„Bright Sparks. How Creativity and Innovation Can Ignite Business Success” nowa książka Johna Tusa

  • 2023-10-02

Nakładem wydawnictwa Bloomsbury Publishing ukazała się książka „Bright Sparks. How Creativity and Innovation Can Ignite Business Success” autorstwa Johna Tusa. W rozdziale „Shakespeare in Gdańsk’: The Four-Hundred-Year Dream” opisana jest historia realizacji szalonego marzenia prof. Jerzego Limona – powstania i budowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Pouczający wgląd w to, jak kreatywni i innowacyjni liderzy oraz ich zespoły mogą odnieść sukces nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Jednym z największych wyzwań przywództwa w biznesie jest rozpoznawanie nowych możliwości i skuteczne ich wdrażanie. Zbyt często liderzy odwołują się do statusu quo, opierając się na wypróbowanych i przetestowanych metodach, które mogą prowadzić do dobrych wyników, lecz nigdy nie będą miały takiego samego wpływu, jak nowa, odważna strategia. W „Bright Sparks” John Tusa bada sytuacje, w których pionierscy liderzy w różnych sektorach pokonali wyzwania, aby realizować inspirujące, pomysłowe i odważne inicjatywy, które mają ogromny wpływ na biznes i społeczeństwo. Poprzez te ambitne historie o przywództwie z sektorów takich jak dziennikarstwo, technologia, polityka i sztuka Tusa bada drogę innowacji i to, w jaki sposób może ona prowadzić do znaczących rezultatów. To inspirująca lektura dla każdego lidera biznesu zainteresowanego tym, jak wcielić w życie swoje najśmielsze pomysły i w jaki sposób można przy tym ulepszyć, ożywić i przekształcić kulturę zawodową.

Książka w języku angielskim. Dostępna na stronie wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://www.bloomsbury.com/uk/bright-sparks-9781399402408/