
Tuwim, JulianPolski słownik pijacki2000Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Ullmann, WalterŚredniowieczne korzenie renesansowego humanizmu1977Wydawnictwo Łódzkie
Urbanek, MariuszGenialni. Lwowska szkoła matematyczna2014Iskry
Uspienski, BorisHistoria i semiotyka1998słowo/obraz terytoria
Uspienski, BorisReligia i semiotyka2001słowo/obraz terytoria
Uspinski, Borys A. i Wiktor M. ŻywowCar i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji1993Państwowy Instytut Wydawniczy
van den Boom, Helga, Andrzej P. Kowalski i Marian Kwapiński, red.Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy2000Muzeum Archeologiczne, Wydawnictwo Bernardinum
van den Boom, Helga, Andrzej P. Kowalski i Marian Kwapiński, red.Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy2000Muzeum Archeologiczne, Wydawnictwo Bernardinum
von Krockow, Christian Graf Myśląc o Prusach1993Niezależna Oficyna Wydawnicza
von Thadden, Rudolf Pytania o Prusy. Historia państwa zawieszonego2004Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Vost, KevinSiedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu2020Wydawnictwo w drodze
Waugh, AlexanderTime. Its origin, its enigma, its history2000Carroll & Gref Publishers
Wedgwood, C. V.The Thirty Years War1961Anchor Books
Weres, LeszekHomo – Zodiacus1991Cinpo International
Wereszycki, HenrykHistoria Austrii1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Werner, JerzyPolska Broń. Łuk i kusza1974Ossolineum
Węgłoski, AdamWieki bezwstydu. Seks i erotyka w starożytności2018ciekawostkihistoryczne.pl
Wildiers, Norbert MaxKu chrześcijańskiemu neohumanizmowi1967Instytut Wydawniczy PAX
Willeford, WilliamThe Fool and His Sceptre1969Edward Arnold
Wilson, EdmundSzkice1973Państwowy Instytut Wydawniczy
Wisner, HenrykRozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku1982Książka i wiedza
Wittgenstein, LudwigDociekania filozoficzne1958Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wittgenstein, LudwigTractatus logico-philosophicus1970Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wojna, RomualdW ogniu rosyjskiej wojny wewnętrznej 1918-19201975Wiedza Powszechna
Woods, TimBeginning postmodernism1999Manchester University Press
Woźniakowski, JacekGóry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej1974Czytelnik
Wypustek, AndrzejImperium szamba, ścieku i wychodka. Przyczynek do historii życia codziennego w starożytności2019Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa
Zajadło, JerzyCyceron dla prawników2019Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Zajączkowski, Andrzej, red.Czas w kulturze1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Zamarovsky, VojtechTropami siedmu cudów świata1990Wydawnictwo „Śląsk”
Zawadzki, KonradGazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku Tom 1: 1514-16611977Ossolineum
Zawistowski, StanisławNa saratowskim szlaku2010Wydawnictwo Oskar
Zieliński, Ryszard i Roman ŻelewskiOlbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu1982Czytelnik
Zieliński, TadeuszChrześcijaństwo antyczne1999Wydawnictwo Adam Marszałek
Zimbardo, Philip i John BoydParadoks czasu2009Wydawnictwo Naukowe PWN
Zinowiew, Kiryłł / Fitz Lyon/Rosja w przeddzień rewolucji1986Oficyna Wydawnicza Droga
Žižek, SlavojPatrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną2003Wydawnictwo KR
Žižek, SlavojPrzekleństwo fantazji2001Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Žižek, SlavojWzniosły obiekt ideologii2001Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Zychowicz, PiotrSkazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych2018Dom Wydawniczy Rebis
Zygulski, KazimierzWspólnota śmiechu1985Państwowy Instytut Wydawniczy
Żerańska-Kominek, Sławomira, red.Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej2003Słowo / obraz terytoria
Żukowski, JacekŻądza chwały. Władysław IV Waza w ikonografii performatywnej.2018Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Żukowski, Jacek, red.Świat polskich Wazów. Przestrzeń-ludzie-sztuka / katalog wystawy2019Arx Regia, Zamek Królewski w Warszawie
Żygulski Jun., ZdzisławBroń w dawnej Polsce1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Żyłko, Bogusław, red.Semiotyka dziejów Rosji1993Wydawnictwo Łódzkie
Żyłko, Bogusław, red.Sztuka w świecie znaków2002słowo/obraz terytoria
Almanack for the Year of Our Lord 19891989J. Whitaker and Sons Ltd.
Biblia Święta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu1967Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne
Integracje. Literatura, sztuka, kultura, życie artystyczne 15/1983
Integracje. Literatura, sztuka, kultura, życie artystyczne 16/1983
Integracje. Literatura, sztuka, kultura, życie artystyczne 18/1985
Integracje. Literatura, sztuka, kultura, życie artystyczne 23/1987
Kosmologia. Obraz świata w nowożytności / Cosmology. The Image of the Universe in the Early Modern TimesFundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kronika bardzo piękna o Janie Žižce, dworzanie Króla Wacława2000Fundacja Ochrony Zabytków i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Lustracja województw Prus Królewskich 16241967Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Nadanie Henrykowi Markiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego1996Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Nadanie Marii Janion tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego1995Słowo / Obraz
Nowy TestamentBrytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne
Nowy TestamentBrytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne
Renaissance Quarterly Volume L, Number 3. Autumn 19971997The Renaissance Society of America
Southern Humanities Review. Vol. XV No. 1, Winter 1981
The Anglo-Saxon Chronicle1984Everyman’s Library
The Bible. Authorised VersionOxford University Press
The Court Historian Volume 5, 1. May 2000
The historical atlas of Poland1981Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych
The Talmud. SelectionsFrederick Warne & CO
Two Be. A Journal of ideas. No. 11-12/ 1997
Two Be. A Journal of ideas. Number 13
Why is that so funny?

autortytułrokwydawca
Adamowicz, Piotr, Andrzej Drzycimski i Adam KinaszewskiGdańsk według Lecha Wałęsy2008Urząd Miejski w Gdańsku
Adamowicz, Piotr, Andrzej Drzycimski i Adam KinaszewskiGdańsk według Lecha Wałęsy2008Urząd Miejski w Gdańsku
Adamowicz, Piotr, Andrzej Drzycimski i Adam KinaszewskiGdańsk według Lecha Wałęsy2008Urząd Miejski w Gdańsku
Andrzejewski, MarekMarzec 1968 w Trójmieście2008Instytut Pamięci Narodowej
Andrzejewski, Marek, red.Gdańsk i Pomorze w XX wieku1997Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Babnis, Maria i Zbigniew Nowak, red.Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. Dzieje i zbiory1986Ossolineum
Baliński, Aleksander, Anna Frąckowska i Maria Otto, red.Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596-20162017Polska Akademia Nauk Bibliotega Gdańska
Baszanowski, JanPrzemiany demograficzne w Gdańsku w latach 1601-18461995Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Bersohn, MathiasO rytownikach gdańskich1887?S. Lewental
Bobiński, StanisławGdańsk wczesnodziejowy. Analiza planu.1952Biblioteka Miejska i Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
Bodniak, Stanisław i Zofia SkorupskaJan Kostka. Kasztelan gdański1979Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Bogdanowicz, StanisławDzieła sztuki sakralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku1990Wydawnictwo Diecezji Gdańskiej Stella Maris
Bogdanowicz, StanisławKościół św. Jana w Gdańsku1990
Bogdanowicz, StanisławKaplica Królewska w Gdańsku1992
Bogucka, MariaGdańscy ludzie morza w XVI-XVIII w.1984Wydawnictwo Morskie
Borzyszkowski, JózefGdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku1999Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Borzyszkowski, JózefWielewskie góry. Dzieje Wiela i jego kalwarii1986Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Borzyszkowski, Józef i Cezary Obracht-Prondzyński, red.Pomorskie drogi do Niepodległej2018Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Borzyszkowski, Józef i in., red.Wybitni Pomorzanie XVIII wieku. Szkice biograficzne1983Ossolineum
Borzyszkowski, Józef, red.Trzy pamiętniki pomorskie1982Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Brydak, Wojsław, red.Rocznik Sopocki 19971997Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Bukowski, Andrzej, red.Literatura gdańska i ziem gdańskich w latach 1945-19751979Wydawnictwo Morskie
Bukowski, ZbigniewPomorze w epoce brązu w świetle dalekosiężnych kontaktów wymiennych1998Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Bułhak, Jan i Paul CzarneckiZ Wilna do Gdańska2013Fundacja Karrenwell
Chodyński, Antoni Romuald Malbork1982Arkady
Ciemiński, RyszardAlbum Kartuski1991Oficyna Wydawnicza Graf
Cieślak, EdmundKonflikty polityczne i społeczne w Gdańsku w połowie XVIII wieku – sojusz pospólstwa z dworem królewskim1972Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Cieślak, Edmund i Czesław BiernatDzieje Gdańska1975Wydawnictwo Morskie
Cieślak, Edmund, red.Historia Gdańska t. I do roku 14541978Wydawnictwo Morskie
Cieślak, Edmund, red.Historia Gdańska t. II 1454-16551982Wydawnictwo Morskie
Cieślak, Edmund, red.Historia Gdańska t. III/1 1655-17931993Komitet Badań Naukowych, Miasto Gdańsk
Cieślak, Edmund, red.Historia Gdańska t. III/2 1793-18151993Miasto Gdańsk
Cieślak, Edmund, red.Historia Gdańska t.V Bibliografia Gdańska1997Wydawnictwo Prawnicze Lex Sopot
Cieślak, KatarzynaKościół-cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.)1992Rada Miasta Gdańska, Sejmik Samorządowy Woj. Pomorskiego
Cieślak, KatarzynaKościół-cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.)1992Rada Miasta Gdańska, Sejmik Samorządowy Woj. Pomorskiego
Cieślak, KatarzynaEpitafia obrazowe w Gdańsku (XV-XVII w.)1993Ossolineum
Danielewicz, GabrielaPortrety dawnych Gdańszczan1997Stella Maris
Data, Jan, red.Miasto, kultura, literatura – wiek XIX1993Wydawnictwo Gdańskie
Domańska, HannaTajemniczy Sopot2008Wydawnictwo Oskar
Domańska, HannaPuck1985Ossolineum
Domasłowski, Jerzy, Adam S. Labuda i Alicja Karłowska-KamzowaMalarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim1990Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Dominik, AugustynGawędy kaszubskie1986Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Dorniak, Andrzej, Marian Terlecki i Tomasz WołekSolidarność – leksykon związkowy. Who’s who, what’s what1981NSZZ Solidarność
Drygas, AleksanderAptekarstwo Gdańskie 1399-19391983Ossolineum
Dworzaczkowa, JolantaDziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku1962Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Dworzaczkowa, JolantaDziejopisarstwo gdańskie do połowy XVI wieku1962Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Figlarowicz, Stefan i Aniela Śliwka, red.Gdańsk 1945-19552000słowo/obraz terytoria
Forkiewicz, Jan, red.Dawny Gdańsk1990Ossolineum
Fortuna, Grzegorz i Donald TuskWydarzyło się w Gdańsku. 1901-2000. Jeden wiek w jednym mieście1999Millenium Media
Fortuna, Grzegorz i Donald TuskBył sobie Gdańsk – suplement1999dodatek do miesięcznika 30 Dni
Friedrich, JacekWalka obrazów2015Fundacja terytoria książki
Friedrich, JacekGdańskie zabytki architektury do końca XVIII w.1995Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gach, Zbigniew i Magdalena Olszewska, red.Mozaika Pomorska. Proza i grafika współczesnych artystów Wybrzeża2010Nadbałtyckie Centrum Kultury
Gawlicki, MarcinZabytkowa architektura Gdańska w latach 1945-19512012słowo/obraz terytoria
Gierszewski, Stanisław i in.Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego. Od VII wieku do 1945 roku1978Wydawnictwo Morskie
Gierszewski, Stanisław, red.Pomorscy patroni ulic Trójmiasta1977Ossolineum
Gliniecki, TomaszWalki Armii Czerwonej w delcie Wisły. Styczeń-maj 19452019Wydawnictwo Region, Muzeum Stutthof
Gliński, MirosławLudzie dziewiętnastowiecznego Gdańska. informator biograficzny1994Muzeum Historii Miasta Gdańska, Wydawnictwo Gdańskie
Godlewski, Jerzy Romuald i Wacław OdyniecPomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od wieku XIII do roku 19391982Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Golec, JózefSopocki album biograficzny2008Offset druk i media
Gosieniecka, Anna, red.Malarstwo gdańskie XVI i XVII wieku1957Muzeum Pomorskie w Gdańsku
Grabowski, KlaudiuszGdańskie Miniatury. Style architektoniczne w Gdańsku2016Instytut Kultury Miejskiej
Groth, AndrzejKupcy angielscy w Elblągu w latach 1583-16281986Wydawnictwo Morskie
Grzybkowska, TeresaZłoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520-16201990Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Grzybkowska, TeresaAndrzej Stech. Malarz gdański1979Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Grzybkowska, Teresa, red.Porta Aurea – rocznik zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego t. I (Dwór Artusa)1992Zakład Historii Sztuki UG
Habela, JadwigaRatusz Staromiejski w Gdańsku1986Wojewódzki Ośrodek Kultury
Hauziński, Jerzy, red.Pomorze Słowiańskie i jego sąsiedzi X-XV w.1995Marpress
Iwanoyko, EugeniuszSala Czerwona ratusza gdańskiego1986Ossolineum
Januszajtis, Andrzej i Zbiniew JujkaZ uśmiechem przez Gdańsk1968Wydawnictwo Morskie
Jastrzembski, AndrzejSopockie domy. Część pierwsza. Album fotografii Andrzeja Jastrzembskiego2010Andrzej Jastrzembski
Jastrzembski, AndrzejSopockie domy. Część pierwsza. Album fotografii Andrzeja Jastrzembskiego2010Andrzej Jastrzembski
Jastrzembski, AndrzejSopockie domy. Część pierwsza. Album fotografii Andrzeja Jastrzembskiego2010Andrzej Jastrzembski
Jujka, ZbigniewJujka. 60-lecie twórczości Zbigniewa Jujki. Żarty o Gdańsku2013Konsorcjum Eurocean – BDG NORD
Kazimierz, Kłoś,Pomorze zachodnie. Panorama turystyczna1980Krajowa Agencja Wydawnicza
Keyser, ErichDanzig. Aufgenommen von der Staatlichen Bildstelle1928Deutscher Kunstrverlag
Kilarski, JanGdańsk. Miasto nasze. Przewodnik po Gdańsku starym i nowym1947Wiedza-Zawód-Kultura
Kitowski, SławomirGdynia. Miasto z morza i marzeń1997Studio Spartan
Klaman, GrzegorzCrushing in. Lech Walesa’s workbench2010Polish Institute in Stockholm
Klat, Marek i Jarosław Mykowski, red.Gdańsk1997Oficyna Pomorska
Kosycarz, MaciejFot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia. Część IV2009Kosycarz Foto Press
Kosycarz, MaciejFot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia2006Kosycarz Foto Press
Kościelak, SławomirSkład osobowy Kolegium Gdańskiego oo. Jezuitów2005Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kotarski, EdmundGdańska poezja okolicznościowa XVII wieku1993Instytut Bałtycki w Gdańsku
Kotarski, EdmundMuza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-16961985Ossolineum
Kotarski, EdmundGdańsk Literacki (do końca XVIII wieku)1997Mestwin
Kowalewska, Maria, red.Borzyszkowy i Borzyszkowscy. O dziejach wsi i rodziny1991Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Kozica, Kazimierz i Janusz PezdaGdańsk i Bałtyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego2004Muzeum Historyczne Miasta Gdańsk
Kruszelnicki, ZygmuntHistoriografia sztuki Gdańska i Pomorza1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Kubik, Kazimierz i Lech MokrzeckiTrzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku1976Ossolineum
Kucharskie, Jan, red.Fotografie dawnego Gdańska1987Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Kur, TadeuszPróżna fatyga Kata w Gdańsku1981Krajowa Agencja Wydawnicza
Kurkowa, AlicjaGrafika ilustracyjna gdańskich druków okolicznościowych XVII wieku1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Labuda, GerardKaszubi i ich dzieje1996Oficyna Czec
Labuda, Gerard, red.Historia Pomorza. Tom II do roku 1815. Część I1976Wydawnictwo Poznańskie
Labuda, Gerard, red.Historia Pomorza. Tom II do roku 1815. Część II1984Wydawnictwo Poznańskie
Loew, Peter Oliver Gdańsk między mitami2006Wspólnota Kulturowa Borussia
M., Babnis,, red.Uczeni Gdańska. Laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza za lata 2003-20072008Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Maciejewski, TadeuszPrawo sądowe w ustawodawstwie Miasta Gdańska w XVIII wieku1984Ossolineum
Maciejewski, TadeuszPrawo sądowe w ustawodawstwie Miasta Gdańska w XVIII wieku1984Ossolineum
Majkowski, StanisławSanktuarium Maryjne Królowej Polskiego Morza w Swarzewie1991Oficyna Wydawnicza Graf
Mamuszka, FranciszekGdańsk i okolice – przewodnik1990Wydawnictwo Sport i Turystyka
Mamuszka, FranciszekBedeker Sopocki1982Wydawnictwo Morskie
Mamuszka, FranciszekBedeker Sopocki1982Wydawnictwo Morskie
Mamuszka, FranciszekElbląg i okolice1978Wydawnictwo Morskie
Mamuszka, FranciszekSopot. Rys dziejów1983Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Mamuszka, FranciszekOliwa. Okruchy z dziejów, zabytki1985Krajowa Agencja Wydawnicza
Milewski, EdgarOpowieści gdańskich uliczek1966Wydawnictwo Morskie
Moskalówna, EwaKolekcja. Wybór tekstów plastycznych1995Perseusz
Możejko, Beata, red.Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku2015Oficyna Gdańska
Myślenicki, WojciechPomorscy sprzymierzeńcy Jagiellończyków1979Wydawnictwo Poznańskie
Nadolski, Bronisław, red.Poezja renesansowa na Pomorzu1976Wydawnictwo Morskie
Neureiter, FerdinandHistoria literatury kaszubskiej1982Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Odyniec, MariaGdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-19391983Wydawnictwo Morskie
Paner, Henryk, red.Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych1998Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Pasierb, St., JanuszMalarz gdański. Herman Han1974Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pawlak, MarianZ dziejów świetności Gimnazjum Elbląskiego w epoce Odrodzenia i Baroku1985Wydawnictwo Morskie
Pelczar, MarianPolski Gdańsk1947Biblioteka Miejska Gdańsk
Pieper, AntoniOpowieści helskie1985Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Pilarczyk, Alojzy i Henryk SonnenburgZ gdańskich tradycji rewolucyjnych 1918-19211972Wydawnictwo Morskie
Pisarska, Lucylla Ślady kultury antycznej w Gdańsku1993I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Polak, HenrykSzkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-19391978Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Popiński, PiotrDawny Gdańsk na pocztówkach2000Wydawnictwo Holm
Rembowska, IrenaDom bogatego mieszczanina gdańskiego w II poł. XVII i w XVIII wieku1979Uniwersytet Gdański
Romanow, AndrzejPrasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-19391979Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Rortuna, Tomasz i Donald TuskWrzeszcz2002Millenium Media
Rozenkranz, EdwinNapoleońskie Wolne Misto Gdańsk1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Rusak, Elżbieta, red.Gdańsk 1944. Rozmowy 50 lat później / Danzig 1944/ Gespräche nach 50 Jahren1994Marpress
Samp, JerzyGdańska kapsuła czasu2014Oficyna Gdańska
Samp, JerzyGdańsk prawie nie znany1993Wydawnictwo Diecezji Gdańskiej Stella Maris
Samp, JerzyBedeker Gdański1994Polnord – Wydawnictwo Oskar
Samp, JerzyWrzeszcz. Kościół „Na Czarnej”1992Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu
Samp, JerzyOrunia. Historia-Zabytki-Kultura1992Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Samp, Jerzy, red.Legendy Gdańskie1992Oficyna Wydawnicza „Graf”
Schwarz, Zofia i Ewa ŻmijewskaOgrody Gdańska i okolic1995Miejski Dom Kultury w Gdańsku
Sędzicki, FranciszekBaśnie kaszubskie1986Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Sliwiński, Błażej, red.Dzieje Sopotu do roku 19451998Oficyna Pomorska
Socha, RyszardaBedeker Sopocki1998Polnord – Wydawnictwo Oskar
Sperski, MarekSopot. PrzewodnikBryza
Strasburger, HenrykGerman designs on PomeraniaBaltic Institute
Szafran, PrzemysławŻuławy gdańskie w XVII wieku1981Wydawnictwo Morskie
Szczepanek, ZbigniewZamki Pomorza, Warmii i Mazur2004Tower Press
Szczepański, JakubRatusze Polskiego Pobrzeża Bałtyku1996Marpress
Szczesiak, Edmund, red.Suita kaszubska. Reportaże o ziemi i ludziach1982Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Szopowska, Zofia, red.Plany Gdańska, Oliwy, Sopotu i Gdyni w zbiorach kartograficznych biblioteki gdańskiej Polskiej Akademii Nauk1985Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Szpakiewicz, Alina i Tomasz BłaszkówCztery pory roku dawnego klasztoru w Oliwie2003Wydawnictwo Archidiecezji Gdańskiej „Stella Maris”
Szukalski, Jerzy, red.Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku w 250. rocznicę jego założenia1993Wydawnictwo Gdańskie
Szymański, ZbigniewGdańsk. Fragment poliptyku1988Wydawnictwo Morskie
Szypowscy, Maria i Andrzej Gdańsk1983Wydawnictwo Sport i Turystyka
Szypowscy, Maria i Andrzej Sopot1984Sport i Turystyka
Szypowscy, Maria i Andrzej Oliwa. Muzyka Wieków1987Interpress
Szypowska, Maria i Andrzej SzypowskiGdańsk1976Wydawnictwo „Sport i Turystyka”
Śnieżko, AleksanderPoczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku. Zarys historyczny.1964Agencja Wydawnicza Ruch
Targosz, KarolinaJan Heweliusz – uczony-artysta1986Ossolineum
Trzeciak, AndrzejStocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historie2019Europejskie Centrum Solidarności
Trzoska, JerzyDzieje gdańskiego statku „Fortuna” (1712-1731)1979Muzeum Morskie w Gdańsku
Trzoska, Jerzy, red.Strefa Bałtycka w XVI-XVIII w.. Polityka – Społeczeństwo – Gospodarka.1993Marpress
Tusk, Donald i in.Był sobie Gdańsk1996Dar Gdańska
Tusk, Donald i in.Dawny Sopot1998Dar Gdańska
Tusk, Donald i in.Był sobie Gdańsk 19451998Dar Gdańska
Tusk, Donald i in.Był sobie Gdańsk. Część duga1997Dar Gdańska
Tusk, Donald, Wojciech Duda i Grzegorz FortunaBył sobie Gdańsk. Część czwarta2001Dar Gdańska
Tusk, Donald, Wojciech Duda i Grzegorz FortunaBył sobie Gdańsk. Część trzecia2000Dar Gdańska
Tylewska-Ostrowska, Zofia, red.Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom I: około 998-16002009Słowo / obraz terytoria
Walicka, MirosławaGdynia. Pejzaż sprzed wojny1982Wydawnictwo Morskie
Wałęsa, LechDroga do prawdy. Autobiografia2008Świat Książki
Wapiński, Roman, red.Dzieje Gdyni1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Wojterski, Teofil i Jan BednorzPobrzeże Słowińskie i Kaszubskie1982Wiedza Powszechna
