InlanDimensions / Przerwany sen | spektakl

Data rozpoczęcia
2022-09-24

Zuni Icosahedron

W języku kantońskim, z polskimi i angielskimi napisami.

Podstawą spektaklu Danny’ego Yunga jest starochiński dramat Pawilon Peonii Tanga Xianzu (1550–1616), tworzącego w czasach dynastii Ming, określanego mianem „chińskiego Szekspira”. Młoda dziewczyna Du Liniang, córka Du Bao, gubernatora Nan’an śni o młodym uczonym, którego spotyka w Pawilonie Peoni. Po powrocie do domu zaczyna chorować i umiera. Przed śmiercią jednak zostawia swój autoportret i wiersz pokojówce, nakazując ukryć je pod wierzbą nad jeziorem Taihu. Trzy lata później uczony Liu Mengmei śni o Du Liniang. W jego śnie zakochują się oni w sobie do szaleństwa. To właśnie siła tej miłości pomaga Liu Mengmei w ożywieniu Du Liniang. Po konfrontacji z ojcem Du Liniang, para bierze ślub i żyje długo i szczęśliwie. W dramacie Xianzu ważną rolę odgrywa wątek balansowania na granicy życia i śmierci, ze szczególnym uwzględnieniem zwycięstwa miłości nad śmiercią. Danny Yung bierze na warsztat scenę 10 „Pawilonu Peonii”, tytułowy Przerwany sen, którą łączy z konwencjąopery pekińskiej z elementami performatywnymi i instalacją wideo.

Od 2018 roku do dziś Danny Yung opracowuje Przerwany sen w różnych przestrzeniach. Można to porównać do tworzenia instalacji artystycznych, dostosowanych do konkretnego miejsca (tzw. sztuka site-specific). Każda wersja spektaklu tworzona jest przez różnych artystów, uwzględniając konkretne miejsce, kontekst kulturowy i społeczny. Yung uważa, że sztuka nie daje jednego pola interpretacyjnego, a poprzez dekonstrukcję chińskich ideogramów wskazuje, że nie jest w pełni możliwe przełożenie danego kontekstu kulturowego na obcy grunt i język.