Wolting, StephanBretter, die Kulturkulissen markierten. Das Danziger Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien Stadt und in den Jahren des Zweiten Weltkriegs2003Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wołodźko-Sarosiek, Jadwiga, red.Materiały z dziejów logiki w Gdańsku, Elblągu i Toruniu od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk1988Ossolineum
Woziński, AndrzejW świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w Gdańsku w latach 1450-15502011słowo/obraz terytoria
Woźniak, RobertHarcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-19391977Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Wójcicki, JózefDzieje Polski nad Baltykiem1972Książka i Wiedza
Zięba, Stanisław, Filip Krauze i Alina SzpakiewiczArchikatedra w Oliwie2013
Zwarra, BrunonGdańszczanie1976Wydawnictwo Morskie
Zwarra, Brunon, red.Gdańsk 19391984Wydawnictwo Morskie
Żakiewicz, MaciejGdańsk. Kronika wojennej burzy 1945Oficyna Czec
Encyklopedia Gdańska2012Fundacja Gdańska
Gdańska encyklopedia Güntera Grassa2017Oficyna Gdańska
Eugeniusz Kwiatkowski. Patriota, mąż stanu, wizjoner Polski morskiej2002Oficyna Verbi Causa
Rumia. Miasto w pradolinie2004Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”
Kalendarz Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska1997Komitet Organizacyjny Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska
Przewodnik po Gdańsku1991Oficyna Wydawnicza JMJ
Gdańsk w rysunkach i akwarelach XIX wieku. Katalog wystawy1979Muzeum Narodowe w Gdańsku
Ludzie pomorskiego średniowiecza. Szkice biograficzne.1981Ossolineum
Socjaldemokratyczna partia Wolnego Miasta Gdańska 1920-19361980Ossolineum
Narodziny Solidarności. Kroniki sierpniowe w 25 zeszytach, numer 25Agora
Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu2010Via Nova
Gdańsk zabytkowy w roku 19501951Biblioteka Miejska i Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego. Zeszyt Okazjonalny dla upamiętnienia Tysiąclecia Gdańska 997 urbs Gyddanyzc – 1997 Gdańsk1998/1999Muzeum Archeologiczne, Generalny Konserwator Zabytków
Sztuka Pobrzeża Bałtyku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Gdańsk, listopad 19761978Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Narodziny Solidarności. Kroniki sierpniowe w 25 zeszytach, numer 6Agora SA
Europejskie Dziedzictwo Rozproszone / European Dispersed Heritage / Europäischer Zerstreuter Nachlass1992Muzeum Historii Miasta Gdańska
Gdańsk 997-1997. The main programme of the 1000-th anniversary of Gdańsk celebration1997
Gdańsk w starych rycinach. 23 ryciny prof.. dr Jana Karola Schultza (1801-1873)
Działacze polscy i przedstawiciele R.P w Wolnym Mieście Gdańsku1975Ossolineum

autortytułrokwydawca
Adamska-Sitek, Agata i Dorota Buchwald, red.Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze2008Instytut Teatralny im. ZbigniewaRaszewskiego
Berns, Ute, ed.Solo Performances. Staging the Early Modern Self in England2010Rodopi
Brzóska, Agata i Katarzyna Steńczyk, red.Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense (1991-2011)2011Wydawnictwo slowo/obraz terytoria, Fundacja Theatrum Gedanense
Cefalu, Paul and Bryan Reynolds, eds.The Return of Theory in Early Modern English Studies. Tarrying with the Subjunctive2011Palgrave Macmillan
Cetera, Anna, red.Szekspiromania. Księga dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego2013Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Chettle, Henry Tragedia Hoffmana albo Zemsta za ojca, tłum. J. Limon, W. Zawistowski1985Wydawnictwo Morskie
Ciechowicz, Jan i Anna Ratkiewicz, red.Gdańsk jest teatrem2006Fundacja Theatrum Gedanense, słowo/obraz terytoria
Ciechowicz, Jan i Zbigniew Majchrowski, red.Od Shakespeare`a do Szekspira1993Fundacja Theatrum Gedanense, Centrum Edukacji Teatralnej, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Ciechowicz, Jan, red.Gdańsk teatralny. Historia i współczesność1988Państwowy Teatr „Wybrzeże”
Ciechowicz, Jan, red.Pół wieku Teatru Wybrzeże. Przedstawienia (1946-1996)1998Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Dąbrowski, Tadeusz, red.Henryk Cześnik and His Poets2016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Degler, Janusz, red.Problemy teorii dramatu i teatru. 22003Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Dobson, Michael and Stanley Wells, eds.The Oxford companion to Shakespeare2008Oxford University Press
Duniec, Krystyna, red.Aktor. Niepewna tożsamość2011Oficyna wydawnicza „Errata”
Gibińska, M. and A. Romanowska, eds.Shakespeare in Europe. History and Memory2008Jagiellonian University Press
Gorzczyńska, Paula i Wioleta Karwacka, red.Pod pretekstem słów. Księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego2016#części_proste
Gostyńska, Maria i Anna Ratkiewicz-Syrek, red.Hamlet dwóch czasów 1602-20122012Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Grzybowska, Agata, red.Teatr Dwóch Czasów. Gdański Teatr Szekspirowski (1635-2014)2014Gdański Teatr Szekspirowski
Hibbard, George, ed.The Elizabethan Theatre IX. Papers gives at the International Conference on Elizabethan Theatre Held at the University of Waterloo, Ontario, in July 19811981P. D. Meany
Kątny, Andrzej, Hrsg.Danziger Beiträge zur Germanistic. Das literarische und kulturelle Erbe von Danzig und Gdańsk2004Peter Lang
Kledzik, Bronisław, red.Prosto z młodości. Almanach młodej prozy wielkopolskiej1980Wydawnictwo Poznańskie
Krakowska, Joanna, red.Teatr. Rekonstrukcje2004Instytut Sztuki PAN
Kubińska, Olga i David Malcolm, red.Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego2001Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kubińska, Olga i Ewa Nawrocka, red.Gry w Szekspira. Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich / Playing games with Shakespeare. Contemporary Reception of Shakespeare in the Baltic Region2004Fundacja Theatrum Gedanense
Levy Peck, Linda, ed.The Mental World of the Jacobean Court1991Cambridge University Press
Limon, JerzyGdański teatr „elżbietański”1989Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ossolineum
Limon, JerzyGdański teatr „elżbietański”2022Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy Brzmienie czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej2011słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy The Chemistry of the Theatre. Performativity of Time2010Palgrave MacMillan
Limon, Jerzy Dangerous Matter. English Drama and Politics in 1623/241986Cambridge University Press
Limon, Jerzy The Masque of Stuart Culture1990University of Delaware Press/ Associated University Press
Limon, Jerzy Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej2018Fundacja Terytoria Książki
Limon, Jerzy Młot na poetów albo Kronika ściętych głów. Interaktywna historia powieściowa2014Fundacja Terytoria Książki
Limon, Jerzy Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe 1590-16602009Cambridge University Press
Limon, Jerzy Münchhauseniada1980Wydawnictwo Poznańskie
Limon, Jerzy Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego2008słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy1999Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Limon, Jerzy Piąty wymiar teatru2006słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze2002słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy Trzy teatry. Scena, telewizja, radio2003słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy Kaszubska Madonna1991Oficyna wydawnicza „Graf”
Limon, Jerzy Teatr dwóch czasów. Spacer po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim / A Theatre of Two Times. A Stroll Around the Gdańsk Shakespeare Theatre 2016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Limon, Jerzy [jako Helena Szymańska]Wieloryb. Wypisy źródłowe1998Tower Press
Limon, Jerzy and Agnieszka Żukowska, eds.Theatrical Blends. Art in the Theatre. Theatre in the Arts2010Fundacja Theatrum Gedanense, słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy and Agnieszka Żukowska, eds.An Atomizing Theatre2014słowo/obraz terytoria, GTS, FTG
Limon, Jerzy and Jay L. Halio, eds.Shakespeare and His Contemporaries. Eastern and Central European Studies1993University of Delaware Press/ Associated University Press
Limon, Jerzy i Agnieszka Żukowska, red.Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru2011Fundacja Theatrum Gedanense, słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy i Marta Gibińska, redHamlet East-West1998Fundacja Theatrum Gedanense
Limon, JerzyA critical approach to the reconstructions of the elizabethan theatre. Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. Dr hab.. H. Zbierskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.1975
Limon, JerzySzekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)2021słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy, Małgorzata Grzegorzewska and Jacek Fabiszak, eds.Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska2012Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GTS, FTG
Marx, Peter W., Hrsg.Hamlet. Handbuch. Stoffe, Aneignungen, Deutungen2014J.B. Metzler
Middleton, ThomasThe Collected Works, gen. eds G. Taylor and J. Lavagnino2007Clarendon P
Norman, Marc i Tom StoppardZakochany Szekspir, tłum. J. Limon1999słowo/obraz terytoria
Podgórniak, Monika, red.Shakespeare – Obrazy Sceniczne. Wystawa projektów dekoracji i kostiumów do sztuk Williama Szekspira wykonanych przez studentów i absolwentów Pracowni Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem Prof.. Andrzeja Markowicza 2003Fundacja Theatrum Gedanense
Pokojska, Agnieszka and Agnieszka Romanowska, eds.Eyes to Wonder, Tongue to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska2012Jagiellonian University Press
Potter, Lois and Arthur F. Kinney, eds.Shakespeare: Text and Theatre. Essays in Honor of Jay L. Halio1999University of Delaware Press/ Associated University Press
Procházka, Martin and Jan Čermák, eds.Shakespeare. Between the Middle Ages and Modernism. From Translator`s Art to Academic Discourse. A Tribute to Professor Martin Hilský, OBE2008Charles University, Faculty of Arts
Rasmus, Agnieszka and Magdalena Cieślak, eds.Images of the city2009Cambridge Scholars Publishing
red. Marta Gibińska, Małgorzata Grzegorzewska, Jacek Fabiszak, Agnieszka ŻukowskaThis Treasure of Theatre. Shakespeare and the Arts from the Early Modern Period to the Twenty-First Century. Essays in Honour of Professor Jerzy Limon2020słowo/obraz terytoria, Fundacja Terytoria Książki
Reynolds, Bryan, ed.Performance Studies. Key Words, Concepts and Theories2014Palgrave
Rosiek, Stanisław, red.słowo/obraz terytoria. Autoportret wydawnictwa2021Fundacja Terytoria Książki
Rozik, Eli Korzenie teatru2011Wydawnictwo Naukowe PWN
Sajkiewicz, Violetta i Ewa Wąchocka, red.Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie2009Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Shakespeare, WilliamRomeo and Juliet. Texts, Contexts, and Interpretation, ed. J. L. Halio1995Associated U Presses
Shakespeare, William Trojlus i Kressyda, tłum. J. Limon, W. Zawistowski1995L&L, English Unlimited
Shakespeare, William Antoniusz i Kleopatra, tłum. J. Limon, W. Zawistowski1995L&L, English Unlimited
Shakespeare, William Trojlus i Kressyda, tłum. J. Limon, W. Zawistowski1990Oficyna wydawnicza „Graf”
Sibinska, Maria et al., eds. Nordic Drama. Renewal and Transgression / Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner2010Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Smart, Sara and Mara R. Wade, eds.The Palatine Wedding of 1613: Protestant Alliance and Court Festival2013Harrassowitz
Sobieraj, Jerzy and Dariusz Pestka, eds.Enjoying the Spectacle. Word, Image, Gesture. Essays in honour of Professor Marta Wiszniowska2006Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Stanulewicz, Danuta, Tadeusz Z. Wolański and Joanna Redzimska, eds.Lingua Terra Cognita II. A Festschrift for Professor Roman Kalisz2010Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Stoppard, Tom Arkadia. Wynalazek miłości, tłum. J. Limon1998słowo/obraz terytoria
Stoppard, Tom Artysta schodzący po schodach, tłum. J. Limon2003Teatr Rozmaitości (TR)
Świąder-Puchowska, Barbara, red. Planeta Szekspir. Druga dekada Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku 2007-20162016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Świedziński, Jerzy i Jacek Fabiszak, red.Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego1999motivex
Turek, Marian, red.Johannes Hevelius and his Gdańsk2013Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Vegter-Kubic, Erica, Hrsg.11 Steden, 11 Landen, 11 Cities, 11 Nations. Hedendaagse Noordeuropese kunst en architectuur1990Frieslandhal Leeuwarden
Wells, Stanley, ed.Shakespeare Survey 52. An Annual Survey of Shakespeare Studies and Production. Shakespeary and the Globe1999Cambridge University Press
Zbierski, Henryk Historia Literatury Angielskiej2002Oficyna Wydawnicza Atena
Zgorzelski, Andrzej, red.Dramat. Między literaturą a teatrem1983Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Robert Florczak. Retrospective, Recycling, Remix2018Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Thomas Middleton and Early Modern Textual Culture, gen. eds G. Taylor and J. Lavagnino2007Clarendon P
Ahornallee 26 oder Epitaph für Bobrowski1977Union Verlag Berlin
Samorząd Pomorza. Zeszyty Problemowe nr 11/20212021Sejmik Województwa Pomorskiego
Fbiszak, Jacek, Marta Gibińska i Ewa Nawrocka, red.Czytanie Szekspira2004słowo/obraz terytoria
Wspomnienia o Profesorze Jerzym Limonie
Stepnowski, Piotr i Joanna Kamień, red.Gdańskie ślady Szekspira. Chodowiecki&Limon2022Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Gazeta Uniwersytecka. Czasopismo społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wydanie Specjalne: Jerzy Limon – człowiek, który żył (nie tylko) Szekspirem, nr 7/2022

autortytułrokwydawca
Aitchison, JeanZiarna mowy. Początki i rozwój języka2002Państwowy Instytut Wydawniczy
Allen, WalterThe English Novel. A short critical history1968Penguin Books
Alter, Robert and Frank Kermode, eds.The literary guide to the Bible1987The Belknap Press of Harvard University Press
Anderson, M.D. Book indexing1981Cambridge University Press
Aristotle, Horace, LonginusClassical Literary Criticism, ed. T. S. Dorsch1965Penguin Books
ArystotelesRetoryka-Poetyka1988Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Andrzejewska, Jadwiga, oprac.Teoria literatury. Zagadnienia wybrane. Bibliografia1981Uniwersytet Gdański
Auerbach, ErichMimesis. The Representation of Reality in Western Literature1974Princeton University Press
Augustyniak, PiotrWyspiański. Burzenie polskiego kościoła. Studium o „Wyzwoleniu”2019Wydawnictwo Znak
Axer, JerzyMowa Cycerona w obronie aktora komediowego Roscjusza. Studium z krytyki tekstu1976Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Bachtin, MichałProblemy poetyki Dostojewskiego1970Państwowy Instytut Wydawniczy
Bachtin, MichałEstetyka twórczości słownej1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Bachtin, MichałProblemy literarury i estetyki1982Czytelnik
Balcerzan, EdwardPoezja polska w latach 1939-1965. Część I1984Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Balcerzan, Edward, red.Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego1984Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Baluch, Wojciech i in., red.Interpretacje dramatu. Dyskurs, postać, gender2002Księgarnia Akademicka
Bałutowa, BronisławPowieść angielska XX wieku1983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Barańczak, StanisławOcalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów1992Wydawnictwo a5
Barry, PeterBeginning theory. An introduction to literary and cultural theory2002Manchester University Press
Bartoszyński, KazimierzTeoria i interpretacja1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Benjamin, WalterThe origin of german tragic drama1998Verso
Bettelheim, BrunoCudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni 11985Państwowy Instytut Wydawniczy
Bettelheim, BrunoCudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni 21985Państwowy Instytut Wydawniczy
Bębenek, Stanisław i in., red.Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski. 1945-19761977Czytelnik
Bębenek, Stanisław, Maria Mirecka i Witold Stankiewicz, red.Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski. 1977-19801983Czytelnik
Bloom, Harold, ed.Henry James`s The Portrait of a Lady1987Chelsea House Publishers
Błoński, JanWidzieć jasno w zachwycie. Szkic literacki o twórczości Prousta1985Wydawnictwo Literackie
Błoński, JanKilka myśli co nie nowe1985Znak
Boczkowski, KrzysztofZ nowoczesnej poezji amerykańskiej1993Oficyna Wydawnicza „L`Europe”
Brewer, E. Cobham, ed.The dictionary of phrase & fable1978Avenel Books
Brückner, AleksanderSłownik etymologiczny języka polskiego1970Wiedza Powszechna
Bugajski, LeszekStrategia ślimaka. Szkice krytyczne1988Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Bullock, Alan and Olivier Stallybrass, eds.The Harper Dictionary of Modern Thought1977Harper & Row Publishers
Burzyńska, Anna i Michał Paweł MarkowskiTeorie Literatury XX wieku2006Wydawnictwo Znak
Burzyńska, JoannaTowards a theory of poetic drama. Yeats, Synge, O`Casey1995Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Burzyńska, JoannaTowards a theory of poetic drama. Yeats, Synge, O`Casey1995Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Byron, GlennisDramatic monologue2003Routledge
Bystydzieńska, Grażyna, ed.Approaches to Literature2001Departament of English Literature Uniwersity of Warsaw
Bystydzieńska, Grażyna, ed.Approaches to Literature 22002Departament of English Literature Uniwersity of Warsaw
Calvocoressl, PeterKto jest kim w Biblii1992Wydawnictwo Łódzkie
Chodera, Jan i Mieczysław Urbanowicz, red.Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich1973Wiedza Powszechna
Chodera, Jan i Stefan KubicaPodręczny słownik niemiecko-polski. Tom I. A-L1987Wiedza Powszechna
Chodera, Jan i Stefan KubicaPodręczny słownik niemiecko-polski. Tom II. L-Z1987Wiedza Powszechna
Chojecki, AndrzejMowa mowy. O języku współczesnej humanistyki1997Słowo / obraz terytoria
Cieślikowska, TeresaW kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii1995Wydawnictwo Naukowe PWN
Cieślikowska, Teresa i Janusz Sławiński, red.Pogranicza i korespondencje sztuki. Z dziejów Form Artystycznych w Literaturze polskiej1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Compagnon, AntoineDemon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek2010słowo/obraz terytoria
Cowley, MalcolmO sytuacji w literaturze1969Państwowy Instytut Wydawniczy
Cuddon, J. A. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory1991Penguin Books
Cunningham, JohnChaucer. The prologue to the Canterbury Tales. Incorporating Chaucer’s text1989Penguin Books
Cymborska-Leboda, MariaDramaturgia Leonida Andriejewa1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Czaplejewicz, Eugeniusz i Edward Kasperski, red.Dialog w literaturze1978Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Czaplejewicz, Eugeniusz i Edward Kasperski, red.Bachtin. Dialog, Język, Literatura1983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Daiches, DavidKrytyk i jego świat1976Państwowy Instytut Wydawniczy
Danek, DanutaDzieło literackie jako książka1980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Danziger, Marlies K. and Wendell Stacy JohnsonThe Critical Reader. Analyzing and Judging Literature1978Frederick Ungar Publishing
de Bermingham, AlphonsusNew dictionary of the English and Italian LanguagesGernier Brothers
De Toro, Fernando and Jean Valenti, eds.Degrés. Beckett revisité2012
de Vega, Lope Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach2008słowo/obraz terytoria
De-la-Noy, MichaelDenton Welch – The making of a writer1984Penguin Books
Dutch, Robert A., ed.Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases1973Penguin Books
Dworecki, Józek, red.Słownik rosyjsko-polski1964Wydawnictwo „Sowietskaja Encyklopedia”
Dziechcińska, Hanna, red.Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wiekuZakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Eco, UmbertoSuperbohater w literaturze masowej1996Państwowy Instytut Wydawniczy
Eco, UmbertoDzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych1994Czytelnik
Eco, UmbertoPejzaż semiotyczny1972Państwowy Instytut Wydawniczy
Eco, UmbertoLector in fabula1994Państwowy Instytut Wydawniczy
Ellmann, RichardJames Joyce1984Wydawnictwo Literackie
Esslin, MartinMediations. Essays on Brecht, Beckett and the Media1980Abacus
Eustachiewicz, LesławDramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-19181986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fengler, MariaMiędzy itaką a belfastem. Przestrzenie artystyczne w poezji Michaela Longleya2010Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Figes, EvaSex&Subterfuge. Women Writers to 18501982The Macmillan Press LTD
Filler, WitoldLiteratura małej emigracji1969Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
Floryan, Władysław, red. Dzieje literatur europejskich, t. 11977Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Floryan, Władysław, red. Dzieje literatur europejskich, t. 2 cz. 11982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Floryan, Władysław, red. Dzieje literatur europejskich, t. 2, cz. 21983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Floryan, Władysław, red. Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. 11989Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ford, Boris, ed.The New Pellican Guide to English Literature – 4. From Dryden to Johnson1984Penguin Books
Ford, Boris, ed.The New Pellican Guide to English Literature – 3. From Donne to Marvell1984Penguin Books
Ford, Boris, ed.The New Pellican Guide to English Literature – 1. Medieval Literature. Part One: Chaucer and the Alliterative tradition1984Penguin Books
Friedman, Melvin J., ed.Samuel Beckett now. Critical approaches to his novels poetry and plays1970University od Chicago Press
Garand, Dominique and Agnès Domanski, eds.Gombrowicz. Désemparé Bewildered2016Polska Akademia Umiejętności
Gillies, JohnThe history of ancient greece. Vol. IV1789J. J. Tourneisen
Głowiński, MichałGry powieściowe1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Głowiński, Michał, red.Groteska2003słowo/obraz terytoria
Głowiński, Michał, red.Narratologia2004słowo/obraz terytoria
Górski, KonradTekstologia i edytorstwo dzieł literackich1978Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Grant, DamianThe Critical Idiom. Realism1970Methuen
Grzegorzewska, MałgorzataŚwiatłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa2016Homini
Grzegorzewska, MałgorzataTrop innego głosu2011Universitas
Grześkiewicz-Sukiennikowa, AleksandraRozmówki duńskie1986Wiedza Powszechna
Handke, RyszardUtwór fabularny w perspektywie odbiorcy1982Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Hanulak, Kazimierz i Henryk Olszewski, red.Mały słownik pisarzy świata1972Wiedza Powszechna
Harrington, John P., ed.Modern and Contemporary Irish Drama2009W.W.Norton & Company
Hauser, ArnoldSpołeczna historia sztuki i literatury1974Państwowy Instytut Wydawniczy
Heinz, SabineCeltic Literatures – Discoveries2007Peter Lang
Helsztyński, StanisławSpecimen of english poetry and prose. Cz. I. Wiek VII-XVI1974Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Helsztyński, Stanisław, red.Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich1971Wiedza Powszechna
Heydel, MagdalenaObecność T. S. Eliota w literaturze polskiej2002FNP
Hilsbecher, WalterTragizm, absurd i pardoks1972Państwowy Instytut Wydawniczy
Hirst, David L. Tragicomedy1984Methuen
Hollahan, EugeneCrisis-Consciousness and the Novel1992Associated University Press
Homberger, EricThe Art of the Real. Poetry in England & America since 19391977Dent
Hornby, A. S. Oxford advanced learner`s dictionary of current english1974Oxford University Press
Hornby, A. S., E. V. Gatenby and H. WakefieldThe Advanced Learner`s Dictionary of Current English1963Oxford University Press
Horzyca, WilamO dramacie1969Wydawnictwa Artystyczne i Muzyczne
Ikonowicz, MirosławHombre Kapuściński2011Rosner & Wspólnicy
Ingarden, RomanO dziele literackim1988Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Jakobson, RomanW poszukiwaniu istoty języka 21989Państwowy Instytut Wydawniczy
Jakobson, RomanW poszukiwaniu istoty języka 11989Państwowy Instytut Wydawniczy
Jankowicz, Grzegorz, Piotr Marecki i Michał Sowiński, red.Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik2015Korporacja Ha!art
Jastrun, Mieczysław, red.Cypriana Norwida myśli o sztuce i literaturze1960Czytelnik
Jedlińska, Anna, Ludwik Szwykowski i Jerzy TomalakSłownik kieszonkowy francusko-polski, polsko-francuski1984Wiedza Powszechna
Jentys-Borelowska, MariaOgrody zamyśleń, marzenia i symbole. Rzecz o Janie Drzeżdżonie2014Wojewódzka Biblioteka Publiczna im J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Jędraszko, CzesławŁacina na co dzień 1970Nasza Księgarnia
Jodłowski, Stanisław i Witold TaszyckiZasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Jodłowski, Stanisław i Witold TaszyckiSłowniczek ortograficzny z zasadamipisowni1966Państwowy Zaklad Wydawnictw Szkolnych
Jones DanielEveryman`s English Pronouncing Dictionary1957J. M. Dent & Sons Ltd
Kaczorowski, AleksanderOta Pavel. Pod Powierzchnią2018Wydawnictwo Czarne
Kalina, pawełPodręczny słownik polsko-francuski1963Wiedza Powszechna
Kalina, PawełPodręczny słownik polsko-niemiecki1968Wiedza Powszechna
Kalina, PawełPodręczny słownik niemiecko-polski1969Wiedza Powszechna
Kambureli, Maria TeresaSłownik minimum. Grecko-polski, polsko-grecki1986Wiedza Powszechna
Kaszyński, Stefan H.Identität Mythisierung Poetik1991Wydawnictwo Naukowe UAM
Kaszyński, Stefan H. Literatura austriacka XX wieku1995Prezentacje Czytelni Austriackiej UAM
Kaszyński, Stefan H. Literatura austryjacka. Od Moderny do Postmoderny2016Biblioteka Telgte
Kaszyński, Stefan H. W cieniu Habsburskich krajobrazów2006Ars nova
Kaszyński, Stefan H. Österreich und Mitteleuropa. Kritishe Seitenblicke auf die neuere österreichische Literatur1995Wydawnictwo Naukowe
Kaszyński, Stefan H. i Maria KrysztofiakDzieje literatury duńskiej1985Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kettle, ArnoldAn Introduction to the English Novel. Vol.2 Henry James to the Present Day1962Arrow Books
Kitto, H. D. F.Tragedia grecka. Studium literackie1997Wydawnictwo Homini
Kokot, JoannaTakie sobie „bajeczki”. Gry z czytelnikiem w nowelistyce R. Kiplinga1993Wydawnictwo Gdańskie
Kokot, JoannaTekst w tekścieWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga i Urszula Kropiwiec, red.Między oryginałem a przekładem 11995Universitas
Kopaliński, WładysławSłownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych1968Wiedza Powszechna
Kopcewicz, Andrzej i Marta SieickaHistoria literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XVII-XIX1983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kopcewicz, Andrzej; Sieicka, MartaHistoria literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XX1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kopciński, JacekGramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobowość Mirona Białoszewskiego1997Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
Korolko, MirosławSztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny1990Wiedza Powszechna
Kotarska, JadwigaErotyk staropolski. Inspiracje i odmiany1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Kotarska, JadwigaTheatrum Mundi. Ze studiów nad poezją staropolską1998Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Krassowski, MaciejLeksykon terminów literackich1994Twój Styl
Krysztofiak, MariaPrzekład literacki we współczesnej translatoryce1996Wydawnictwo Naukowe UAM
Krysztofiak-Kaszyńska, MariaPowieść jako diagnoza społeczna1981Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kubińska, Ola, David Malcolm i Stanisław Modrzewski, red.Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej2000Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kubiński, Wojciech i Dorota Stanulewicz, red.Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne2001Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kubiński, Wojciech, Olga Kubińska i Taeusz Z. Wolański, red.Przekładając nieprzekładalne2000Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kuczera, Bogumiła i Genowefa PirusPorozmawiajmy po niemiecku, czyli turystyczne rozmówki polsko-niemieckie1990Lubuska Oficyna Wydawnicza
Kuczyńska, AlicjaCzłowiek i świat. Wątki antropologiczne w poetykach renesansu włoskiego1976Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kurcz, IdaPsychologia języka i komunikacji2000Wydawnictwo Naukowe Scholar
Kurzyca, Danuta i Alina WójcikMini rozmówki hiszpańskie1981Wiedza Powszechna
Lam, Andrzej i Bogdan Owczarek, oprac.Marksizm i literaturoznawstwo współczesne1979Państwowy Instytut Wydawniczy
Levey, Judith S. and Agnes Greenhall, eds.The Concise Columbia Encyclopedia1983Avon
Lloyd Evans, Gareth The language of modern drama1977Dent Rowman and Littlefield
Lodge, DavidThe Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature1983Edward Arnold
Löwe, RudolfSprachführer Deutsch-English1965Veb Verlag Enzyklopadie
Lowenthal, L. i in.W kręgu socjologii literatury1980Państwowy Instytut Wydawniczy
Lowenthal, L. i in.W kręgu socjologii literatury1980Państwowy Instytut Wydawniczy
Lukszyn, Jurij, red.Tezaurus terminologii translatorycznej1998Wydawnictwo Naukowe PWN
Lynn, StevenText & Contexts. Writing About Literature with Critical Theory1994Harper Collins College Publishers
Łotman, JurijStruktura tekstu artystycznego1984Państwowy Instytut Wydawniczy
Łuczyński, EdwardWspółczesna interpunkcja polska1999Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Magierowa, Barbara i Antoni KrohPrywatny leksykon współczesnej polszczyzny1995Sądecka Oficyna Wydawnicza
Makařovský, JanWśród znaków i struktur1970Państwowy Instytut Wydawniczy
Makowiecki, StefanMalcolm Lowry and the lyrical convention of fiction1977Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Malicki, JanLaury, togi, pastorały. Szkic o kulturze literackiej renesansowego Śląska1983Wydawnictwo „Śląsk”
Mańczak, WitoldPolski słownik etymologiczny2017Polska Akademia Umiejętności
Martuszewska, Anna, red.Literacka symbolika zwierząt1993Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Matter Mandler, JeanOpowiadania, skrypty i sceny: aspekty teorii schematów1984Universitas
Mayenowa, Maria RenataPoetyka teoretyczna. Zagadnienia języka1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Mayenowa, Maria Renata, red.Semantyka tekstu i języka1976Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
McArthur, TomLongman Lexicon of Contemporary English1981Longman
McMordie, W. English idioms and how to use them1962Oxford University Press
Michałowska, TeresaPoetyka i poezja1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Middleton, George and Thomas R. MillsThe Student’s Companion to Latin Authors1896The Macmillan Co.
Midek, JanRzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie1983Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Mitosek, ZofiaTeorie badań literackich1983Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Modrzejewski, StanisławConrad a konwencjeWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Morris, William and MarryDictionary of word and phrase origins1962Harper & Row
Mroczkowski, PrzemysławHistoria literatury angielskiej1981Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Naganowski, EgonPodróż bez końca1980Wydawnictwo Literackie
Neuburg, Victor E. Popular Literature. A history and Guide1977Penguin Books
Nicoll, AllardyceDzieje dramatu 11983Państwowy Instytut Wydawniczy
Nicoll, AllardyceDzieje dramatu 21983Państwowy Instytut Wydawniczy
Niedzielski, Czesław i Janusz Sławiński, red.Tekst i fabuła. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Nietzsche, FriedrichThe birth of tragedy1995Dover Publications
Nowicka-Jeżowa, Alina i Danuta Knysz-Tomaszewska, red.Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność1997Wydawnictwo Naukowe PWN
Nycz, RyszardTekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze1995Wydawnictwo Instytut Badań Literackich
Nycz, RyszardTekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze2000Universitas
Ojcewicz, GrzegorzPodstawy translatoryki1991Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Orłowski, HubertLiteratura w III Rzeszy1979Wydawnictwo Poznańskie
Owczarek, BogdanPoetyka powieści niefabularnej1999Wydawnictwo Naukowe PWN
Palczewski, Juliusz K.John Galsworthy1981Czytelnik
Palikot, JanuszNic-nic. Ontologia na marginesach Leśmiana2018Centrum Kultury w Lublinie
Panek, Sylwia, Maciej Parkitny i Barbara Sienkiewicz, red.Poznańskie studia polonistyczne. Początek. Seria literacka 82001Sorus S.C.
Partridge, EricSmaller slang dictionary1972Routledge
Paton Ker, WilliamWczesne średniowiecze. Zarys historii literatury1977Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Perkins, DavidIs literary history possible?1993The Johns Hopkins University Press
Pfister, ManfredThe Theory and Analysis of Drama1988Cambridge University Press
Pilling, John, ed.The Cambridge Companion to Beckett1994Cambridge UP
Podbielkowski, ZbigniewSłownik roślin użytkowych1964Pańswiwe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Podgórska, TeresaKomizm w twórczości Mikołaja Reja1981Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Preminger, Alex, ed.The Princeton Handbook of Poetic Terms1986Princeton University Press
Przyłubska, Ewa i Feliks PrzyłubskiGdzie postawić przecinek?1975Wiedza Powszechna
Puzyna-Chojka, JoannaGra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka2008Księgarnia Akademicka
Rachwał, Tadeusz i Tadeusz SławekMaszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy1992Oficyna literacka „Rój”
Radziejewski, DariuszAngielsko polski tematyczny słownik idiomów, zwrotów i wyrażeń. Z dodatkiem przysłów i sentencji1997Altravox Press
red. Pigoń, StanisławMiscellanea literackie 1864-19101957Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Rhys, JeanA study af the short fiction1996Twayne Publishers
Richards, Shaun, ed.The Cambridge Companion to Twentieth Century Irish Drama2004Cambridge UP
Ricoeur, PaulJęzyk, tekst, interpretacja1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Robertson, WilliamThe history of America. Vol. I1790J. J. Tourneisen
Robertson, WilliamThe history of the Reign of the Emperor Charles V.1788J. J. Tourneisen
Robinson, DouglasThe Translator`s Turn1991The Johns Hopkins University Press
Ronen, RuthPossible worlds in literary theory1994Cambridge University Press
Rosiek, Stanisław i in., red.Schulz/Forum 72016Fundacja Terytoria Książki
Rosiek, Stanisław i in., red.Schulz / Forum 142019Fundacja Terytoria Książki
Rosiek, Stanisław i in., red.Schulz / Forum 72016Fundacja Terytoria Książki
Rosiek, Stanisław i in., red.Schulz / Forum 72016Fundacja Terytoria Książki
Rosiek, Stanisław, i in., red.Schulz/Forum 82016Fundacja Terytoria Książki
Rosiek, Stanisław, i in., red.Schulz/Forum 72016Fundacja Terytoria Książki
Rudolf, Krzysztof FilipFałszywi przyjaciele. False friends. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski wyrazów zdradliwych2003Wydawnictwo Literackie
Rustowski, Adam M.Angielska powieść gotycka doby wiktoriańskiej1977Uniwersytet Śląski
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta, red.Poetyka okresu renesansu1982Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta, red.Studia o metaforze I. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Schaff, AdamJęzyk a poznanie1964Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Schlauch, MargaretStare sagi islandzkie1976Wiedza Powszechna
Schlauch, MargaretEnglish Medieval Literature and it’s Social Foundations1956Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Sedgewick, G. G.Of irony. Especially in Drama2003Ronsdale Press
Semrau, JanuszAmerican Self-Conscious Fiction of the 1960s and 1970s: Donald Barthelme, Robert Cover, Ronald Sukenick1986Wydawnictwo Naukowe UAM
Semrau, Janusz, ed.American literature in Studia Anglica Posnaniensia 1968-20082009Wydawnictwo Naukowe UAM
Sienicka, MartaDimensions of Man as seen by T.S. Eliot in his early poetry1970Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Sienicka, Marta, ed.Traditions in the twentieth century american literature1981Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Sienicka, Marta, ed.Proceedings of a Symposium on American Literature1979Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Sikorska, LilianaA Short History of English Literature2007Wydawnictwo Poznańskie
Sinko, GrzegorzKryzys Języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?1977Ossolineum
Sinko, GrzegorzKryzys Języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?1977Ossolineum
Sinko, ZofiaTwórczość Johna Miltona w oświeceniu polskim1992Instytut Badań Literackich PAN
Sisam, Kenneth, ed.Fourteenth Century Verse & Prose1982Oxford University Press
Skorupka, StanisławSłownik frazeologiczny języka polskiego A-P1974Wiedza Powszechna
Skorupka, StanisławSłownik frazeologiczny języka polskiego R-Ż1974Wiedza Powszechna
Skorupka, Stanisław, Halina Auderska i Zofia Łempicka, red.Mały słownik języka polskiego1974Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Skorupka, Stanisław, red.Słownik wyrazów biskoznacznych1971Wiedza Powszechna
Sławiński, Janusz, red.Słownik terminów literackich1988Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Stabryła, Stanisław, red.Rzymska krytyka i teoria literatury1983Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Stanisławski, JanWielki słownik polsko-angielski1970Wiedza Powszechna
Steiner, GeorgeAfter Babel. Aspects of Language and Translation1975Oxford University Press
Stockwell, PeterPoetyka kognitywna. Wprowadzenie2002Routledge
Stomma, Ludwik i Tomasz DominikŻywoty zdań swawolnych1998Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Stussi, AlfredoWprowadzenie do edytorstwa i tekstologii2011Słowo / obraz terytoria
Szary-Matywiecka, EwaKsiążka- powieść- autotematyzm (od „Pałuby” do „Jedynego wyjścia”)1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Szczepińska, BożenaEwangelie tylekroć tłumaczone… Studia o przekładach i przekładaniu2005Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Szober, StanisławSłownik poprawnej polszczyzny1966Państwowy Instytut Wydawniczy
Szturc, WłodzimierzTeoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku1999Wydawnictwo homini
Świderkówna, Anna, red.Słownik pisarzy antycznych1990Wiedza Powszechna
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom V: Literatura perska1902Drukarnia A. T. Jezierskiego
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom V: Literatura perska. Część 2-ga1902Drukarnia A. T. Jezierskiego
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom I: Literatura babilońsko-assyryjska i egipska1901Drukarnia A. T. Jezierskiego
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom III: Literatura arabska1901Drukarnia A. T. Jezierskiego
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom VI: Literatura żydowska1902Drukarnia A. T. Jezierskiego
Święcicki, Julian AdolfHistorya literatury powszechnej w monografijach. Tom VI: Literatura żydowska. Część II1902Drukarnia A. T. Jezierskiego
Tabakowska, Elżbieta, red.Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa2001Universitas
Tazbir, JanuszEdytorskie potknięcia1997Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Tazbir, JanuszOd Haura do Isaury. Szkice o literaturze1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Thormählen, MarianneEliot`s Animals1984C W K Gleerup
Todd, RichardIris Murdoch1984Methuen
Trepka, AndrzejJednym słowem? Słowniczek pisowni łącznej i rozdzielnej1997Beskidzka Oficyna Wydawnicza
Trypućko, JózefThe Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 3: Indexes2007Uppsala Universitetsbibliotek, Biblioteka Narodowa
Trypućko, JózefThe Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 2: The 16th and 17th Century Books2007Uppsala Universitetsbibliotek, Biblioteka Narodowa
Trypućko, JózefThe Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 1: Introduction. Manuscripts. Incunabula2007Uppsala Universitetsbibliotek, Biblioteka Narodowa
Trzynadlowski, JanSztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie1982Ossolineum
Uchman, JadwigaSamuel Beckett, Harold Pinter and Tom Stoppard. Playwrights and Directors2011Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Walser, MartinOpis formy – studium o Kafce1972Państwowy Instytut Wydawniczy
Walsh, G. P., ed.Andreas Capellanus on love2002Duckworth
Ward, JeanT. S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy2001Universitas
Watt, IanNarodziny powieści1957Państwowy Instytut Wydawniczy
Wellek, Rene and Austin WarrenTheory of Literature1956A Harvest Book
Wełnic, Ewa and Jacek Fisiak, eds.Friendly Metaphors. Essays on Linguistics, Literature and Culture in Honour of Aleksander Szwedek2008Peter Lang
White, HaydenPoetyka pisarstwa historycznego2000Universitas
Wilczyński, MarekThe Phantom and the Abyss. The Gothic Fiction in America and Aesthetics of the Sublime 1798-18561999Peter Lang
Wilson, F.P., ed.Oxford Dictionary of English Proverbs1984Oxford University Press
Winniczuk, LidiaLingua latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza1975Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wiśniewski, RobertSzatan i jego słudzy. Rola diadła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w. 2003Universitas
Wiśniewski, TomaszKształt literacki dramatu Samuela Becketta2006Universitas
Wiśniewski, Tomasz, red.Samuel Beckett. Tradycja-awangarda2012Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Witalisz, WładysławThe Trojan Mirror. Middle English Narratives of Troy as Books of princely Advice2011Peter Lang
Wysłouch, SewerynaLiteratura i semiotyka2001Wydawnictwo Naukowe PWN
Young, RobertAnalytical Concordance to the Holy Bible1939R.T.S. Lutterworth Press
Zając, Marek, red.Słownik polsko-francuski. 2008Langenscheidt
Zgorzelski, AndrzejFantastyka, utopia, science fiction1980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zgorzelski, AndrzejJohn Ronald Reuel Tolkien „The Lord of the Rings”1997Wydawnictwo Gdańskie
Zgorzelski, AndrzejO uczeniu litaratury na anglistyce (myśli „mentorskie”)1987Uniwersytet Gdański
Zgorzelski, AndrzejO nowelach Conrada. Interpretacje1984Wydawnictwo Morskie
Zgorzelski, AndrzejKonstrukcja i sensWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Zgorzelski, AndrzejFantastyka, utopia, science fiction1980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zgorzelski, Andrzej i Wiesław KrajkaOn the Analysis of the Literary Text1984Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Zieliński, TadeuszPo co Homer? Świat antyczny a my1970Wydawnictwo Literackie
Ziomek, JerzyPowinowactwa literatury1980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ziomek, JerzyRetoryka opisowa2000Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Zorn, RudolfMały leksykon trudności drukarskich1957Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego
Żółkiewski, StefanKultura, socjologia, semiotyka literacka1979Państwowy Instytut Wydawniczy
Żurowski, AndrzejZasoby i sposoby. Przegląd dramaturgii polskiej 1970-19841988Wydawnictwo Morskie
Pocket Companion Dictionary of Word Origins1984Longman
Langenscheidts Sprachführer Chinesisch1983Langenscheidt
Germanistisches Jahrbuch. Polen – Convivium1998Deutscher Akademischer Austauschdienst
The Norton Anthology of American Literature, t. 11979Norton & Company
The Norton Anthology of American Literature, t. 21979Norton & Company
The Norton Anthology of Poetry revised1975Norton & Company
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary vol I1971Oxford University Press
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary vol II1971Oxford University Press
Commonwealth. Essays and Studies: Images of the artist in the new literatures in english. Vol. 7, No 2, Spring 1985
Literatura na świecie nr 10-11/1999
Literatura na świecie nr 9 (158)/ 1984
Tekstualia nr 1 (20)/ 2010
Tekstualia nr 1 (28)/ 2012
Przekładaniec. Piśmo poświęcone przekładom. Nr 2/1996
Przekładaniec. Piśmo poświęcone przekładom. Nr 1/1995
Przekładaniec. Piśmo poświęcone przekładom. Nr 2/1996
Topos nr 1 (110)/ 2010
Topos 6 (91)/ 2006

autortytułrokwydawca
Abramowicz, Małgorzata, red.Pracownia prof. Andrzeja Markowicza. Scenografia i formy przestrzenne2006Muzeum Narodowe w Gdańsku
Abramowicz, Małgorzata, red.Obrazy przestrzeni. Pracownia scenografii prof. Andrzeja Markowicza, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku2011Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polsky Institut Praha
Ackerman, Alan and Martin Puchner, eds.Against theatre. Creative Destructions on the Modernist Stage2006Palgrave Macmillan
Adamiecka-Sitek, AgataTeatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym2005Księgarnia Akademicka
Adams, Graham C.The Ottoneum Theater. An English Survivor from Seventeenth-Century Germany1993AMS Press
Adamski, JerzyTeoria klapy teatralnej1969Wydawnictwo Literackie
Adamski, JerzyObrona teatru dramatycznego1986Wydawnictwo Literackie
Alrutz, Megan and Julia Listengarten, eds.Playing with theory in theatre practice2012Palgrave Macmillan
And, MetinDrama at the crossroads. Turkish performing arts link past and present, east and west1991The Isis Press Istanbul
Arnott, Peter D. Public and performance in the greek theatre1997Routledge
Aronson, ArnoldLooking into the abyss. Essays on scenography2005The University of Michigan Press
Aston, Elains and George SavonaTheatre as sign-system. A semiotics of text and performance1991Routledge
Aszyk, UrszulaPubliczne i stałe teatry w Hiszpanii (koniec XVI-początek XVIII wieku)2005Adama Marszałek
Aszyk, UrszulaWspółczesny teatr hiszpański w walce o… teatr1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Auslander, PhilipLiveness2005Routledge
Bailes, Sara Jane Performance theatre and the poetics of failure. Forced entertainment, goat island, elevator repair service2011Routledge
Balme, ChristopherWprowadzenie do nauki o teatrze2005Wydanictwo naukowe PWN
Baluch, Wojciech i Małgorzata Sugier, red.Uwzględniając widza. Od Pirandella do Bergmana2001Księgarnia Akademicka
Banes, Sally and Andre Lepecki, eds.The senses in performance2007Routledge
Banham, Martin i Clive WakeWspółczesny teatr czarnej afryki1980Państwowy Instytut Wydawniczy
Barba, Eugenio i Nicola SavareseSekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru2005Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego I Poszukiwań Teatralno-Kulturowych
Barker, CliveTheatre games. A new approach to drama training1986Methuen
Bauer, WolfgangSztuka Teatru. Antologia współczesnej dramaturgii austriackiej, t. IV1979Agencja Dramatu i Teatru AdiT
Baugh, ChristopherTheatre, performance and technology. The development of scenogrophy in the twentieth century2005Palgrave Macmillan
Beckerman, BernardTheatrical Presentation. Performer, Audience and Act1990Routledge
Bell, John, ed.Puppets, masks, and performing objects2001The Mit Press
Bell, Leslie, ed.Contradictory Theatres. The Theatre Underground and the Essex University New Plays Scheme – critical and theoretical essays, with documentation
Bennett, SusanTheatre Audience. The Theory of Production and Reception1997Routledge
Berghaus, Gunter, ed.Fascism and theatre. Comparative studies on the aesthetics and politics of performance in Europe, 1925-19451996Berghahn Books
Berthold, MargotHistoria teatru1980Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Blair, RhondaThe actor, image, and action. Acting and cognitive neuroscience2008Routledge
Blau, HerbertThe dubious spectacle. Extremities of theatre, 1976-20002002University of Minnesota Press
Bleeker, MaaikeVisuality in the theatre. The locus of looking2011Palgrave Macmillan
Błaszczak, MonikaEkrany i lustra w polskim dramacie współczesnym2009Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki
Bogart, AnneA director prepares. Seven essays on art and theatre2008Routledge
Brandt, George W.Theatre in Europe. A Documentary History: German and Dutch Theatre 1600-18481993Cambridge UP
Braun, KarzimierzPrzestrzeń teatralna1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Braun, KarzimierzNadmiar teatru1984Czytelnik
Braun, KarzimierzWielka reforma teatru w Europie. Ludzie, idee, zdarzenia1984Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Braun, KazimierzWielka reforma teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia1984Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Braun, Kazimierz i Tadeusz RóżewiczJęzyki teatru1989Wydawnictwo Dolnośląski
Broadhurst, SusanDigital Practices. Aesthetic and neuroesthetic approaches to performance and technology2007Palgrave Macmillan
Broadhurst, SusanLiminal Acts. A critical overviev of contemporary performance and theory1999Cassel
Brook, PeterNie ma sekretów. Myśli o aktorstwie i teatrze1997Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna
Brown, RossSound: a reader in theatre practice2010Palgrave Macmillan
Brożek, MieczysławOstatnia komedia rzymska (Querolus)1978Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Buck, Andrzej i Anna TokarskaAlmanach Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze 1995-19961996Teatr Lubuski w Zielonej Górze
Bukowska, MiłosławaOdmiany konwencji w teatrze współczesnym na przykładzie inscenizacji „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego1981Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Campbell, Patrick and Adrian Kear, eds.Psychoanalysis and performance2001Routledge
Campbell, Patrick, ed.Analysing performance. A critical reader1996Manchester University Press
Carlson, MarvinSpeaking in tongues. Languages at Play in the Theatre2006The University of Michigan Press
Carlson, MarvinPlaces of performance. The semiotics of Theatre Architecture1989Cornell University
Case, Sue-EllenFeminist and queer performance. Critical strategies2009Palgrave Macmillan
Chodkowski, Robert R. Teatr grecki2003Towarzystwo Naukowe KUL
Ciechowicz, JanMyślenie teatrem2000Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Ciechowicz, JanTeatr i okolice2010Słowo / obraz terytoria
Ciechowicz, Jan i Władysław Zawistowski, red.Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje2005Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego/ Tower Press
Ciechowicz, Jan i Władysław Zawistowski, red.Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje2005Tower Press/ Uniwersytet Gdański
Ciechowicz, Jan, red.Teatr małych form – konwencje i zjawiska. Konferencja Kontrapunkt 20052006Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie
Ciechowicz, Jan, red.Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni)2009Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Cieślak-Korytowska, MariaTragiczna pomyłka. O tragedii i tragizmie2019Avalon
Counsell, Colin and Laurie Wolf, eds.Performance analysis. An introductory coursebook2001Routledge
Croft-Cooke, Rupert and Peter CotesŚwiat cyrku1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Czapliński, LesławW kręgu operowych mitów2003Rabid
Damps, EwelinaHistoria teatru miejskiego w Gdańsku (1801-1841)2015Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Davies, DavidPhilosophy of the performing arts2011Wiley-Blackwell
Davis, Tracy C., ed.The Cambridge companion to Performance studies2008Cambridge University Press
Davis, Walter A. Art and Politics. Psychoanalysis, ideology, theatre2007Pluto Press
Dąbek, Agata i Joanna Jaworska-Pietura, red.Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej2009Księgarnia Akademicka
de Jongh, Nicholas Politics, prudery and perversions. The censoring of the english stage 1901-19682000Methuen
de Toro, FernandoTheatre semiotics. Text and staging in modern theatre1995University of Toronto Press
Degler, Janusz, red.Problemy teorii dramatu i teatru. 12003Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Degler, Janusz, red.Wprowadzenie do nauk o teatrze. Tom I1976Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Degler, Janusz, red.Wprowadzenie do nauk o teatrze. Tom II1976Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Degler, Janusz, red.Wprowadzenie do nauk o teatrze. Tom III1978Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Delgado, Maria M. and Dan Rebellato, eds.Contemporary European Theatre Directors2010Routledge
Dębowski, Marek, red.Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków 29 września 20022003Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
Dixon, SteveDigital performance. A history of new media in theater, dance, performance art, and installation2007The Mit Press
Duda, ArturTeatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym2006słowo/obraz terytoria
Dudzik, Wojciech, red.Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku2007Wydawnictwo naukowe PWN
Duniec, KrystynaCiało w teatrze2012Instytut Sztuki PAN
Duniec, Krystyna i Joanna KrakowskaSoc i sex. Diagnozy teatralne i nieteatralne2009Oficyna Wydawnicza Errata
Elam, KeirThe semiotics of Theatre and Drama1994Routledge
Elsom, JohnCold war theatre1992Routledge
Esslin, MartinAn anatomy of drama1983Abacus
Etchells, TimCertain Fragments. Contemporary Performance and Forced Entertainment2008Routledge
Eyre, Richard and Nicholas WrightChanging stage. A view of british theatre in the twentieth century2000Bloomsbury
Falkiewicz, AndrzejTeatr. Społeczeństwo1980Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Fischer-Lichte, ErikaEstetyka performatywności2008Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Fischer-Lichte, ErikaTeatr i teatrologia. Podstawowe pytania2012Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Flader-Rzeszowska, KatarzynaWędrowanie… Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy2014Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Foreman, RichardUnbalancing acts. Foundations for a Theater2000Theatre Communications Group
Forsyth, Alison and Chris Megson, eds.Get Real. Documentary theatre past and present2011Palgrave Macmillan
Fortier, MarkTheory/Theatre an introduction2000Routledge
Francois, AntoineRiccoboni. Sztuka teatru2005słowo/obraz terytoria
Frankowska, BożenaEncyklopedia Teatru Polskiego2003Wydawnictwo Naukowe PWN
Freeman, JohnNew performance / new writing2007Palgrave Macmillan
Fuchs, Elinor and Una Chaudhuri, eds.Land/Scape/Theatre2002The University of Michigan Press
Fuchs, GeorgScena przyszłości2004słowo/obraz terytoria
Furttenbach, JózefO budowie teatrów1958Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Gajewska, Halina, red.Sztuka lat 90. Seminaria orońskie t. V2003Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Galas, Daniela, Agnieszka Różanska i Izabela Witkowska-Martynowicz, red.Teatr i fiesta. W Europie Habsburgów. Złoty Wiek kultury hiszpańskiej2003SEACEX
Giannachi, GabriellaVirtual theatres. An introduction2004Routledge
Giesekam, GregStaging the screen. The use of film and video in theatre2007Palgrave Macmillan
Gmys, MarcinTechnika teatru w teatrze i jej operowe konkretyzacje2000Wydawnictwo Adam Marszałek
Godlewska, JoannaNajnowsza historia teatru polskiego1999Wydawnictwo Siedmioróg
Gogobeidze, IrinaRustaveli Theatre2005Cezanne
Goodall, JaneStage presence2008Routledge
Goodridge, JanetRhythm and timing of movement in performance. Drama, dance and ceremony1999Jessica Kingsley Publishers
Gordon, RobertThe purpose of playing. Modern Acting Theories in Perspective2006The University of Michigan Press
Green, J. R. Theatre in Ancient Greek Society1994Routledge
Grose, Donald and Franklin KenworthyA Mirror to Life: A History of Western Theatre1985Holt, Rinehart and Winston
Grzegorczyk, BożenaArchitektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłku XIX wieku2000Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Guderian-Czaplińska, Ewa i Grzegorz Ziółkowski, red.Teatr: ciało i cień. Materiały z sympozium młodych teatrologów Poznań 19992000Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka
Gumiński, JerzyPorozmawiajmy o technologii teatru2008Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR
Hand, Richard J. and Michael WilsonLondon`s grand guignol and the theatre of horror2007University of exeter press
Harris, GeraldineStaging Femininities1999Manchester University Press
Harton Fraleigh, SondraDance and the lived body. A descriptive aesthetics1996University of Pittsurgh Press
Hausbrandt, AndrzejElementy wiedzy o teatrze1990Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Hausbrandt, AndrzejElementy wiedzy o teatrze1982Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Hays, DavidLight on the subject. Stage lighting for directors and actors and the rest of us1998Limelight Editions
Hinz, Melanie und Jens RoseltChaos und Konzept. Proben und Probieren im Theater2011Alexander Verlag
Hobbs, WilliamFight direction for stage and screen1995A&C Black
Hopkins, D.J., Shelley Orr and Kim Solga, eds.Performance and the city2011Palgrave Macmillan
Hübner, ZygmuntSztuka reżyserii1982Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Innes, Christopher and Maria ShevtsovaThe Cambridge Introduction to Theatre Directing2013Cambridge University Press
Jabłoński, Maciej, Jan Stęszewski i Janina Tatarska, red.Opera polska w XVIII i XIX wieku2000Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki
Jasień, Katarzyna, red.Między ziemią a niebem. Teatr Biuro Podróży2011Instytut Adama Mickiewicza
Jelewska, AgnieszkaCraig. Mit sztuki teatru2008Oficyna Wydawnicza Errata
Jones, Amelia and Andrew Stephenson, eds.Performing the body, performing the text1999Routledge
Jurkowski, HenrykMetamorfozy teatru lalek w XX wieku2002Oficyna Wydawnicza ERRATA
Kadulska, IrenaKomedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku1993Ossolineum
Kadulska, Irena, red.Teatr Jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce1997Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Kelera, JózefWrocław teatralny 1945-19801983Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Kelera, JózefPojedynki o teatr1969Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo
Kershaw, BazThe radical in performance. Between Brecht and Baudrillard1999Routledge
Király, Nina i Agnieszka Koecher-Hensel, red.Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku / The Polish, Lithuanian and Russian Theatre of the Twentieth Century2007Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most
Kitowski, Sławomir, red.Musicale, operetki, wodewile…2008Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni
Klich, Rosemary and Edward ScheerMultimedia Performance2012Palgrave Macmillan
Kocur, MirosławTeatr antycznej grecji2001Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Kolak, DorotaAutoportret2015Arche
Kolankiewicz, LeszekDziady. Teatr święta zmarłych1999słowo/obraz terytoria
Konijn, Elly A. Acting emotions1999Amsterdam University Press
Kopciński, JacekKtórędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne2002Oficyna Wydawnicza ERRATA/ Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Krakowska-Narożniak, Joanna, red.Aktor teoretyczny2003Oficyna Wydawnicza Errata
Krasner, David and David Z. Saltz, eds.Staging Philosophy. Intersections of Theater, Performance, and Philosophy2006The University of Michigan Press
Król-Kaczorowska, BarbaraTeatr dawnej Polski. Budynek, dekoracje, kostiumy1971Państwowy Instytut Wydawniczy
Król-Kaczorowska, BarbaraBudynek teatru. Rozwój funkcji i form do roku 18331975Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Kubikowski, TomaszReguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości2004Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Kubikowski, TomaszSiedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej2002Wydawnictwo Krąg
Kudliński, TadeuszVademecum Teatromana1973Ludowa Spółdzielna Wydawnicza
Kuligowska-Korzeniewska, Annai Alicja Kędziora, red.Modrzejewska. Zamknięcie obchodów stulecia śmierci Heleny Modrzejewskiej (1909-2009)2010Fundacja Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej
Kuligowska-Korzeniowska, Anna i Marta Kowalska, red.Gender. Dramat. Teatr2001Rabid
Kuropatwa, Katarzyna i Dagmara Rode, red.(Nie)obecne granice. Szkice o obliczach transgresji2003Rabid
Kydryński, LucjanPrzewodnik operetkowy1977Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Lecoq, JacquesTheatre of movement and gesture2006Routledge
Lehmann, Hans-ThiesPostdramatic theatre2006Routledge
Lewański, JulianDramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Lewański, Julian, red.Teatr Polskiego Renesansu1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Loba, Anna, red.Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski2006słowo/obraz terytoria
Loxley, JamesPerformativity2007Routledge
Lubieniecka, Maria i Tomasz Miłkowski, red.Czy teatr jednego aktora jest teatrem ubogim?2011Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Lutterbie, JohnToward a General Theory of Acting. Cognitive Science and Performance2011Palgrave Macmillan
Łarionow, DominikaWystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora2015Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łarionow, DominikaPrzestrzenie obrazów Leszka Mądzika2008Towarzystwo Naukowe KUL
Łomnicki, TadeuszSpotkania teatralne1984Państwowy Instytut Wydawniczy
Machon, Josephine(Syn)aesthetics: Redefining Visceral Performance2011Palgrave Macmillan
Machon, JosephineImmersive Theatres. Intimacy and immediacy in contemporary performance2013Palgrave Macmillan
Mackintosh, IainArchitecture, Actor and Audience1997Routledge
Magala, SławomirPolski teatr studencki jako element kontrkultury1988Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Majchrowski, ZbigniewCela Konrada. Powracając do Mickiewicza1998słowo/obraz terytoria
Marczak-Oborski, StanisławTeatr polski w latach 1918-19651985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Marczak-Oborski, StanisławTeatr w Polsce 1918-19391984Państwowy Instytut Wydawniczy
Marczak-Oborski, StanisławTeatr w Polsce 1918-19391984Państwowy Instytut Wydawniczy
Marczak-Oborski, StanisławPrzewodnik teatralny. Dramat polski. Tom I1991Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Marczak-Oborski, StanisławIskier. Przewodnik teatralny1964Iskry
Marin, MihaelaDorian Gray2005Arta Grafica
Martin, MihaelaHamlet Machine de Heiner Müller2007Nemira
McConachie, BrucsEngaging audiences. A cognitive approach spectating in the theatre2008Palgrave Macmillan
Melrose, SusanA semiotics of the dramatic text1994The Macmillan Press
Micińska, Anna, Halina Kasjaniuk i Lech SokółStanisław Ignacy Witkiewicz „Bezimienne dzieło”. Materiały z sesji teatrologicznej poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi w 100. rocznicę urodzin1985Teatr Dramatyczny w Gdyni
Miłkowski, TomaszZakochany pielgrzym. Samogry Bogusława Kierca2014Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Miłkowski, TomaszTeatr studencki2009Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Misiewicz, JanuszCiało, czas. Esej o teatrze2011Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Mitchell, KatieThe Director`s Craft. A handbook for the theatre2009Routledge
Monks, AoifeThe Actor in Costume2010Palgrave Macmillan
Morley, SheridanTheatre`s strangest acts. Extraordinary but true tales from theatre`s colourful history2006Robson Books
Mumladze, DaliChasing Godot. Conversation with Robert Sturua2014Rustaveli Theatre
Nagler, A. M. A source book in theatrical history (sources of theatrical history)1952Dover Publications
Nicoll, AllardyceDzieje teatru1977Państwowy Instytut Wydawniczy
Nieczuja-Urbańska, MarzenaTeatr… jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze2015Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Niedziółka, Cezary, red. Teatr Wybrzeże 1946-2016. PremieryTeatr Wybrzeże w Gdańsku
Nyczek, TadeuszTeatr „Pleonazmus”1979Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Oddey, Alison and Christine White, eds.The potentials of spaces. The theory and practice of sceography and performance2006Intellect
Osiński, ZbigniewGrotowski i jego Laboratorium1980Państwowy Instytut Wydawniczy
Ostrowska, JoannaThe Living Theatre – od sztuki do polityki2005Wydawnictwo Kontekst
Palmer, ScottLight. Readings in Theatre Practice2013Palgrave Macmillan
Pavis, PatriceTheatre at the crossroads of culture1995Routledge
Pavis, PatriceAnalyzing performance. Theatre, dance, and film1996The University of Michigan Press
Pavis, PatriceAnalyzing Performance. Theatre, Dance, and Film2006The University of Michigan Press
Pavis, PatriceSłownik Terminów Teatralnych1998Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Pavis, PatriceWspółczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy2011Wydawnictwo Naukowe PWN
Pavis, PatriceContemporary Mise en scène: Staging theatre today2013Routledge
Petrov, Plamen V., ed.The Visual Artists of the National Theatre of Bulgaria 1904-19542014 National Theatre of Bulgaria
Plata, TomaszAndy Warhol w drodze do teatru1999Lampa i iskra Boża
Postlewait, ThomasThe Cambridge Introduction to Theatre Historiography2009Cambridge University Press
Postlewait, Thomas and Bruce A. McConachie, eds.Interpreting the Theatrical Past. Essays in the Historiography of Performance1989University od Iowa Press
Power, CormacPresence in play. A critique of theories of presence in the theatre2008Rodopi
Puzyna, KonstantyPółmrok1982Państwowy Instytut Wydawniczy
Quick, AndrewThe Wooster Group. Work Book2007Routledge
Raszewski, ZbigniewKrótka historia teatru polskiego1990Państwowy Instytut Wydawniczy
Raszewski, ZbigniewKrótka historia teatru polskiego1978Państwowy Instytut Wydawniczy
Ratajczak, DobrochnaPrzestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru1985Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ratajczak, DobrochnaTeatr Artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Ratajczakowa, DobrochnaGaleria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych2015Wydawnictwo Naukowe UAM
Ratajczakowa, Dobrochna i Izolda Kiec, red.Na schodach Klio. Jedenaście ćwiczeń z myśli o dramacie historycznym1999Poznańskie Studia Polonistyczne. Biblioteka literacka
Reid, FrancisThe stage lighting handbook1996A&C Black
Reinhardt, MaxO teatrze i aktorze2004słowo/obraz terytoria
Riccoboni, Antoine Francois Sztuka teatru2005słowo/obraz terytoria
Ristić, Irena and Vlatko Ilić, ed.Theatre within the context …and not just theatre / Pozorište u kontekstu ..i ne samo pozorište2016Hop.La!
Rosiek, Stanisław, red.Grotowski powtórzony2009Słowo /obraz terytoria
Rowe, NickPlaying the other. Dramatizing personal narratives in playback theatre2007Jessica Kingsley Publishers
Rozik, EliMetaphoric thinking. A study of nonverbal metaphor in the arts and its archaic roots2008Tel Aviv University
Rozik, EliThe Fictional Arts. An Inter-Art Journey from Theatre Theory to the Arts2011Sussex Academic Press
Rozik, EliComedy. A Critical Introduction2011Sussex Academic Press
Rozik, EliGenerating Theatre Meaning. A Theory and Methodology of Performance Analysis2008Sussex Academic Press
Rozik, EliFictional Thinking. A Poetics and Rhetoric of Fictional Creativity in Theatre2009Sussex Academic Press
Rozik, EliThe Roots of Theatre. Rethinking Ritual and Other Theories of Origin2002University of Iowa Press
Russel-Brown, John, red.Historia teatru1999Diogenes
Saunders, GrahamLove me or kill me. Sarah Kane and the theatre of extremes2002Manchester University Press
Scgenider, RebeccaThe explicit body in performance 1997Routledge
Schechner, RichardPrzyszłość rytuału2000Oficyna Wydwnicza Volumen
Schechner, RichardPerformatyka. Wstęp2006Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego I Poszukiwań Teatralno-Kulturowych
Schouvaloff, Alexander, ed.The Theatre Museum. Victoria and Albert Museum1987Scala Publications
Semil, Małgorzata i Elżbieta WysińskaSłownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie1980Wydawnictwa artystyczne i filmowe
Shepherd, SimonTheatre, body and pleasure2006Routledge
Shevtsova, MariaRobert Wilson2007Routledge
Simon, AlfredSłownik współczesnego teatru francuskiego1979Wydawnictwa artystyczne i filmowe
Sinko, GrzegorzPostać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku1988Ossolineum
Sinko, Grzegorz i Tadeusz GrzebieniowskiTeatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku. Część I: kraje anglosaskie1954Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Skórzyńska, AgataTeatr jako źródło ponowoczesnych spektakli społecznych2007Wydawnictwo Poznańskie
Skwarczyńska, StefaniaW orbicie literatury, teatru, kultury naukowej1985Instytut Wydawniczy PAX
Sławińska, IrenaSceniczny gest poety1960Wydawnictwo Literackie
Sławińska, IrenaWspółczesna refleksja o teatrze. Ku antropologii teatru1979Wydawnictwo Literackie
Sofer, AndrewThe stage life of props2006The University of Michigan Press
Stanton, Sarah and Martin BanhamThe Cambridge guide to Theatre1996Cambridge University Press
Steiner, GeorgeThe death of tragedy1961Faber and faber
Steiner, MartaGeneza teatru w świetle antropologii kulturowej2003Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Sten MariaTeatr – którego nie było1982Wydawnictwo Literackie
Straus, StefanBibliografia źródeł do historii teatru w Polsce1957Ossolineum
Strzelecki, RyszardAktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne wypowiedzi o sztuce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca wieku XIX i ich antropologiczne podłoże2001Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Strzelecki, ZenobiuszPolska plastyka teatralna1963Państwowy Instytut Wydawniczy
Szaniawski, JerzyW pobliżu teatru1969Wydawnictwo Literackie
Szletyński, HenrykKształtowanie się nowoczesnej sztuki aktorskiej w Polsce1981Wydawnictwo Literackie
Świąder, BarbaraW metafizycznej dziurze. Teatr Witkacego w Zakopanem2004słowo/obraz terytoria
Świątkowska, WandaKsiążę Hamlet Juliusza Osterwy2009Księgarnia Akademicka
Świontek, SławomirDialog, dramat, metateatr. Z problemów teorii tekstu dramatycznego1999Oficyna wydawnicza Errata
Świontek, SławomirDwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze2003Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Taborski, BolesławNowy teatr elżbietański1967Wydawnictwo Literackie
Taborski, BolesławNowy teatr elżbietański1967Wydawnictwo Literackie
Tanitch, RobertAshcroft1987Hutchinson
Taylor, John Russell The Penguin Dictionary of Theatre1979Penguin Books
Thompson, JamesPerformance affects. Applied theatre and the end of effect2011Palgrave Macmillan
Trussler, SimonCambridge Illustrated History: British Theatre1994Cambridge UP
Turner, Cathy and Synne K. Behrndt, eds.Dramaturgy and performance2008Palgrave Macmillan
Turner, VictorFrom Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play1982PAJ Publications
Tyszka, Juliusz, red.Teatr w miejscach nieteatralnych1998Wydawnictro Fundacji Humaniora
Ubersfeld, AnneCzytanie teatru I2002Wydawnictwo naukowe PWN
Uchman, JadwigaReality, Illusion, Theatricality: A study of Tom Stoppard1998Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Udalska, EleonoraTeatr-aktor-dramat. Szkice z różnych lat2001Wydawnictwo Naukowe Śląsk
Udalska, Eleonora, red.Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych1988Uniwersytet Śląski
Udalska, Eleonora, red.Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939. Antologia1979Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Veisland, JørgenDrama and repetition. Time in selected plays by Henrik Ibsen, Bertold Brecht and Samuel Beckett2009Episteme
Volz, JimHow to run a theatre. A witty, practical and fun guide to arts management2010Bloomsbury
Wachowski, JacekPerformans2011słowo/obraz terytoria
Walny, AdamWalny-teatr2012Ruthenus
Walton, Michel, ed.Craig on theatre1999Methuen Drama
Waszkiel, MarekTeatr laltek w dawnej polsce2018Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Weber, SuamuelTheatricality as Medium2004Fordham University Press
Wilson, MichaelStorytelling and theatre. Contemporary storytellers and their art2006Palgrave Macmillan
Winston, JamesThe theatric tourist2008The Society for Theatre Research and The British Library
Wirth, AndrzejTeatr, jaki mógłby być1964Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Wiszniowska, Marta…by action dignified… British Theatre 1968-1995: Text and Context1997Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wiśniewski, TomaszComplicite, theatre and aesthetics. From scraps of leather2016Palgrave Macmillan
Witalewska, HenrykaTeatr i my1987Nasza Księgarnia
Woolford, JulianHow musicals work. And how to write your own2013Nick Hern Books
Wright, JohnWhy is that so funny? A Practical Exploration of Physical Comedy2006Nick Hern Books
Zając-Kiedysz, Aleksandra50 i pięć lat Teatru Muzycznego w Gdyni 1958-20132015Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Zarrilli, Phillip B. Acting (re)considered. A theoretical and practical guide2002Routledge
Zimnica-Kuzioła, EmiliaŚwiatła na widownię2003Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Ziółkowski, GrzegorzTeatr Bezpośredni Petera Brooka2000słowo/obraz terytoria
Żółkoś, MonikaCiało mówiące. „Iwona Księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza2001Słowo Obraz terytoria
Żuber, FelicjaPubliczność teatralna. Studium Publiczności Teatru Polskiego w Warszawie1992Instytut Kultury
Żurowski, AndrzejLatający fotel1987Krajowa Agencja Wydawnicza
Żurowski, AndrzejCzas przesilenia1991Graf
Żurowski, AndrzejTeatr na skrzyżowaniu. Siły i środki sceny europejskiej na przełomie XX i XXI wieku2003Tower Press
Żurowski, Andrzej, red.Państwowy Teatr Wybrzeże 1986-19961996
Augen Blicke Der Kunst / Moments of Art2003Leica Gallery Tokyo
London Theatre. An authoritative guide book to London theatres compiled by the British Centre of the International Theatre Institute1980London Transport
110 lat Teatu Narodowego im. Iwana WazowaTrand OS
Krystyna Zachwatowicz1992Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Rymkiewicz, Ewa i Witold Maj, red.Teatr Narodowy założony w roku 1765. Kronika sezonów 1980/81, 1981/82Teatr Narodowy
Scena 2-3 (44-45)/2006
Scena 5 (25)/2002
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 35/2000
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 36/2000
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 43-44/2001
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 43-44/2001
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 46/2001
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 69/2005
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 79-80/2007
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 78/2007
Teatr nr 11-12/2004
Teatr nr 12/2000
Teatr nr 1-2/2004
Teatr nr 3/2004
Teatr nr 7-8/2005
Teatr nr 10/2008
Teatr nr 6/2008
Teatr nr 7-8/2009
Teatr nr 9/2008
Teatr nr 5/2007
Teatr nr 6/2007
Teatr nr 11/2007
Teatr nr 12/2007
Teatr nr 7-8/2013
Teatr nr 5/2001
Teatr nr 6/2009
Teatr nr 6/2006
Teatr nr 6/2006
Teatr nr 4/2007
Teatr nr 1/2008
Teatr nr 2/2007
Teatr nr 12/2006
Teatr nr 7-8/2008
Teatr nr4/2013
Teatr nr 9/2006
Teatr nr 9/2006
Teatr nr 11/2006
Teatr nr 11/2006
Notatnik teatralny 78-79/2015
Notatnik teatralny 54-55/2009
Notatnik teatralny 72-73/2013
Notatnik teatralny 36-37/2005
Notatnik teatralny 84-85/2017
Notatnik teatralny 74/2013-2014
Notatnik teatralny 62-63/2011
Teatr nr 9/2020
Teatr nr 4-6/2005
Teatr nr 3/2020
Teatr nr 7-8/2020
Teatr nr 5/2020
Teatr nr 11/2019
Teatr nr 12/2019
Kwartalnik teatralny 3/1/2002-2003
Kwartalnik teatralny 2/2002
Pamiętnik teatralny 3 (251)/2014
New Theatre Quarterly 19 V.19/1989
New Theatre Quarterly 112 XXVIII.4/2012
New Theatre Quarterly 98 XXV.2/2009
Journal of Theatre and Drama 3/1997
Journal of Theatre and Drama 7-8/2001-2002
Journal of Theatre and Drama 2/1996
Journal of Theatre and Drama 1/1995
Journal of Theatre and Drama 4/1998
Theatre Research International vol. 35, nr 1/2010
Theatre Research International vol. 35, nr 2/2010
Theatre Research International vol. 35, nr 3/2010
Ciechowicz, Jan i Joanna Puzyna-Chojka, red.Teatr i postęp. Kontrapunkt 20082009Teatr Lalek „Pleciuga”
Judkowiak, Barbara, Elżbieta Nowicka i Barbara Sienkiewicz, red.Poznańskie studia polonistyczne. Seria literacka: Aktor w świecie i teatrze1998Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Duniec, Krystyna i Joanna Krakowska-Narożniak, red.Rzeczy teatralne: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Instytuty teatralne w Europie. Nr 12, wiosna 20032003Zakład Historii i Teatru Instytutu Sztuki PAN
Ade Teatro no 88/2001
The Theatres Trust Newsletter. Issue No. 46/1997
The Theatres Trust Newsletter. Issue No. 48/1998
The Theatres Trust Newsletter. Issue No. 49/1998

autortytułrokwydawca
Abramowicz, Małgorzata, oprac.Obrazy przestrzeni. Pracownia scenografii prof.. Andrzeja Markowicza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku2011Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Aldridge, AlanThe Beatles v pisnich a v obrazech1969Panton
Alpatov, M.V. Early Russian Icon Painting1974
Antonova, Irina, ed.Masterpieces from the Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow1982Sovetsky Khudozhnik Publishers
Antonova, Irina, ed.The Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow. Painting1983Aurora Art Publishers
Apollinaire, GuillaumeKubiści. Rozważania estetyczne1967Wydawnictwo Literackie
Arnheim, RudolfSztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka2004Słowo / obraz terytoria
Arszyński, Marian i Marian Kutzner, red.Braniewo, Frombork, Orneta i okolice. Tekst1980Polska Akademia Nauk
Arszyński, Marian i Marian Kutzner, red.Braniewo, Frombork, Orneta i okolice. Ilustracje1981Polska Akademia Nauk
Auslander, PhilipPerforming glam rock. Gender & theatricality in popular music2006The University of Michigan Press
Baltrušaitis, JurgisAnamorfozy albo Thaumaturgus opticus / Archiwum wyobraźni t. 22009Słowo / obraz terytoria
Bałus, WojciechGotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku2011Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Baniewicz, ElżbietaGajos2013Marginesy
Baranowicz, ZofiaPolska awangarda artystyczna 1918-19391979Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Barucki, TadeuszMała Encyklopedia Architektury: Maciej Nowicki1980Arkady
Baumgart, Anna i Andrzej TurowskiZdobywcy słońca (film). Parowóz dziejów2012Książka i Prasa
Baumgarth, ChristaFuturyzm1978Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Belina-Johnson, Anastasia, ed.A musician divided: André Tchaikowsky in his own words2013Toccata Press
Belloni, Emanuela, ed.Il rumore del tempo. Gaetano Pesce2005Charta
Berghaus, GünterAvant-garde Performance. Live Events and Electronic Technologies2005Palgrave Macmillan
Białostocki, JanDürer1956Wydawnictwo „Sztuka”
Białostocki, JanDürer1956Wydawnictwo „Sztuka”
Białostocki, JanTeoretycy, pisarze i artyści o sztuce. 1500-16001985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Białostocki, JanHistoria sztuki wśród nauk humanistycznych1980Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Białostocki, JanSymbole i obrazy w świecie sztuki, t. I1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Białostocki, JanSymbole i obrazy w świecie sztuki, t. II1982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Białostocki, Jan i in., red.Tessera. Sztuka jako przedmiot badań. Na jubileusz Profesora Mieczysława Porębskiego1981Wydawnictwo Literackie
Białostocki, Jan, red.Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r.1978Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Białostocki, Jan, red.O ikonografii świeckiej doby humanizmu. Tematy-symbole-problemy1977Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Białostocki, Jan, red.Myśl o sztuce i sztuka XVII-XVIII wieku1970Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Bignell, Jonathan, ed.Media Semiotics: An Introduction2003Manchester University Press
Bochnak, AdamHistoria Sztuki Nowożytnej. Tom I1970Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Boczkowska, AnnaTriumf Luny i Wenus. Pasja Hieronima Bosch1980Wydawnictwo Literackie
Bogucki, JanuszRozmowy o sztuce1958Wydawnictwo Literackie
Boros, Grzegorz, red.Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej2017słowo/obraz terytoria
Branigan, EdwardNarrative comprehension and film1996Routledge
Broniewski, TadeuszHistoria Architektury dla wszystkich: Architektura średniowiecza.1964Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Brown, J. Carter and Diane Kelder, eds.Great Masters of French ImpressionismCrown Publishers Inc.
Buckholz, WilliamUnderstand rap. Explanations of confusing rap lyrics you & your grandma can understand2010Abrams Image
Burckhardt, JakubKultura odrodzenia we Włoszech1965Czytelnik
Carlson, MarvinPerformans2007Wydawnictwo naukowe PWN
Carroll, Margaret D.Painting and Politics in Northern Europe. Van Eyck, Bruegel, Rubens, and Their Contemporaries2007The Pennsylvania State University Press
Caughie, JohnTelevision Drama. Realism, Modernism, and British Culture2000Oxford University Press
Chamberlin, Dennis, fot.Między Wami Polakami1992Wydawnictwo Znak
Chippindale, Christopher and Paul S.C. Taçon, eds.The Archeology of Rock-Art1998Cambidge University Press
Chojnacka, HalinaFajanse polskie XVIII-XIX wieku1981Krajowa Agencja Wydawnicza
Chrościcki, LeonPorcelana – znaki wytwórni europejskich1974Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Chrzanowski, TadeuszDziałalność artystyczna Tomasza Tretera1984Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Chudzikowski, AndrzejKrajobraz holenderski1957Wydawnictwo „Sztuka”
Ciechowicz, Jan i Tadeusz Szczepański, red.Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku1997Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Ciesielska, Joanna i Agata Smalcerz, red.Sztuka kobiet2000Galeria Bielska BWA
Couchoud, Jean PaulSztuka francuska II1981Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Couchoud, Jean PaulSztuka francuska I1981Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Curtis, TonyLyle Antiques Price Guide. A special selection from the 1999 edition.1999Period Living & Traditional Homes
Czermińska, MałgorzataGotyk i pisarze. Topika opisu katedrysłowo/obraz terytoria
Czyżewski, Stefan i Piotr SitarskiKamera-światło-montaż2001Rabid
Davies, StephenThe philosophy of art2006Blackwell Publishing
de Jongh, E.Questions of meaning. Theme and motif in Dutch seventeenth-century painting2000Primavera Pers
Debry, RegisStary Testament w arcydziałach malarstwa2004Świat Książki
Debry, RegisNowy Testament w arcydziałach malarstwa2004Świat Książki
Dettloff, Szczęsny i in., red.Wit Stwosz. Ołtarz Krakowski1964Oficyna Wydawnicza Auriga
Deutsche, RosalynEvictions. Art and spatial politics2002The Mit Press
Dmochowski, ZbigniewDzieła architektury w Polsce1956Alma Books
Dobrowolski, TadeuszRzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce. Ze studiów nad importem włoskim i świadomością estetyczną1974Ossolineum
Drecka, WandaKulmbach1957Wydawnictwo „Sztuka”
Duby, GeorgesCzasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-14201986Państwowy Instytut Wydawniczy
Duda-Gracz, JerzyMy, Polacy2011Conspero
Dymna, Renata i Małgorzata WendrychowskaForma otwarta. Szkic o plastyce teatralnej Mariana Kołodzieja
Dziamski, GrzegorzAwangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu1995Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Dziamski, GrzegorzSztuka u progu XXI wieku2002Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Eco, UmbertoSztuka i piękno w średniowieczu1994Znak
Ede, SianArt & science2008I.B.Tauris
Edwards, PaulHow to rap. The art and science of the hip-hop mc2009Chicago review press
Ernst, BrunoThe Magic Mirror of M.C. Escher1985Tarquin Publications
Estreicher, KarolHistoria sztuki w zarysie1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Fabijańska-Przybytko, KrystynaMorze w malarstwie polskim1990Wydawnictwo Morskie Gdańsk
Fiske, John and John HartleyReading Television1996Routledge
Fleming, John, Hugh Honour and Nikolaus PevsnerA Dictionary of Architecture1972Penguin Books
Foster, HalThe return of the Real1996Massachusetts Institute of Technology
Foster, Hal, ed.The anti-aesthetic. Essays on postmodern culture1998The New Press
Franits, WayneDutch Seventeenth-Century Genre Painting2008Yale University Press
Franits, Wayne E.Paragons of Virtue. Women and Domesticity in Seventeenth-Century Dutch Art1995Cambridge University Press
Freeland, CynyhiaBut is it art?2001Oxford University Press
Fromentin, EugeneMistrzowie dawni1956Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Garbicz, Adam i Jacek KlinowskiKino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż druga 1950-19591987Wydawnicwo Literackie
Garde-Hansen, JoanneMedia and memory2011Edinburgh University Press
Genaille, RobertSztuka flamandzka i belgijska1976Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Genaille, RobertSłownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego1975Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Gębarowicz, MieczysławPoczątki malarstwa historycznego w Polsce1981Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Giltaij, Jeroen, ed.Senses and Sins. Dutch Painters of Daily Life in the Seventeenth Century2005Hatje Cantz Publishers
Ginzburg, Ralph, ed.Picasso’s Erotic GravuresAvant-garde
Giżycki, MarcinSłownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku2002słowo/obraz terytoria
Glancey, JonathanNigel Coates. Body Buildings and City Scapes1999Thames & Hudson
Gobin, MauriceR. P. Bonington (1802-1828)1955Les Maitres
Godzic, WiesławTelewizja jako kultura2002Rabid
Goldberg, Rose Lee Performance Art. From futurism to the present2001Thames & Hudson
Grabska, Elżbieta i Tadeusz S. Jaroszewski, red.Dzieła czy kicze1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Gradowski, MichałDawne złotnictwo. Technika i terminologia1984Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Green, Malcolm, ed.Brus, Muehl, Nitsch, Schwarzkogler. Witings of the Vienna Actionists1999Atlas Press London
Greene, RachelInternet Art2004Thames & Hudson
Grochala, Bożena, red.Andrzej Dudziński1996Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Gronberg, T. A., ed.Manet. A Retrospective1990Park Lanr
Gutowski, MaciejKomizm w polskiej sztuce gotyckiej1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Gwóźdź, AndrzejTechnologia widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders2004TaiWPN Universitas
Hagen, Margaret A. Varietes of realism. Geometries of representational art1986Cambridge University Press
Hani, JeanSymbolika świątyni chrześcijańskiej1998Znak
Harasimowicz, Jan, red.Sztuka miast i mieszczaństwa XV-XVIII wieku w Europie Środkowowschodniej1990Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Harris, JonathanThe New Art History. A critical introduction2001Routledge
Hauser, ArnoldSpołeczna historia sztuki i literatury1974Państwowy Instytut Wydawniczy
Hayward, SusanCinema Studies. The Key Concepts2006Routledge
Helman, Alicja; Ostaszewski, JacekHistoria myśli filmowej. Podręcznik2007słowo/obraz terytoria
Herrmann, LukeJ.M.W. Turner 1775-18511963Methuen&Co LTD
Herzfelde, WielandJohn Heartfield. Leben und Werk1962Veb Verlag der Kunst
Hockney, DavidWiedza Tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów2006Universitas
Hodge, SusieWhy your five year old could not have done that2012Thames & Hudson
Honour, HughNeoklasycyzm1972Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Hopkins, DavidAfter Modern Art 1945-20002000Oxford University Press
Hrankowska, Teresa, red.Sztuka a erotyka1995Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Hrankowska, Teresa, red.Sztuka około roku 16001974Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Hrankowska, Teresa, red.Myśl o sztuce1976Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Hrankowska, Teresa, red.Sztuka 2 połowy XIX wieku1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Ikonnikow, Andrzej W.Od architektury nowoczesnej do postmodernizmu1982Arkady
Impelluso, LuciaNature and Its Symbols2003The J. Paul Getty Museum
Ironside, RobinPainting since 19391947The British Council
Irvins Jr, William M. Art & Geometry. A Study In Space Intuitions1964Harvard University Press
Jakimowicz, IrenaWitkacy, Chwistek, Strzemiński. Myśli i obrazy1978Arkady
Jakimowicz, TeresaTemat historyczny w sztuce epoki ostatnich Jagiellonów1985Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Jamroziakowa, AnnaZ Labiryntu w Labirynt. O twórczości Antoniego Zydronia1995Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Janicka, Bożena i Krystyna JandaGwiazdy mają czerwone pazury1998Wydawnictwo W.A.B.
Janicka, KrystynaŚwiatopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki1985Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Janson, H. W.History of Art1964Prentice-Hall
Jaroszewski, Tadeusz S. O siedzibach neogotyckich w Polsce1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Jencks, CharlesLe Corbusier – tragizm wspólczesnej architektury1982Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Jendryszko, Małgorzata, red.Rafael2006Rzeczpospolita
Kaleciński, Marcin i Małgorzata Waller, red.Dialog Mistrzów. Callot – Goya – Tiepolo / The Masters’ Dialogue. Callot – Goya – Tiepolo 2012Muzeum Narodowe w Gdańsku
Kalinowski, K. i A. S. Labuda, red.Artium Quaestiones VII1995Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kalinowski, LechSpeculum artis. Treść dzieła sztuki średniowiecza i renesansu1989Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kalinowski, Lech, oprac.Max Dvořák i jego teoria dziejów sztuki1974Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kamieńska, Zofia, red.Polskie szkło do połowy 19. wieku1974Ossolineum
Karpowicz, MariuszSztuka polska XVII wieku1975Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Karpowicz, MariuszSztuka oświeconego sarmatyzmu1986Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kawiecki, Piotr i Józef Tarnowski, red.Aksjologiczne spektrum sztuki. 3. Estetyczne przestrzenie2005Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Keyssner, GustavThoma. Eine auswahl aus dem Lebenswerk des Meisters1922Deutsche Verlags Anstalt
Kębłowska-Ławniczak, EwaFrom Concept-City to City Experience. A Study in Urban Drama2013Oficyna Wydawnicza Atut
Kępiński, ZdzisławImpresjoniści. U źródeł swych obrazów1976Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Kimball, RogerThe rape of the masters. How political correctness sabotages art.2004Encounter Books
Kivy, Peter, ed.The Blackwell Guide to Aesthetics2005Blackwell Publishing
Kluszczyński, Ryszard W.Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej1999Rabid
Kłosińska, JaninaSztuka bizantyjska1975Wiedza Powszechna
Konefał, Sebastian JakubKino islandii. Tradycja i ponowoczesność2016Wydawnictwo w Podwórku
Kopaliński, WładysławOpowieści o rzeczach powszednich1990Instytut Wydawniczy, Nasza Księgarnia
Koperski, Jerzy, red.Dziecko. Prace nagrodzone i wyróżnione w ogólnopolskim konkursie literackim i fotograficznym ogłoszonym z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka1983Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Kościukiewicz-Roeding, Elżbieta, red.Kołodziej w skali 1:201990Muzeum Narodowe w Gdańsku
Kowalczyk, IzabelaCiało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90.2002Wydawnictwo Sic!
Kozakiewicz, Stefan, red.Słownik terminologiczny sztuk pięknych1976Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kracauer, SiegfriedTeoria filmu2008słowo/obraz terytoria
Krakowska, EwaSzkice z pamięci2009Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Krier, LéonArchitektura wspólnoty2011Słowo / obraz terytoria
Krims, AdamRap music and the poetics of identity2003Cambridge University Press
Kuczyńska, AlicjaPiękno. Mit i rzeczywistość1977Wiesza Powszechna
Kurowska, Barbara, red.Andrzej Pągowski. Ilustrując filmy2013Muzeum Kinematografii
Kuryłek, DominikPolska sztuka współczesna z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie2011Muzeum Narodowe w Krakowie
Kuspit, DonaldKoniec sztuki2006Muzeum Narodowe w Gdańsku
Kwiatkowski, AleksanderFilm skandynawski1986Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Lam, WładysławMalarstwo na przestrzeni stuleci1972Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Latour, Stanisław, red.Ratusz w miastach północnej Europy1997Nadbałtyckie Centrum Kultury
Lee, AlexanderThe Ugly Renaissance. Sex, Disease and Excess in an Age of Beauty2014Random House
Lee, Pamela M. Chronophobia. On time in the art of the 1960s2004Massachusetts Institute of Technology
Lemière, AlainArt Japonais. IV. L`Estample1958Fernand Hazan
Liepe-Levinson, KatherineStrip show. Performances of gender and desire2002Routledge
Ligocki, AlfredSztuka renesansu1973Wiedza Powszechna
Lileyko, JerzyA Companion Guide to the Royal Castle in Warsaw1980Interpress
Lipchitz, JacquesAmedeo Modigliani (1884-1920)1954Harry N. Abrams
Lippincott, Kristen et al.The story of Time1999Merrel Holberton
Loewinson-Lessing, V., ed.Rembrandt. Paintings from Soviet Museums1971Aurora Art Publishers
Lukken, Gerald and Mark SearleSemiotics and church architecture1993Kok Pharos Publishing House
Łętowski, JanuszPrzewodnik płytowy1997Twój Styl
Łotman, JurijSemiotyka filmu1983Wiedza Powszechna
Łotman, JurijSemiotyka filmu1983Wiedza Powszechna
Madsen, Stephen TschudiArt Nouveau1977Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Magnien, AlineRodin and eroticism2016Rodin Museum, Hermann
Majdecki, LonginHistoria ogrodów1972Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Manning, JohnThe Emblem2002Reaktion Books
Marazov, Ivan, Tatyana Shalganova and Oksana MinaevaCrossroads of cultures. Art on Bulgarian Territories. Prehistory, Antiquity, The Middle Ages2009Lettera Publishers
Massowa, ZbigniewAngielska rzeźba alabastrowa z XIV-XV wieku w zbiorach polskich1996Muzeum Narodowe w Gdańsku
Matzigkeita, Michael, red.Christof Heyduck2003Theatermuseum Düsseldorf
Maurin Białostocka, JolantaVan Eyck1957Wydawnictwo „Sztuka”
McDonald, HelenErotic Ambiguities. The female nude in art2001Routledge
McNair, BrianSeks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania2004Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza
Mey, KerstinArt & obscenity2007I.B.Tauris
Meyer, PeterHistoria sztuki europejskiej1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Męźnicka, MariaDaniel Chodowiecki`s Anglicana in the Gdańsk Library1967Wydawnictwo Morskie
Micińska, Anna i Urszula Kenar, red.Stanisław Ignacy Witkiewicz: wiersze i rysunki1977Wydawnictwo Literackie
Miglietti, Francesca Alfano Extreme Bodies. The use and abuse of the body in art.2003Skira Editore S.p.A.
Miłobędzki, AdamArchitektura Polska XVII wieku. Tom 11980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Miłobędzki, AdamArchitektura Polska XVII wieku. Tom 21980Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Mitchell, W. J. T., ed.Art and the public sphere1992The University of Chicago Press
Morris, RobertUwagi o rzeźbie. Obiekty, instalacje, filmy2010Muzeum Sztuki w Łodzi
Moseley, CharlesA Century of Emblems. An Introductory Anthology1989Scolar Press
Mulryne, J.L., Maria Ines Aliverti and Anna Maria Testaverde, eds.Ceremonial Entries in Early Modern Europe. The Iconography of power2015Ashgate Publishing
Murch, WalterW mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego2006Wydawnictwo Wojciech Marzec
Murray, Peter & LindaA dictionary of art and artists1972Penguin
Nader, LuizaKonceptualizm w PRL2009Fundacja Galerii Foksal
Nasar, Jack L., ed.Environmental Aesthetics. Theory, research & applications1988Cambidge University Press
Naylor, GillianBauhaus1977Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Nead, LyndaThe Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality1992Routledge
Neret, GillesErotica universalis. From Pompeii to Picasso2017Taschen
Neverov, O., ed.Antique Intaglios. In the Hermitage Collection (wyd. dwujęz. Niem/ros)1976Aurora Art Publishers
Nevezhina, V. M., red.Rysunek holenderski XVII wieku (w jęz. ros.)1974Sztuka Moscwa
Nowak, Katarzyna, oprac.Manggha. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej2005Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej
Omilanowska, Małgorzata, red.Znaczenie architektury / architektura znaczeń2019Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Osęka, AndrzejMitologie artysty1975Państwowy Instytut Wydawniczy
Osiecka, MonikaFragmenty lustra2011Słowo / obraz terytoria
Ostrowicki, Michał, red.Estetyka reklamy2002Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst
Paić, ŽarkoDalibor Martinis: Octobrska reevaluacija / October Re-evaluation2007Zavod PA.R.A.S.I.T.E
Panofsky, ErwinStudia z historii sztuki1971Państwowy Instytut Wydawniczy
Panofsky, ErwinMeaning in the visual arts1955Doubleday Anchor Books
Paparoni, DemetrioEretica. The Transcendent and the Profane in contemporary Art2006Skira Editore S.P.A.
Pasierb, Janusz St.Ochrona zabytków sztuki kościelnej1971Pallottinum
Pasierb, Janusz St.Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu1969Akademia Teologii Katolickiej
Pavel, JakubSztuka czechosłowacji1986Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Pawlak, Adam, red.Kazimierz KalkowskiGraffiti s.c.
Pazura, StanisławDe gustibus. Rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego.1981Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Pedoe, DanGeometry and the visual arts1976Dover Publications
Pelc, JanuszSłowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych2002Universitas
Pesce, GaetanoGaetano Pesce. Matter of time2007Architectural Digest
Petrič, EvaWEBBING2018Drava, Klagenfurt
Pevsner, NikolausPionierzy współczesności. Od Williama Morrisa do Waltera Gropiusa1978Wydawnictwo artystyczne i filmowe
Pieńkos, Jolanta i Małgorzata Jurkiewicz, red.Teatr niemożliwy. Performatywność w sztuce Pawła Althamera, Tadeusza Kantora, Katarzyny Kozyry, Roberta Kuśmirowskiego i Artura Żmijewskiego2006Kunsthalle Wien, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Piertovna Chubova, Anna Sztuka krajów i ludów świata: Sztuka etruska – obraz, rzeźba, sztuki użytkowe1972
Piotrowski, PiotrZnaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku2011Dom Wydawniczy Rebis
Pippal, MartinaA short history of art in Vienna2001C. H. Beck
Pokora, JakubSztuka w służbie reformacji. Śląskie ambony 1550-16501982Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Poprzęcka, MariaAkademizm1977Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Poprzęcka, Maria i Wiktor JerofiejewŁazienki – pamięć i niepamięć. Natura wolności2014Muzeum Łazienki Królewskie
Poprzęcka, Maria, red.Obraz między kultem a lękiem2015Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński
Poprzęcka, Maria, red.Ikonografia Romantyczna1977Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Poprzęcka, Maria, red.Sztuka dzisiaj2002Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Porębski, MieczysławSztuka naszego czasu. Zbiór szkiców i artykułów krytycznych z lat 1945-19551956Wydawnictwo Sztuka
Potocka, Maria Anna, red.Publiczna przestrzeń dla sztuki? / Öffentlicher Raum für Kunst?2003Bunkier Sztuki i autorzy
Poynor, RickNigel Coates. The City in Motion1990Rizzoli
Prezbiter, TeofilDiversarum Artium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych1998Tyniec. Wydawnictwo Benedyktynów
Przywara, Andrzej i Adam Szymczyk, red.Gry lalki. Hans Bellmer. Katowice 1902 – Paryż 19751998słowo/obraz terytoria
Quignard, PascalNoc seksualna2008Słowo / obraz terytoria
Rachleff, Owen S.Okultyzm w sztuce1993Penta
Rawson, PhilipL`art érotique de l`Inde1977Chêne
Read, HerbertSens sztuki1965Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Reeves, Byron i Nass CliffordMedia i ludzie2000Państwowy Instytut Wydawniczy
Reiss, J. W.Mała historia muzyki1965Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Rewald, JohnPaul Gauguin (1848-1903)1954Harry N. Abrams
Rice, D. Talbot The background of art1939Thomas Nelson and sons
Rizzi, RenatoIl Daimon di Architettura. Theoria – Eresia2006Pitagora Editrice Bologna
Rizzi, RenatoMassimo Scolari. Teoria in Opera2000Arsenale Editrice
Rizzi, Renatola Pedemontana Veneta. Il divino del paesaggio: economia della forma2007Pro-Tec.O
Rizzi, RenatoJohn Hejduk. Incarnatio2010Marsilio Editori
Rostworowski, MarekRembrandta przypowieść o miłosiernym Samarytaninie1980Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Rostworowski, MarekWędrowny Sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim1990Wydawnictwo Interpress
Rothenstein, JohnBritish Art since 19001962Phaidon
Rothman, WilliamThe „I” of the camera. Essays in film criticism, history, and aesthetics1989Cambridge University Press
Rudova, MariaChinese Popular Print1988Aurora Art Publishers
Rush, MichaelNew media in Art2005Thames&Hudson
Ruskin, JohnSztuka. Społeczeństwo. Wychowanie. Wybór pism1977Ossolineum
Russell, John and Suzi GablikPop Art Redefined1970Praeger Publishers
Ryszkiewicz, AndrzejFrancusko-polskie związki artystyczne1967Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Rzepińska, MariaHistoria koloru w dziejach malarstwa europejskiego1983Wydawnictwo Literackie
Savatier, ThierryPoczątek świata. Historia obrazu Gustave`a Courbeta2014słowo/obraz terytoria
Schaeffer, BogusławKompozytorzy XX wieku. Tom I1990Wydawnictwo Literackie
Schaeffer, BogusławKompozytorzy XX wieku. Tom II1990Wydawnictwo Literackie
Schäffer, BogusławHistoria muzyki – style i twórcy1979Biblioteka Problemowa
Schneider, NorbertStill Life1994Taschen
Schröder, Klaus Albrecht und Christof MetzgerBosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt. Meisterwerke der Albertina2013Albertina
Schulz, BrunoXięga Bałwochwalcza1988Interpress
Siedlecka, WiesławaPolskie zegary1974Ossolineum
Sitkiewicz, Paweł i Piotr DumałaDumała2012Słowo. Obraz. Terytoria
Sodoma, Gianfranco, ed.Infernal grotesque. Classical paintings of hell, demons, witchcraft and death2016Deicide Press
Stam, RobertLiterature through film. Realism, magic and the art. Of adaptation2005Blackwell Publishing
Stam, Robert, Robert Burgoyne andSandy Flitterman-LewisNew vocabularies in film semiotics. Structuralism, post-structuralism and beyond1999Routledge
Starzyński, JuliuszPięć wieków malarstwa polskiego1952Państwowy Instytut Wydawniczy
Stępień, HalinaMalarstwo Maksymiliana Gierymskiego1979Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Stoichita, Victor I. Krótka historia cienia2001Universitas
Strzemiński, WładysławTeoria widzenia1969Wydawnictwo Literackie Kraków
Szcepański, Tadeusz i Bogusław Żyłko, red.Cudowny kinemo2001słowo/obraz terytoria
Szyłak, JerzyKomiks: świat przerysowany1998słowo/obraz terytoria
Świechowski, Zygmunt, red.Sztuka Pomorza Zachodniego1973Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Świeszewski, MaciejOstatnia Wiczeża 1995-20052006Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Tabakowska, Elżbieta, red.Ikoniczność znaku. Słowo-przedmiot-obraz-gest2006Universitas
Tatarkiewicz, WładysławEstetyka nowożytna 1400-17001967Ossolineum
Tatarkiewicz, WładysławDzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne1975Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Thompson, JonJak czytać malarstwo współczesne. Od Courbeta do Warhola2006Universitas
Thornham, Sue and Tony PurvisTelevision drama. Theories and identities2005Palgrave Macmillan
Toeplitz, JerzyHistoria sztuki filmowej, t. IV, 1934-19391969Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Toeplitz, JerzyDwadzieścia pięć lat filmu Polski Ludowej1969Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Tomkiewicz, WładysławPiękno wielorakie. Sztuka baroku1971Wiedza Powszechna
Townsend, ChrisRapture. Art`s seduction by fashion since 19702002Thames & Hudson
Trzeciak, PrzemysławHistoria, psychika, architektura1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Tummers, Anna, Elmer Kolfin and Jasper HillegersThe Art of Laughter. Humour in Dutch Paintings of the Golden Age2018Waanders Uitgeveers
Turowski, AndrzejW kręgu konstruktywizmu1979Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Turowski, AndrzejBudowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej2000Universitas
Turowski, AndrzejSztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej2012Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Tuszewski, JerzyParadoks o słowie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej2002Wydawnictwo Adam Marszałek
van Eck, Caroline and Stijn Bussels, eds.Theatricality in Early Modern Art and Architecture2011Wiley-Blackwell
van Suchtelen, ArianeJan Steen`s Histories2018Mauritshuis
Vanhaelen, Angela and Bronwen Wilson, eds.The Erotics of Looking. Early Modern Netherlandish Art2014Wiley-Blackwell
Vanhaelen, Angela and Bronwen Wilson, eds.The Erotics of Looking. Early Modern Netherlandish Art2014Wiley-Blackwell
Varriano, JohnFood and Art in Renaissance Italy2009University of California Press
Vergine, LeaWhen trash becomes art2007Skira
Vicat Cole, RexPerspective for artists1976Dover Publications Inc.
Wadley, NicholasStefan ThemersonCambridge University Press
Wadley, Nicholas, ed.The Drawings of Franciszek Themerson1991Gaberbocchus Press
Waldorff, Jerzy Sekrety Polihymnii1957Iskry
Walicki, MichałHans Memling. Sąd Ostateczny1990Auriga
Walicki, MichałVermeer1956Wydawnictwo „Sztuka”
Walker, John A. Art & outrage. Provocation, controverst and the visual arts1999Pluto Press
Waltoś, StanisławGrabież ołtarza Wita Stwosza2015Wolters Kluwer
Watson, GrayArt & sex2008I.B.Tauris
Watson, GrayArt & sex2008I.B.Tauris
West, T. W.Architecture in England1966The English Universities Press Ltd
Westermann, MariëtA Worldly Art. The Dutch Republic 1585-17182007Yale UP
Whitfield, PeterThe Mapping of the Heavens1995The British Library
Whybrow, NicolasArt and the city2011I.B.Tauris
Więcek, AdamDzieje sztuki medialierskiej w Polsce1989Wydawnictwo Literackie Kraków
Wilcox, Claire, ed.Radical Fashion2001V&A Publications
Williams, LindaHard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”2010słowo/obraz terytoria
Wisłocki, Jerzy, red.Interpretacja dzieła sztuki. Studia i dyskusje1976Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wither, GeorgeA Collection of Emblemes1989Scolar Press
Witkiewicz, Stanisław IgnacyNowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne1959Państwowe Wydawnictwo Naukowe
WitruwiuszO architekturze ksiąg dziesięć1999Prószyński i s-ka
Witz, IgnacyPlastycy Wybrzeża1969Wydawnictwo Morskie Gdańsk
Wojciechowski, AleksanderMłode malarstwo polskie 1944-19741975Ossolineum
Woźniakowski, JacekCzy artyście wolno się żenić?1978Państwowy Instytut Wydawniczy
Wójcicki, KrzysztofRozmowy z Mokwą1989Wydawnictwo Morskie Gdańsk
Wright, AlisonFrame Work. Honour and Ornament in Italian Renaissance Art2019Yale University Press
Zaniewski, Wojciech, red.Malarskie Widzenie1994ZPAMiG
Zeidler-Janiszewska Anna, red.Estetyczne przestrzenie współczesności1996Inter Graf
Zwolińska, Krystyna i Zasław MalickiMały słownik terminów plastycznych1974Wiedza Powszechna
Żurowski, Józef i Jan Stanisław GąsiorowskiHistoria sztuki: Sztuka prehistoryczna Europy; Sztuka starożytna1934Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Western European Painting. In the Hermitage Museum1972Aurora Art Publishers
Italian Painting. The Hermitage1984Aurora Art Publishers
Rosyjskie malarstwo ikonowe1991Oficyna Wydawnicza Interim
Biblia w malarstwie1990Penta
Eseje i noty. Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do Początku XX wieku2015Muzeum Narodowe w Gdańsku
Rembrandt, Rubens i Inni (wyd. dwuję. – pl/ang)1999Międzynarodowe Centrum Kultury
Emotions. Pain and pleasure in Dutch painting of the Golden Age2014nai010 publishers
Piero della Francesca2006Rzeczpospolita
Bruegel2006Rzeczpospolita
Przewodnik po Drezdeńskiej Galerii Obrazów Mistrzów DawnychPaństwowe Zbiory Sztuki Drezno
Maria Teresa Kuczyńska2006Państwowa Galeria Sztuki
Warszawa. Jesień 19392005Polskapresse sp z o. o.
Encyclopedia of world art. Volume X1958McGraw-Hill Book Company INC.
Encyclopedia of world art. Volume XI1958McGraw-Hill Book Company INC.
Encyclopedia of world art. Volume IX1958McGraw-Hill Book Company INC.
Old Russian Painting1965Soviet Artist Publishing House
Knaurs Kulturführer in Farbe Bundesrepublik Deutchland1985Droemer Knaur
Moje podróże: Włochy1988Krajowa Agencja Wydawnicza
Welt der Kunst. Jan van Eyck1978Henschelverlag Berlin
Henry Moore. Volume Two. Sculpture and Drawings 1949-19541965Percy Lund, Humphries & Company Ltd
Leonas Katinas1973Leidykla „Vaga”
Dwieście lat malarstwa amerykańskiego1976Muzeum Narodowe Warszawa
Pissarro. Masters of World Painting1973Aurora Art Publishers
Contemporary Art Evening Auction. London 13 October 20112011Sotheby`s
Contemporary Art Day Auction. London 14 October 20112011Sotheby`s
Malarstwo hiszpańskie dwudziestego wieku1973P. Pracownie Sztuk Plastycznych
Ermitaż. Rysunki1961Państwowe Wydawnictwo Sztuk Pięknych Moskwa
Ermitaż1964Radzieckie Wydawnictwo Artysta
Henry Moore. Wystawa rzeźb i rysunków Henry Moore’a1959Zachęta
ZeNONA Cyplik-Olejniczak2015Fundacja TRES
Splendors of the Past. Lost Cities of the Ancient World1988Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Panoptikum nr 3 (10) / 2004
Roger-Marx, ClaudeLes Centalions de Saint Antoine1936La Renassance
Sztuka 3/1989
Projekt 202-203/1995

autortytułrokwydawca
Brzóska, Agata i Katarzyna Steńczyk, red.Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense (1991-2011)2011Wydawnictwo slowo/obraz terytoria, Fundacja Theatrum Gedanense
Ciechowicz, Jan i Anna Ratkiewicz, red.Gdańsk jest teatrem2006Fundacja Theatrum Gedanense, słowo/obraz terytoria
Ciechowicz, Jan i Zbigniew Majchrowski, red.Od Shakespeare`a do Szekspira1993Fundacja Theatrum Gedanense, Centrum Edukacji Teatralnej, Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Ciechowicz, Jan, red.Konkurs Szekspirowski wczoraj i dziś1997Fundacja Theatrum Gedanense
Dąbrowski, Tadeusz, red.Henryk Cześnik and His Poets2016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Gostyńska, Maria i Anna Ratkiewicz-Syrek, red.Hamlet dwóch czasów 1602-20122012Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Grzanka, Jan, red.Reminiscencje Festiwalowe, T. 12019Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
Grzanka, Jan, red.Reminiscencje Festiwalowe, T. 12019Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
Grzybowska, Agata, red.Teatr Dwóch Czasów. Gdański Teatr Szekspirowski (1635-2014)2014Gdański Teatr Szekspirowski
Kubińska, Olga i Ewa Nawrocka, red.Gry w Szekspira. Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich / Playing games with Shakespeare. Contemporary Reception of Shakespeare in the Baltic Region2004Fundacja Theatrum Gedanense
Lemańska, Katarzyna i Anna Szynkaruk-Zgirska, red.Z pomocą Muz. 25 lat Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku2021Gdański Teatr Szekspirowski
Limon, Jerzy Teatr dwóch czasów. Spacer po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim / A Theatre of Two Times. A Stroll Around the Gdańsk Shakespeare Theatre 2016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Limon, Jerzy Teatr dwóch czasów. Spacer po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim / A Theatre of Two Times. A Stroll Around the Gdańsk Shakespeare Theatre 2016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Limon, Jerzy and Agnieszka Żukowska, eds.Theatrical Blends. Art in the Theatre. Theatre in the Arts2010FTG, słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy and Agnieszka Żukowska, eds.An Atomizing Theatre2014słowo/obraz terytoria, Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Limon, Jerzy i Agnieszka Żukowska, red.Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru2011FTG, słowo/obraz terytoria
Limon, Jerzy, Małgorzata Grzegorzewska and Jacek Fabiszak, eds.Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska2012Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GTS, FTG
Świąder-Puchowska, Barbara, red. Planeta Szekspir. Druga dekada Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku 2007-20162016Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense
Tylicki, Jacek i Jacek Żukowski, red.Art of the southern Netherlands, Gdańsk, and the Polish-Lithuanian Commonwealth2017Gdański Teatr Szekspirowski
Pajęczyny Czasu. Wiersze angielskiego renesansu w przekładzie Stanisława Barańczaka1992Fundacja Theatrum Gedanense
Domus 986/2014
Teatr 11/2012
Gazeta Magazyn 31/2000
Architektura. Murator, 2014, nr 11 (242)
Architektura. Murator, 2014, nr 11 (242)
Architektura. Murator 12/2013
Teatr 7-9/2003
Kaleidoscope 12/2014
Teatr 9/1998
30 dni 9/1999
30 dni 1-2/2014
Wiadomości konserwatorskie 19/2006
Kwartalnik Był sobie Gdańsk 6. 3/1998
30 dni 1 (87)/2010
Scena 9/1999
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 51-52/2002
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 33/1999
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 63/2004
Didaskalia. Gazeta teatralna nr 75/2006
Teatr nr 9/2001
Teatr nr 9/2001
Teatr nr 10-11-12/1999
Teatr nr 9/2005
Teatr nr 10/2007
Teatr nr 12/2013
Teatr nr 10/2006
Teatr nr 1/2007
Teatr 11/1992
Airport review 4/2000
Magazyn Pomorski nr 50 (396)/ 2021
Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof i in., red.Gdański Rocznik Kulturalny 192000Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Katalog 8. Festiwalu Szekspirowskiego2004Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 8. Festiwalu Szekspirowskiego2004Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 13. Festiwalu Szekspirowskiego2009Fundacja Theatrum Gedanense, Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 13. Festiwalu Szekspirowskiego2009Fundacja Theatrum Gedanense, Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 10. Festiwalu Szekspirowskiego2006Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 10. Festiwalu Szekspirowskiego2006Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 9. Festiwalu Szekspirowskiego2005Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 9. Festiwalu Szekspirowskiego2005Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 17. Festiwalu Szekspirowskiego2013Fundacja Theatrum Gedanense, Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 17. Festiwalu Szekspirowskiego2013Fundacja Theatrum Gedanense, Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog międzynarodowej konferencji naukowej „Jerzy Limon: inspiracja, dialog, polemika” 27-28 maja 2022. Dzień 12022Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog międzynarodowej konferencji naukowej „Jerzy Limon: inspiracja, dialog, polemika” 27-28 maja 2022. Dzień 12022Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog międzynarodowej konferencji naukowej „Jerzy Limon: inspiracja, dialog, polemika” 27-28 maja 2022. Dzień 22022Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog międzynarodowej konferencji naukowej „Jerzy Limon: inspiracja, dialog, polemika” 27-28 maja 2022. Dzień 22022Gdański Teatr Szekspirowski
Publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim „Pochwała szaleństwa. 30 lat Fundacji Theatrum Gedanense 1991-2021. Historai powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”2022Fundacja Theatrum Gedanense
Publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim „Pochwała szaleństwa. 30 lat Fundacji Theatrum Gedanense 1991-2021. Historai powstania Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego”2022Fundacja Theatrum Gedanense
Publication accompanying the exhibition at the Gdańsk Shakespeare Theatre „In praise of madness. 30 years of the Theatrum Gedanense Foundation 1991-2021. The history of the Gdańsk Shakespeare Theatre”2022Fundacja Theatrum Gedanense
Publication accompanying the exhibition at the Gdańsk Shakespeare Theatre „In praise of madness. 30 years of the Theatrum Gedanense Foundation 1991-2021. The history of the Gdańsk Shakespeare Theatre”2022Fundacja Theatrum Gedanense
Katalog 24. Festiwalu Szekspirowskiego2020Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 24. Festiwalu Szekspirowskiego2020Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 21. Festiwalu Szekspirowskiego2017Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 21. Festiwalu Szekspirowskiego2017Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 18. Festiwalu Szekspirowskiego2014Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 18. Festiwalu Szekspirowskiego2014Gdański Teatr Szekspirowski
Bielak, JacekStudium historyczno-urbanistyczne terenu przy zbiegu ulic Podwale Przedmiejskie, Zbytki, Bogusławskoiego1998
Shakespeare Quarterly Volume 58, Spring 2007, Number 1
Samorząd Pomorza. Zeszyty Problemowe nr 11/20212021Sejmik Województwa Pomorskiego
Katalog 26. Festiwalu Szekspirowskiego 2022Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 26. Festiwalu Szekspirowskiego2022Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 26. Festiwalu Szekspirowskiego 2016Gdański Teatr Szekspirowski
Katalog 26. Festiwalu Szekspirowskiego2016Gdański Teatr Szekspirowski
Magazyn Pomorski, 2022, nr 52 (398)
Magazyn Pomorski, 2022, nr 52 (398)
Bielak, JacekStudium historyczno-urbanistyczne terenu po Wielkiej Synagodze Gdańskiej zbudowanej w latach 1885-1887 przy ulicy An Der Reitbahn 13 (dzisiejszej ulicy Bogusławskoiego). Wykonane na zlecenie Fundacji Theatrum Gedanense1998
Grzenka, Jan, red.Reminiscencje Festiwalowe, T. 22022Polskie Towarzystrwo Szekspirowski
Grzenka, Jan, red.Reminiscencje Festiwalowe, T. 22022Polskie Towarzystrwo Szekspirowski

autortytułrokwydawca
Adamski, Jerzy, oprac. Teatr wenecki1980Wydawnictwo Literackie
AjschylosTragedie2005Wydawnictwo Homini
Aldiss, BrianFrankenstein Unbound1973Triad
Alvarez, A., ed.The New Poetry1980Penguin Classics
Amis, KingsleyLucky Jim1979Penguin Books
ApulejuszMetamorfozy albo Złoty Osioł. Apologia czyli w obronie własnej. Księga o magii.1999Prószyński i S-ka
Arden, JohnThe Waters of Babylon, Live Like Pigs, The Happy Haven1964Penguin Books
Arden, JohnSerjeant Musgrave`s Dance1960Methuen & Co
Arden, JohnSilence among the weapons1983Methuen
Arlin, Marcy, Gwynn MacDonald and Daniel Gerould, eds.Czech plays: seven new works2009Martin E. Segal Theatre Center Publications
ArystofanesLizystrata, Sejm kobiet, Plutos2005Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Arźak, MikołajOdkupienie i inne opowiadania1984Wydawnictwo Stop
Auden, W. H. 44 wiersze1994Wydawnictwo Znak
Auden, W. H. Tym czasom / For the time being – dwujęzyczne wydanie krytyczne2016Fundacja Terytoria Książki
Austen, JanePride and Prejudice1968Minster Classics
Ayckbourn, AlanHouse, Garden2000Samuel French Ltd
Bachmann, IngeborgSymultanka1979Czytelnik
Baldwin, JamesNa spotkanie człowieka1971Państwowy Instytut Wydawniczy
Barańczak, Stanisław 159 wierszy1990Znak
Barkow, IwanPanieńskie igraszki1994Wydawnictwo Łuk
Barnet, Sylvan, Morton Berman and William Burto, eds.Eight Great Tragedies1985Mentor Book
Barnet, Sylvan, Morton Berman and William Burto, eds.Eight Great Comedies1985Mentor Book
Barrow, JohnEccentric planet2013Wheelbarrow Books
Bashevis, IsaacUrząd mojego ojca1992Bis
Beaty, JeromeThe Norton Introduction to the Short Novel1982Norton & Company
Beckett, SamuelHappy days1961Faber nad faber
Beckett, SamuelPlay1964Faber nad faber
Beckett, SamuelKrapp`s Last Tape, Embers1959Faber nad faber
Beckett, SamuelTeatr1973Państwowy Instytut Wydawniczy
Beckett, SamuelDramatic works and dialogues1999John Calder
Beckett, SamuelEndgame1958Faber nad faber
Beckett, SamuelWaiting for Godot1955Faber nad faber
Beckett, SamuelMolloy. Malone Dies. The Unnamable1965Grove Press
Bellow, SaulHumboldt`s Fift1975Penguin Books
Bellow, SaulKorzystaj z dnia1969Czytelnik
Bergman, IngmarScenariusze1973Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe
Bernhard, ThomasKorekta2015Czytelnik
Bieły, AndrzejSrebrny gołąb1987Czytelnik
Bieły, AndrzejPetersburg1974Czytelnik
Bieły, AndrzejKocio Letajew1976Czytelnik
Biengo, WitoldBardzo długi czerwiec2005Intrap
Bizio, KrzysztofLament i inne sztuki2003Biblioteka miesięcznika Teatr
Bolaño, Roberto26662009Picador
Bold, Alan, ed.Making love. The Picador Book of Erotic Verse1978Picador
Böll, HeinrichKoniec podróży służbowej1969Czytelnik
Böll, HeinrichUtracona cześć Katarzyny Blum1979Czytelnik
Bolt, RobertA man for all seasons1970Heinemann Educational
Borges, Jorge Luis Alef1972Czytelnik
Botezatu, Grigore, ed.Moldavian Folk Tales1981Kishinev Literatura Artistika
Bowen, LizabethNa północ1974Czytelnik
Boyle, T.C. Tooth and Claw2005Penguin Books
Bradbury, MalcolmRates of Exchange1984Arena
Brandstaetter, RomanHamlet i łabędź1988Wydawnictwo Poznańskie
Braun, AndrzejKrólestwo konieczności 2000Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Brecht, BertoltMatka Courage i jej dzieci1967Państwowy Instytut Wydawniczy
Brodsky, JosephLess than one. Selected essays1983Farrar, Straus and Giroux
Brown, JohnThe Sword and the Word1970A.S. Barnes and Company
Brownmiller, SusanAgainst Our Will1975Penguin Books
Bryll, ErnestKropla w wodospadzie1995Interart
Burgees, AnthonyEnderby’s Darl Lady or No End To Enderby1985Sphere Books
Burke, GregoryUlica GagarinaTeatr Rozmaitości
Byatt, A.S. Possesion a Romance1990Chatto & Windus
Caldwell, ErskineDom na wzgórzu1973Czytelnik
Caldwell, ErskineJenny1964Czytelnik
Camilleri, Andrea and Giuseppe DipasqualeTeatro. Il virraio do Preston. Troppu trafficu ppi nenti. La cattura2003Lombardi editori
Canetti, EliasOcalony język1986Czytelnik
Canetti, EliasPochodnia w uchu1988Czytelnik
Caroll, LewisAlice’s Adventures In Wonderland & Through The Looking Glass1980Macmillan
Carroll, LewisWyprawa na żmirłacza1982Wydawnictwo Morskie
Carroll, LewisWyprawa na żmirłacza1982Wydawnictwo Morskie
Carver, RaymondWhat We Talk About When We Talk About Love1981Vintage Books
Choromański, MichałCztery dramaty bez znaczenia1959Instytut Wydawniczy PAX
Churchil, CarylA Number2002Nick Hern Book
Chwin, StefanHanemann1997słowo/obraz terytoria
Cielecki, MarcinOstatnie Królestwa2010Biblioteka „Toposu”
Cleland, JohnFanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure.1964Mayflower
Coetzee, J. M. Mistrz z Petersburga2005Wydawnictwo Znak
Cohen, LeonardBallady1983Biuro Wydawnictw ZSP AGH
Collins, WilkieThe Moonstone1968Penguin Books
Coltăzar, JulioGra w klasy1974Wydawnictwo Literackie Kraków
Conrad, JosephHeart of Darkness and The Secret Sharer1981Bantam Books
Conrad, JosephHeart of Darkness and The Secret Sharer1989Bantam Books
Cooper, FenimoreAfloat and Ashore1844A.W. Galignani
Couzyn, Jeni, ed.Contemporary Woman Poets. Eleven British Writers1985Bloodaxe Books
Crhristie, AgathaMrs. McGinty`s Dead1977Fontana Collins
Cummings, Edward Estlin 150 wierszy1983Wydawnictwo Literackie
Czartoryski, Adam JerzyPamiętniki i memoriały polityczne 1776-18091986Instytut Wydawniczy Pax
Czechow, AntoniHistorie zakulisowe1997Tower Press
Czekanowicz, AnnaŚmierć w powietrzu. 21 wierszy podróżnych1991Oficyna Wydawnicza Graf
Danielewski, Mark Z. Ghouse of Leaves2000Panteon Books
Dante, AlighieriBoska Komedia1959Państwowy Instytut Wydawniczy
David, FilipSen o miłośći i śmierci2010Fundacja Pogranicze
De Filippo, EduardoTrzy komedie1991Państwowy Instytut Wydawniczy
de Gascogne, MarcSopocka marsylianka2018C&R Editions
de Roux, DominiqueRozmowy z Gombrowiczem1986Spółdzielnia Wydawnicza Stop
de Voragine, Jakub Złota Legenda. Wybór2000Prószyński i S-ka
Dick, KayThey1977Penguin Books
Dickens, CharlesA tale of two cites1859Bernhard Tauchnitz
Dickens, CharlesThe Pickwick Papers1969Airmont
Dos Passos, John The 42nd Parallel1961Washington Square Press
Dos Passos, John The Big Money1961Washington Square Press
Dostojewski, FiodorBracia Karamazow2015Centrum Kultury w Lublinie
Drabble, MargaretA Summer Bird-Cage1970Penguin Books
Drabble, MargaretJerusalem the Golden1970Penguin Books
Dreiser, TheodoreLife, Art and America. Narratives and stories, articles1976Progress Publishers
Drewniak, WeronikaZakręcona myśl. Nowe wiersze2018Wydawnictwo Malinska&Co.
Držić, Marian Uncle Maroye2017House of Marian Držić
Držić, Marian Uncle Maroye2017House of Marian Držić
Dündar, Can and Juliet Gilkes RomeroDay of the living, #we are arrested2018Oberon Modern Playwrights
Dunn, DouglasLove or Nothing1974Faber and faber
Dvir, TirzaCóreczka cioci Loli2017Austeria
E. Lear i in.44 opowiastki1998Wydawnictwo Znak
Eco, UmbertoZapiski na pudełku od zapałek1993Historia i sztuka
Eco, UmbertoThe Name Of The Rose1984Picador
Edwards, JonathanMoja rodzina i inni superbohaterowie 2016Versopolis
Eliot, T. S.Szkice loterackie1963Instytut Wydawniczy PAX
Eliot, T. S. Mord w katedrze1988Instytut Wydawniczy PAX
Eliot, Thomas Stearns Wybór poezji1990Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Ensler, EveThe vagina monologues2002Virago
Esslin, Martin, oprac.Absurd Drama: E. Ionesco, A. Adamov, F. Arrabal, E. Albee1962Penguin Books
Faulkner, WilliamThe Wild Palms1959Signet Book
Feuchtwanger, LionRodzeństwo Oppermann1957Czytelnik
Figes, EvaGhosts1989Flamingo
Figes, EvaThe Seven Ages1986Flamingo
Figes, EvaLight1983Ballantine Books
Figes, EvaThe Seven Ages1986Hamish Hamilton
Figes, EvaWaking1981Pantheon Books
Figes, EvaWaking1981Hamish Hamilton
Figes, EvaLittle Eden. A Child at War1978Faber and Faber
Forster, E.M. Where angels fear to tread1959Penguin Books
Forsyyh, FrederickThe day of the Jackal1972Bantam Books
Fowles, HjohnMantissa1982Triad
Fowles, JohnThe Ebony Tower1984Panther
Fowles, JohnDaniel Martin1979Triad Panther
Fox, MartaWszystko co niemożliwe. Wiersze wybrane2012Fundacja Światło Literatury
Friel, BrianSelected plays1984Faber nad faber
Gaines, William M. Three Ring Mad1960Signet Book
Gajdzński, MarekGłowa konia1996Państwowy Instytut Wydawniczy
Gay, JohnThe Beggar’s Opera1986Penguin Books
Giebułtowicz, Józef, oprac.Tam gdzie fiordy. Antologia nowel i opowiadań norweskich1970Wydawnictwo Poznańskie
Goldstein, RebeccaThe Late-summer Passion of a Woman of Mind1990Vintage Books
Gombrowicz, WitoldFerdydurke1989Wydawnictwo Literackie
Gombrowicz, WitoldDziennik 1961-19661986Wydawnictwo Literackie
Gombrowicz, WitoldDziennik 1957-19611986Wydawnictwo Literackie
Gordon, RuthShady Lady1981Panda Books
Graham, DesmondThe Line of Horizons1993Seren
Graham, DesmondThe Line of Horizons1993Seren
Graham, DesmondGdański szkicownik. Wiersze polskie 1984-20082009Europejskie Centrum Solidarności
Graham, DesmondA Set of Signs for Chopin`s Twenty Four Preludes1990Villa Vic Press
Grass, GünterFlood, Onkel, onkel, Only Ten Minutes to Buffalo, The Wicked Cooks1967Penguin Books
Grass, GünterPowódź oraz małe formy2007Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupski
Grass, GünterThe Plebeians Rehearse the Uprising1972Penguin Books
Grass, GünterLocal Anaesthetic1973Penguin Books
Grass, GünterWiersze wybrane1986Wydawnictwo Morskie
Grass, Günter Moje stulecie1999Polnord – Wydawnictwo Oskar
Greene, GrahamA sort of life1981Penguin Books
Greene, GrahamA Burnt-Out Case1961Penguin Books
Greene, GrahanThe End of The Affair1978Penguin Books
Greene, Hugh, ed.The Rivals of Sherlock Holmes1970Penguin Books
Greene, James and David LewisKnow your own mind. Nine tests that tell you what you do best1983Rawson Associates
Gruchała, Janusz S. i Stanisław Grzeszczuk, red.Staropolska poezja ziemiańska1988Państwowy Instytut Wydawniczy
Grzegorz z NazaretuKsięga Śpiewów Żałobliwych1990Panstwowy Instytut Wydawniczy
Hampton, ChristopherEmbers2006Faber and Faber
HaracyDo Leukonoe. Dwadzieścia dwie ody1973Czytelnik
Hare, CyrilBest detective stories1959Penguin Books
Hare, DavidKnuckle, Licking Hitler, Plenty1984Faber nad faber
Harrison, TonySelected Poems1987Penguin Books
Havel, VaclavKuszenie1987Niezależna Oficyna Wydawnicza
Havel, VaclavUtwory sceniczne2016Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Heaney, SeamusPoems 1965-19751987Farrar, Straus and Giroux
Heaney, Seamus44 wiersze1995Wydawnictwo Znak
Heaney, SeamusSeeing Things1991Faber and faber
Hemingway, ErnestA Farewell to Arms1971Wydawnictwo „Edukacja”
Herbert, GeorgeWiersze wybrane1989Wydawnictwo Znak
Herbert, GeorgeWiersze wybrane1989Wydawnictwo Znak
Herbert, ZbigniewDramaty1970Państwowy Instytut Wydawniczy
Herbert, ZbigniewPan Cogito2008Wydawnictwo a5
Herbert, ZbigniewElegia na odejście1992Wydawnictwo Dolnośląskie
Herbert, ZbigniewArkusz1984Wydawnictwo Krąg
Herbert, ZbigniewBarbarzyńca w ogrodzie1964Czytelnik
Herbert, ZbigniewMartwa natura z wędzidłem1993Wydawnictwo Dolnośląskie
Herbert, Zbigniew Rovigo1992Wydawnictwo Dolnośląskie
Herbert, Zbigniew Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze1989Wydawnictwo Gdańskie
HomerOdyseja1876S. Lewental
HomerOdyseja1990Państwowy Instytut Wydawniczy
Howard, RogerPartisans1983Actual Size Press
Howard, RogerThe Siege during the late Lamentable Civil War at Colchester in the Year 16481981Theatre Action Press
Hübner, ZygmuntPrzepraszam, nic nowego1978Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Huelle, PawełInne historie1999słowo/obraz terytoria
Hurtaut, Pierre Thomas Nicolau Sztuka pierdzenia2010Słowo / obraz terytoria
Hussey, Maurice, ed.Poetry of the First World War1976Longman
Hutchison, AlexanderThe moon calf1990Galliard
Hutchison, AlexanderDeep-tap tree1978The University of Massachusetts Press
Huxley, AldousDwie albo trzy Gracje1964Czytelnik
Huxley, AldousNowy wspaniały świat1988Wydawnictwo Literackie
Ionesco, EugėneŁysa śpiewaczka, Lekcja, Krzesła2004Świat literacki
Irving, JohnThe World According to Garp1981Corgi Books
Ishiguro, KazuoWhen We Were Orphans2001Faber and faber
James, HenryWashington Square. The Europeans1963The Laurel
James, HenryThe Bostonians1984Penguin Books
James, HenryThe Portrait of a Lady1966Airmont
James, HenryThe Portrait of a Lady1979Signet Book
James, HenryThe Turn of the Screw1947Continental Book Company
Jerofiejew, WieniediktMoskwa Pietuszki. Poemat1976Kontra
Jażdżewska, Katarzyna, red.Fizjolog2003Prószyński i S-ka
Joachimiak, ZbigniewCztery tematy1991Wydawnictwo Firet
Joachimiak, ZbigniewCztery tematy1991Wydawnictwo Firet
Joachimiak, ZbigniewMigotania, przejaśnienia, czerwone tunele2002Tower Press
Joachimiak, ZbigniewSezon lotów trwa2011Fundacja Światło Literatury
Jong, EricaFear of Flying1975Panther
Joyce, JamesPortrait of the Artist1992Wordsworth Classics
Joyce, JamesUtwory poetyckie1972Wydawnictwo Literackie Kraków
Joyce, JamesA Portrait of the Artist as a Young Man1977Penguin Books
Joyce, JamesDublińczycy1991Oskar
Jujka, ZbigniewDzienniczek 60-lecia2005Polska Presse Oddział Prasa Bałtycka
Kafka, FranzThe Trial1962Penguin Books
Kamieńska, Anna Do źródeł1988W Drodze
Kane, SarahComplete plays2001Methuen Drama
Kapuściński, RyszardHeban1998Czytelnik
Kapuściński, RyszardPodróże z Herodotem2004Znak
Karpowicz, TymoteuszDramaty zebrane1975Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Kasperek, AndrzejBack in the DDR i inne opowiadania2010słowo/obraz terytoria
Kempis, Thomas A.The Imitation of Christ1952Penguin Books
Kettle, ArnoldAn Introduction to the English Novel: Volume 1Arrow Books
Kingsley, AmisGirl, 201971Panther Books
Kisielewski, Jan August Dramaty1969Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo
Kodrić Gagro, Ana, Jerzy Molas i Patrycjusz PająkAntologia współczesnego dramatu chorwackiego. Pokolenie przerwanej młodości2019Disput, Zagreb
Koenig, Jerzy, red.Antologia dramatu tom 21976Państwowy Instytut Wydawniczy
Kołodziej, Kazimierz KrystianCiernista droga1990Kazimierz Krystian Kołodziej
Kołodziej, Kazimierz KrystianDramaty piekieł1988Kazimierz Krystian Kołodziej
Kołodziej, Kazimierz KrystianPojedynek. Dramat w pięciu aktach1990Kazimierz Krystian Kołodziej
Kołodziej, Kazimierz KrystianSonety dla muzy. Tom I1998Szczecińskie Zakłady Graficzne S. A.
Kołodziej, Kazimierz KrystianSonnets to William Shakespeare. Vol. II1998Szczecińskie Zakłady Graficzne S. A.
Konwicki, TadeuszRojsty1991Niezależna Oficyna Wydawnicza
Konwicki, TadeuszZwierzoczłekoupiór1969Czytelnik
Korczyński, PiotrŚladami Szeli, czyli diabły polskie2020Wydawnictwo RM
Koroblowski, EdwardSfera1998Werset
Krasiński, ZygmuntNie-boska komedia2004Wydawnictwo Greg
Krynicki, RyszardNiepodlegli nicości1989Wydawnictwo Znak
Krynicki, RyszardJeżeli w jakimś kraju1983Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy
Kubiak, Zygmunt, red.Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego1993Oficyna Literacka
Kubińska, Ola Biały kwadrat i inne obrazy1996Słowo / Obraz Terytoria
Kundera, MilanNieznośna lekkość bytu1985Aneks
Kundera, MilanNiewiedza2003Państwowy Instytut Wydawniczy
Kundera, MilanNieśmiertelność2014Wydawnictwo WAB
Kuśniewicz, AndrzejNawrócenie1987Wydawnictwo Literackie
Kwaśny, AdamTrzy dramaty średniowieczne2004słowo/obraz terytoria
Labute, NeilThe Snape of Things2000Faber nad faber
Labute, NeilAutobahn2005Faber nad faber
Labute, NeilFat pig2004Faber nad faber
Lawrence, T. E. Siedem filarów mądrości, T. I1971Państwowy Instytut Wydawniczy
Lawrence, T. E. Siedem filarów mądrości, T. II1971Państwowy Instytut Wydawniczy
Lem, StanisławGłos Pana1970Czytelnik
Lessing, DorisBriefing for a descent into Hell1977Panther
Lessing, DorisThe Story of a Non-marrying Man1972Penguin Books
LeSueur, MeridelSalute to Spring1977Seven Seas Books
Lindsay-Abaire, DavidClaire w gabinecie strachów (Fuddt Meers)2002Biblioteka miesięcznika Teatr
Lodge, DavidChanging Places1981Penguin Books
Lomax, Alan and Raoul Abdul, eds.3000 years of black poetry1970Fawcett Publications
Lonergan, Patrick, ed.The Methuen Drama. Anthology of Irish Plays2008Methuen Drama
Lord ByronThe Works of Lord Byron. Complete in five volumes / t. V1866Bernhard Tauchnitz
Lowry, MalcolmUnder the Volcano1990Picador
Lundkvist, ArturKoniec nocy1975Wydawnictwo Poznańskie
Lurie, AlisonForeign Affairs1985Michael Joseph
Lurie, AlisonReal People1983Penguin Books
Lynch, MichaelThe Amusement Park1988Paris/Atlantic
Łysiak, WaldemarMW1984Krajowa Agencja Wydawnicza
Machiavelli, NiccoloKsiążę2005Wydawnictwo Antyk
Machnicki, MieczysławWiersz po latach1993Orfeu
Maeterlink, MauricePiękność wewnętrzna i życie głębokieWilhelm Zukerkandl
Mailer, NormanJeleni Park1992Oficyna Wydawnicza C&S
Majakowski, WłodzimierzPluskwa, Łaźnia1985Czytelnik
Mallatratt, Stephen and Susan HillThe woman in black. A ghost play1989Samuel French
Mandelsztam, Osip Poezje1983Wydawnictwo Literackie Kraków
Mann, KlausPunkt zwrotny2006Czysty Warsztat
Mansfield, KatherineDziennik1985Czytelnik
Márquez, Gabriel García Niewiarygodna i smutna historia niewinnej Erendiry i jej niegodziwej babki1974Czytelnik
Mazur, EwaPochwała ciemnych godzin2001Wydawnictwo Lubelskie
McCullers, CarsonThe ballad of the sad cafe. Novella adapted to the stage by Edward Albee1963Atheneum Publishers
McDonagh, MartinThe Pillowman2003Faber nad faber
McEwan, IanThe Cement Garden1983Picador
McKuen, Rod With love…1970Stanyan Books
Mentzel, ZbigniewWszystkie języki świata2005Znak
Merrill, JamesWybór poezji1990Zeszyty Literackie
Mickiewicz, AdamBallady i Romanse2022Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Mickiewicz, AdamSonety erotyczne1991Agencja Wydawnicza Peon
Mickiewicz, AdamNew selected poems1957Voyages Press
Milosz, CzeslawThe Captive Mind1980Penguin Books
Miłosz, CzesławMowa wiązana1986Państwowy Instytut Wydawniczy
Miłosz, Czesław Hymn o Perle1982Wydawnictwo Literackie
Modrzejewska, HelenaTiti, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych chłopczyków i psa o sześciu nogach2002Arcadia Foundation
Moers, WalterKot alchemika2007Wydawnictwo Dolnośląskie
MolierSkąpiec1973Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
MolierDzieła1988Państwowy Instytut Wydawniczy
MolierTartuffe, Don Juan, Mizantrop2015Wydawnictwo Znak
MolierPocieszne wykwintnisie1950Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Moravia, AlbertoBitter Honeymoon1961Penguin Books
Morsztyn, Jan AndrzejWybór poezji1986Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Motion, AndrewThe Price of Everything1994Faber and faber
Motion, AndrewDangerous Play Poems 1974-19841984Penguin Books
Mrożek, StanisławUtwory sceniczne1973Wydawnictwo Literackie
Murdoch, IrisFlight from the Enchanter1966Penguin Books
Murdoch, IrisNuns and Soldiers1982Penguin Books
Murdoch, IrisThe Italian Girl1978Penguin Books
Mure, EleanorThe Story of The Three Bears1967Oxford University Press
Nabokov, VladimirSpeak, Memory. An Autobiography Revisited1966Penguin Books
Nesterowicz, PiotrCudowna2014Dowody na Istnienie Wydawnictwo
Neville, JillLast Ferry to Manly1984Penguin Books
Norfolk, LawrenceThe Pope`s Rhinoceros1997Minerva
Norfolk, LawrenceLemprière`s Dictionary1992Minerva
O`Casey, SeanThree Dublin Plays: The Shadow of a Gunman, Juno and the Paycock, The Plough and the Stars1998Faber and Faber
Ochałek, MagdalenaPod-czas exeter2010Instytut Wydawniczy „Świadectwo”
Ochodlo, AndréWierzę2000Fundacja Art
Ochodlo, André, red.Pieśni jidysz z kolekcji André Ochodlo2015słowo/obraz terytoria
Odojewski, WłodzimierzBez tchu2002Rosner & Wspólnicy
Odojewski, WłodzimierzJedziemy, wracamy2008Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
Okoń, Jan, oprac.Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia1989Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Ondaatje, MichaelThe English Patient1991Bloomsbury
Orwell, GeorgeNa dnie w Paryżu i w Londynie2004Bellona
Orwell, GeorgeThe Road to Wigan Pier1982Penguin Books
Orwell, GeorgeNineteen Eighty-Four1970Penguin Books
Orwell, GeorgeNineteen Eighty-Four1949Penguin Books
Orwell, GeorgeAnimal Farm1969Signet Book
Osborne, JohnLuther1961Faber nad faber
Paliga, RenataOsłuchiwania2015Fundacja Światło Literatury
Palikot, JanuszPop-polityka2009słowo/obraz terytoria
Parker, DerekAn Anthology of Erotic Verse1980Constable and Company
Parnicki, TeodorOpowieść o trzech metysach, t. II Raczej ja1992Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Pasierb, Janusz St.Doświadczanie ziemi1989Wydawnictwo Znak
Pasierb, Janusz St. Czarna skrzynka1985Czytelnik
Pasierb, Janusz St. Wiersze religijne1983Pallottinum
Pasierb, Janusz St. Koziorożec1988Czytelnik
Pasternak, BorysDrogi niepowietrzne i inne utwory1973Czytelnik
Pavis, Patrice Vania y Ella / Vania et Elle / Him and Her2007Ateneo de Madrid
Pawlak, AntoniAkt personalny1999Tower Press
Pawłowski, Roman, red.Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego2003Wydawnictwo Zielona Sowa
PetroniusThe Satyricon and the Fragments1965Penguin Books
PindarOdy zwycięskie1987Wydawnictwo Literackie
Pinter, HaroldPlays: One1976Methuen Paperback
Pinter, HaroldOld Times1977Eyre Methuen Ltd
Pinter, HaroldThe Caretaker2000Faber nad faber
Piotrowski, MichałLuna1999Wydawnictwo PIT
Piotrowski, MichałLuna1999Wydawnictwo PIT
PlautusKupiec1951Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
PlautusŻołnierze samochwał1951Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Płatonow, AndriejDół2017Wydawnictwo Czarne
Porębski, MieczysławZ. po-wieść1989Państwowy Instytut Wydawniczy
Porter, Katherine Anne Wino o południu1971Czytelnik
Pound, EzraEzra Pound: Selected Cantos1970A new Directions Book
Prokosch, FredericNight of the poor1939Chatto & Windus
Pynchon, ThomasGravity`s Rainbow1976Bantam Books
Pynchon, ThomasV
Rabelais, FrançoisGargantua i Pantagruel2010Zielona Sowa
Ratajczakowa, Dobrochna, oprac.Polski dramat emigracyjny 1939-1969. Antologia1993Lektor
Reed, Ronald L.Restoration1984
Reyburn, WallaceGood & Evil1964Panther Books
Richie, DonaldThree Modern Kyogen1972Kenkyusha
Robbins, TomEven Cowgirls Get the Blues1977Bantam Books
Rosiek, Stanisław[nienapisane]2008słowo/obraz terytoria
Rosiek, Stanisław, red.Człowiek według Mrożka. Rysunki 1950-20002000Słowo / obraz terytoria
Roth, JózefMarsz Radetzky`ego1977Czytelnik
Roth, JózefLegenda o świętym pijaku i inne opowiadania1984Czytelnik
Roth, PhilipPortnoy`s Complaint1971CorgiBooks
Roth, PhilipMy Life as a Man1975Bantam Books
Rowbotham, SheilaWoman’s Consciousness, Man’s World1979Penguin Books
Roy, ArundhatiThe God of Small Things1998Flamingo
Różewcz, TadeuszSztuki teatralne1972Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
Różewicz, TadeuszThe Survivor and other Poems1976Princeton University Press
Rushdie, SalmanMidnight`s Children1982Picador
Rutkowski, KrzysztofRaptularz końca wieku1997słowo/obraz terytoria
Rymkiewicz, Jarosław MarekZachód słońca w Milanówku 2002Sic!
Salinger, J.D. The Catcher in the Rye1963Signet Book
Sarte, Jean PaulDramaty1957Państwowy Instytut Wydawniczy
Sawicki, MarcinPestki winorośli i trzy jabłka. Reportaż z podróży do Gruzji2014Fundacja Sąsiedzi
Schiller, FryderykDzieła wybrane1985Państwowy Instytut Wydawniczy
Schumacher, Theo, ed.English Short Stories1988Deutscher Taschenbuch Verlag
Scott, PaulThe Jewel in the Crown1983Panther
Scott, WalterQuentin Durward1962Foreign Languages Publishing House
Sebald, W. G. Pierścienie Saturna2009Wydawnictwo WAB
SenecaFour tragedies and Octavia1974Penguin Books
Shaffer, PeterFive Finger Exercise. Shrivings, Equus1976Penguin Books
Sheridan, Richard BrinsleyThe School for Scandal1983Longman
Sienkiewicz, KarolDziennik podróży po Anglii 1820-18211953Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo
SjόnCoDex19622018Hodder & Stoughton
Sławek, TadeuszRozmowa1985Wydawnictwo „Śląskie”
Snodgrass, W. D. The Death of Cock Robin1989University of Delaware Press, Associated Univesity Presses
Sochoń, Jan Wizerunek2013Fundacja Światło Literatury
Sohn, David A., ed.Ten Modern American Short Stories1965Bantam Books
Sokołowska, Jadwiga, red.I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku1991Państwowy Instytut Wydawniczy
Solzhenitsyn, AlexanderThe Love-Girl and Innocent1977Penguin Books
Solzhenitsyn, AlexanderOne day in the Life of Ivan Denisovich1971Triad
Sommer, PiotrAntologia nowej poezji brytyjskiej1983Czytelnik
Sontag, SusanZestaw do śmierci1989Państwowy Instytut Wydawniczy
SophoclesThe Theban Plays1974Penguin Books
Stasiuk, AndrzejWschód2014Wydawnictwo Czarne
Stavis, BarrieLamp at midnight1966Bantam Books
Stavis, BarrieThe man who never died1972A. S. Barnes Company
Stavis, BarrieHarpers Ferry1967South Brunswick
Stavis, BarrieCoat of many colors1968South Brunswick
Stegner, Wallace and Mary, eds.Great American Short Stories1957Laurel Edition
Stern, LaurenceŻycie i myśli JW Pana Tristrama Shandy2001Czytelnik
Stevenson, Robert Louis Treasure Island1962Airmont
Stevenson, Robert Louis Kidnapped1959A Signet Classic
Stiller, Robert, red.Gilgamesz2016Vis-a-vis
Stoppard, TomRosencrantz and Guildenstern are dead1971Faber nad faber
Stoppard, TomPlays: 21991Faber nad faber
Stoppard, TomThe Invention of Love1997Faber nad faber
Stoppard, TomRock`n`Roll2006Faber nad faber
Stoppard, TomThe television plays 1965-19841993Faber nad faber
Stoppard, TomThe Invention of Love1997Faber nad faber
Strindberg, AugustDramaty1984Wydawnictwo Poznańskie
Styron, WilliamSophie`s Choice1979Bantam Books
Sutherland, DouglasThe English Gentleman1980Futura Publications
Synge, J. M.Plays1980Oxford University Press
Szczypiorski, AndrzejAutoportret z kobietą1994Kantor Wydawniczy SSAWW
Szuber, JanuszO chłopcu mieszającym powidła1999Wydawnictwo Znak
Szymborska, Wisława Poezje. Poems1989Wydawnictwo Literackie
Szymborska, Wisława Ludzie na moście1986Czytelnik
Szymborska, Wisława Koniec i początek1996Wydawnictwo a5
Taborska, AgnieszkaWieloryb czyli przypadek obiektywny2010Wydawnictwo Czarne
Tanpinar, Ahmed Hamdi Instytut regulacji zegarów2011Wydawnictwo Sonia Draga
TerencjuszKomedie. Tom I2005Prószyński i S-ka
The Brothers GrimmThe Complete Fairy Tales1987Bantam Books
Thomas, D. M. The White Hotel1984Penguin Books
Thomas, D.M. Birthstone1982Penguin Books
Thomas, D.M. Ararat1984Abacus
Thomas, DylanWiersze wybrane1966Wydawnictwo Literackie
Thomas, DylanUnder milk wood1995Everyman
Thomas, DylanPortrait of the Artist as a Young Dog1974J. M. Dent and Sons
Thwaite, Anthont, ed.Dannie Abse, D. J. Enright, Michael Longley1975Penguin Books
Treder, Jerzy, red.Tragedia o bogaczu i Łazarzu1999Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Imprimatur
Treder, Jerzy, red. Tragedia o bogaczu i Łazarzu1999Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Imprimatur
Tuwim, JulianWiersze nieznane1991Oficyna Wydawnicza Interim
Tyler, AnneA Patchwork Planet1998Chatto&Windus
Valdez, LuisMummified Deer and Other Plays2005Arte Publico Press
Vansittart, PeterThe Story Teller1968Peter Owen
Vargas Llosa, MarioMiasto i psy1997MUZA
Vicary, TimChemical secretOxford University Press
von Kleist, HeinrichDramaty wybrane2000Wydawnictwo Literackie
von Mayenburg, MariusZimne dziecko2003Teatr Rozmaitości
Wain, JohnYoung Shoulders1983Black Swan
Waltoś, StanisławWędrowanie po wyspach pamięci2019Wolters Kluwer
Wańkowicz, MelchiorZupa na gwoździu – doprawiona1975Instytut Wydawniczy PAX
Wańkowicz, MelchiorKarafka. La Fontaine`a1984Instytut Wydawniczy PAX
Wańkowicz, MelchiorZupa na gwoździu 1968Instytut Wydawniczy PAX
Weiner, JashuaThe Figure of a Man Being Swallowed by a Fish2013The University of Chicago Press
Weis, RenéThe Real Traviata. The song of Marie Duplessis2015Oxford University Press
Wickham, Glynne, ed.English Moral Interludes1976J. M. Dent and Sons
Wieczorek, MilenaOdnaleziona1994Wydawnictwo Albatros
Wilde, OscarFairy Tales ond Stories1980Octopus Books
Wilde, OscarDwie sceny miłosne: Salome, Tragedia Florencka2003Państwowy Instytut Wydawniczy
Wilk, MariuszWilczy notes1998słowo/obraz terytoria
Williams, Oscar, ed.A Pocket Book of Modern VerseWashington Square Press Book
Williams, TennesseeA Streetcar Names Desire1964Signet Book
Williams, TennesseeSweet Bird of Youth1959Signet Books
Wilson, AngusSuch Darling Dodos1960Penguin Books
Wilson, AngusAs If By Magic1976Penguin Books
Wilson, AngusAnglo-Saxon Attitudes1961Penguin Books
Witkiewicz, Stanisław IgnacyDramaty, 11972Państwowy Instytut Wydawniczy
Witkiewicz, Stanisław IgnacyDramaty, 21972Państwowy Instytut Wydawniczy
Wojaczek, RafałByła wiosna, było lato1993Wydawnictwo Profile
Wojciechowski, PiotrWysokie Pokoje1976Państwowy Instytut Wydawniczy
Wojciechowski, PiotrKamienne Pszczoły1974Iskry
Wojciechowski, PiotrObraz napowietrzny1988Wydawnictwo Literackie Kraków
Woolrich, CornellThe Bride Wore Black, Phantom Lady, Rear Window, Waltz into Darkness1983Zomba Books
Wysocki, Włodzimierz14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego1986Czytelnik
Yeats, W. B. Collected Poems1983Papermac
Yeats, William ButlerDramaty1994Świat literacki
Zagajewski, AdamDzikie czereśnie wybór wierszy1992Wydawnictwo Znak
Zamyatin, YevgenyWe1993Penguin Books
Zawistowski, WładysławPodróż do końca mapy. Wysocki1988Czytelnik
Zawistowski, WładysławSztandar z ortalionu2004Tower Press
Zawistwoski, WładysławStąd do Ameryki1999słowo/obraz terytoria
Zgorzelski, AndrzejOpowieści z niepamięci2016Zajder
Żakiewicz, ZbigniewGorycz i sól morza2000słowo/obraz terytoria
Żurek, JerzyPo Hamlecie1983Czytelnik
Dinner for one1985Nautilus/ Nemo Press
Europejski poeta wolności. Seria pierwsza2009słowo/obraz terytoria
The Norton Reader1984Norton & Company
Antologia 7×72001Akademickie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Everything but Love. Science-fiction stories1973Mir Publishers Moscow
Granta 28: Birthday special!1989Penguin Books
Granta 30: New Europe!1990Penguin Books
Topos 1 (44)/1999
Autograf 2/1989
Tytuł. Pismo literacko-artystyczne 2 (30)/ 1998
Twórczość 1/1999
Priapea1998Prószyński i S-ka